pirmdiena, 2021. gada 1. novembris

Izdots novadpētniecības krājums “Naujenes pagasts krustvārdu mīklās”

Krustvārdu mīklas minēt šeit
2021. gada septembrī Vladivostokā, Vladimirs Nikiforovs izdeva novadpētniecības krājumu “Naujenes pagasts krustvārdu mīklās”, kur visi jautājumi ir saistīti ar Naujenes pagasta vēsturi, ģeogrāfiju, pazīstamiem cilvēkiem, kuri Naujenes pagastā dzimuši vai dzīvojuši, par vietējām tradīcijām un sadzīvi, kā arī dabas un dzīvnieku pasauli. Krājumā arī publicēti Naujenes tautas bibliotēkas dzejas konkursa “Iedzejo Naujeni” uzvarētāju dzejoļi.


В сентябре т.г. во Владивостоке издан краеведческий познавательный сборник Владимира Никифорова «Науенская волость в кроссвордах», в котором все вопросы связаны с волостью, её историей, известными людьми, здесь родившимися или сейчас проживающими, географией, обычаями и бытом местных жителей, а также растительным и животным миром. Так же в сборнике опубликованы стихи победителей и некоторых участников поэтического конкурса, организованного Науенской народной библиотекой.                           
 В.Никифоров ( stropi57@mail.ru)

Par krustvārdu mīklu krājuma sagatavošanas gaitu lasiet šeit

Par autoru
   Vladimira Nikiforova dzimtas saknes atrodamas Naujenes pagasta Krivānu sādžā. Vladimirs savu bērnību pavadīja Vecstropu ciemā. 1979.g. V. Nikiforovs pārcēlās uz dzīvi no Latvijas uz Vladivostoku, Krievija, bet bērnības atmiņas par Latgali, vecticībnieku sadzīvi un paražām ir tikpat spilgtas, kā agrāk.

Paldies Vladimiram Nikiforovam par atļauju publicēt grāmatu
Naujenes tautas bibliotēkas emuārā!!

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru