ceturtdiena, 2021. gada 28. oktobris

Aleksandram Čakam - 120

Sveicam dzejnieka, prozaiķa
Aleksandra Čaka 120 gadu jubilejā

Aleksandrs Čaks (1901‒1950)

"Pirmais latviešu literāts, kura daiļrade ir izteikti urbāniska. Čaka dzejā atspoguļojas līdz smeldzei izjustā mīlestība pret Rīgu, viņš apdzejojis Rīgas trauksmaino dzīvi, arī tēmas un personāžus, kas agrāk dzejā neparādījās - pilsētas naktsdzīvi, ormaņus, klaidoņus un ielas meitas, trūcīgos priekšpilsētās. A. Čaka darbi pieteica latviešu modernās dzejas sākumu."                                          (izgūts no vietnes letonika.lv)


Naujenes tautas bibliotēka piedāvā ieskatīties Augšdaugavas novada bibliotēku krājumos piedāvātajā  A.Čaka  grāmatu klāstā

Attālināti un virtuāli aicinām aplūkot Aleksandra Čaka muzeju 
Bibliotēkas reģistrētajiem lietotājiem pieejami arī vietnē letonika.lv atrodamie materiāli 

Avoti no interneta resursiem [skatīts 27.10.2021.]


ceturtdiena, 2021. gada 21. oktobris

Līdz 15. novembrim bibliotēka slēgta!


No 2021.gada 21.oktobra līdz 15. novembrim Naujenes tautas bibliotēka  klātienē lietotājus neapkalpo,
piedāvājam izmantot šādus attālināti pieejamos resursus un pakalpojumus:


 • Lasīt e-grāmatas 3td e-grāmatu bibliotēkā www.3td.lv,
 • Ar attālināto piekļuvi no mājas izmantot bibliotēkas abonēto datu bāzi www.Letonika.lv,
 • Izmantot Latvijas Nacionālo digitālo bibliotēku https://www.lndb.lv/,
 • Izmantot #Ēkultūras piedāvājumu,
 • Saņemt konsultācijas dažādu e-pakalpojumu lietošanā,
 • Saņemt konsultācijas par datu bāzu un 3td e-grāmatu bibliotēkas www.3td.lv lietošanu.

   Atgādinām, ka Naujenes tautas bibliotēka piedāvā ikvienam interesentam reģistrēties bibliotēkas attālinātajiem pakalpojumiem, aizpildot elektronisko anketu sadaļā “Lietotāju online reģistrācija”.

Kontaktinformācija  konsultācijām un uzziņām:
Tālr. 65450246, 29169218; e – pastā: biblioteka@naujene.lv

otrdiena, 2021. gada 12. oktobris

Izmaiņas Naujenes tautas bibliotēkas lietotāju apkalpošanas kārtībā no 2021.gada 11. oktobra

Sakarā ar 2021.gada 9.oktobra Ministru kabineta rīkojumu Nr. 720. Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu, Ministru kabineta noteikumiem Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" (stājas spēkā 11.10.2021) un Kultūras ministrijas vadlīnijām epidemioloģiskās drošības pasākumiem bibliotēku darbībā, tiek noteikta šāda                  

Naujenes tautas bibliotēkas
lietotāju apkalpošanas kārtība

no 2021.gada 11. oktobra līdz
2022.gada 11. janvārim.

No 2021. gada 11. oktobra Naujenes tautas bibliotēka turpina apkalpot visus reģistrētos bibliotēkas lietotājus.

Tomēr bibliotēkā uzturēties iesakām tikai pilnībā vakcinētām personām vai Covid-19 infekciju pārslimojušām personām ar derīgiem sadarbspējīgiem sertifikātiem. Atrodoties bibliotēkas iekštelpās, obligāti jāvalkā sejas maskas.

Individuālie apmeklējumi

 • Apmeklētāju skaits Naujenes tautas bibliotēkas telpās ierobežots – līdz 2 apmeklētājiem, ievērojot 2 metru distance, nodrošinot vienai personai vismaz 15 m2 no publiski pieejamās telpas platības. Bibliotēkas telpās ir izvietoti roku dezinfekcijas līdzekļi apmeklētājiem. Atrodoties bibliotēkas iekštelpās, obligāta ir sejas masku valkāšana.
 • Lasītava un datori ir pieejami individuālam (vai vienas mājsaimniecības) apmeklējumam / izmantošanai. Maksimālais uzturēšanās laiks bibliotēkā – 30 minūtes, pie datora – 15 minūtes. Pieejami ir printēšanas pakalpojumi.
 • Ārkārtas situācijas laikā Naujenes tautas bibliotēka visus aicina izmantot attālināto izdevumu rezervāciju un saņemšanu.
 • Lūdzam bibliotēkas lietotājus bez vakcinācijas/ Covid-19 pārslimošanas sadarbspējīgu sertifikāta bibliotēkas apmeklējumu, e-pakalpojumu izmantošanu pie datoriem pieteikt iepriekš, lai bibliotēka laicīgi sagatavotu telpu individuālajam apmeklējumam un lūdzam veikt grāmatu iepriekšējo rezervēšanu.
 • Aicinām bērnus līdz 12 gadu vecumam bibliotēku individuāli apmeklēt tikai tādas personas pavadībā, kurai ir vakcinācijas/ Covid-19 pārslimošanas sertifikāts. Ja pavadošai personai nav minētā sertifikāta, tiek nodrošināta tikai grāmatu apmaiņa.
 • Bērniem no 12 gadu vecuma jāuzrāda testēšanas sertifikātu vai laboratorijas izziņu par pēdējo 72 stundu laikā veikta skrīninga testu ar negatīvu rezultātu.

 • Grāmatas var pasūtīt elektroniskajā katalogā, e-pastā vai pa telefonu Naujenes tautas bibliotēkas darbinieks sazināsies ar lasītāju, lai telefoniski vienotos par konkrētu grāmatu saņemšanas laiku Tālr. 65450246, 29169218; E – pastā: biblioteka@naujene.lv , Autorizētiem lietotājiem: IT ALISE sistēmā.
Klātienes bibliotēkas pasākumu apmeklēšana
 • Aicinām piedalīties bibliotēkas lietotājus ar vakcinācijas/ Covid-19 pārslimošanas sadarbspējīgu sertifikātu
 • Pirms pasākuma tiek veikta apmeklētāju vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu verifikācija, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.
 • Bērniem no 12 gadu vecuma jāuzrāda testēšanas sertifikātu vai laboratorijas izziņu par pēdējo 72 stundu laikā veikta skrīninga testu ar negatīvu rezultātu.
Atgādinām, ka Naujenes tautas bibliotēka piedāvā ikvienam interesentam reģistrēties bibliotēkas attālinātajiem pakalpojumiem, aizpildot elektronisko anketu sadaļā “Lietotāju online reģistrācija”.