ceturtdiena, 2022. gada 31. marts

Naujenes tautas bibliotēkas darbība no 2022.gada 1.aprīļa

2022. gada 22.martā tika pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr.192 “Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”.

 


  No 2022. gada 1. aprīļa Naujenes tautas bibliotēkā un tās struktūrvienībās tiek atcelti visi Covid-19 ierobežojumi. Ikvienam apmeklētājam pieejami visi bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi, kā arī ir iespēja apmeklēt bibliotēkas rīkotos pasākumus.

Tomēr arī turpmāk aicinām ikvienu būt atbildīgam.

Atgādinām, ka bibliotēkā nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes.

Aicinām apmeklētājus (izņemot no vienas mājsaimniecības) ievērot savstarpēju 2 metru distanci, kā arī nedrūzmēties, īpaši pasākumu apmeklējuma laikā.

Grāmatas un citus informācijas resursus arī turpmāk var rezervēt jau iepriekš, izmantojot autorizēto sistēmu “Mana bibliotēka”, pa e-pastu vai zvanot bibliotēkai.

Datorpakalpojumu izmantošanai aicinām pieteikties, zvanot bibliotēkai  65450246 vai rakstot e-pastu biblioteka@naujene.lv otrdiena, 2022. gada 29. marts

Meklējam kolēģi!

Augšdaugavas novada pašvaldības
Naujenes pagasta pārvalde (reģ.Nr.90000073501)
izsludina vakanci
BIBLIOTEKĀRA amatam
(amata kods pēc profesiju klasifikatora 3433 01)
Darba līgums uz nenoteiktu laiku ar pilnu darba laiku 40 stundas nedēļā
(darba laiks arī sestdienās saskaņā ar darba laika grafiku).

Darba vieta Naujenes tautas bibliotēkas struktūrvienībās Vecstropu un Lociku ciemā.

Amata pienākumi:
 • Nodrošināt Naujenes tautas bibliotēkas Vecstropu apkalpošanas punkta un Lociku filiāles darbību un lietotāju apkalpošanu;
 • Automatizēti apkalpot un reģistrēt struktūrvienību lietotājus IS „Alise”;
 • Nodrošināt bibliotēkas krājuma uzturēšanu, saglabāšanu, komplektēšanu;
 • Reģistrēt brīvās pieejas datoru lietotājus, veikt bibliotēkas apmeklējumu uzskaiti, izsniegumu statistiku, aizpildīt bibliotēkas dienasgrāmatu;
 • Sagatavot, noformēt un organizēt literārās izstādes un pasākumus saskaņā ar apstiprināto darba plānu (grāmatu atlase, izstāžu veidošana, reklāma);
 • Organizēt lasīšanas veicināšanas pasākumus, bibliotekārās stundas, radošās darbnīcas, bērnu vasaras nodarbinātību, realizēt projektu „Bērnu žūrija” un citus projektus;
 • Konsultēt un apmācīt bibliotēkas lietotājus par elektronisko informācijas resursu izmantošanu.

Prasības pretendentiem:
 • augstākā akadēmiskā vai augstākā profesionālā izglītība humanitārās zinātnēs vai vadībzinātnē;
 • vēlama darba pieredze bibliotēkas darba jomā;
 • latviešu valodas zināšanas C līmeņa 1.pakāpe (C1);
 • datorprasmes pieredzējuša informācijas lietotāja līmenī;
 • vēlamas iemaņas darbā ar IS “Alise” programmu;
 • labas komunikācijas prasmes, spēja organizēt darbu ar bērniem un jauniešiem.

Papildus prasības
 • darba pienākumu veikšanai nepieciešamas labas komunikācijas prasmes gan ar pieaugušajiem, gan ar bērniem un jauniešiem, teicama saskarsmes kultūra, spēja strādāt komandā, prasme izmantot un vēlme pilnveidot iemaņas darbā ar jaunākajām informācijas un komunikācijas tehnoloģijām
 • sociālo zinātņu bakalaura grāds bibliotēkzinātnē un informācijā vai augstākā izglītība un tālākizglītības kursu beigšanas sertifikāts bibliotēku darba jomā tiks uzskatīts par priekšrocību.

Mēs piedāvājam:
 • interesantu, radošu un dinamisku darbu;
 • personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu;
 • labus darba apstākļus un atsaucīgu kolektīvu;
 • stabilu atalgojumu pirms nodokļu nomaksas 667 EUR;
 • sociālās garantijas, veselības apdrošināšanas polisi.

Motivācijas vēstuli un CV sūtīt līdz 2022. gada 14. aprīlim Augšdaugavas novada pašvaldības Naujenes pagasta pārvaldei, Skolas iela 15, Naujene, Augšdaugavas novads, LV – 5462, fakss 65476857 vai uz e – pastu kadri@naujene.lv ar norādi „Bibliotekāra vakancei”. Tālrunis uzziņām 65450246 (bibliotēkas vadītāja), 6 5476850 (personāla lietu pārzine). Sazināsimies telefoniski ar kandidātiem, kuri tiks aicināti uz darba interviju līdz š.g. 22. aprīlim.

Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases norisi. Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Augšdaugavas novada pašvaldības Naujenes pagasta pārvalde, juridiskā adrese: Skolas iela 15, Naujene, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads,LV – 5462.

piektdiena, 2022. gada 18. marts

Aicinām piedalīties!

Aicina meklēt Augšdaugavas novadam veltītus dzejoļus

Augšdaugavas novada Kultūras pārvalde sadarbībā ar novada bibliotēkām aicina ikvienu lasīt un meklēt dzeju, kas veltīta kādai Augšdaugavas novada vietai: pagastam, pilsētai, ciematam, baznīcai, skolai, mājai, upei, ezeram, kalnam vai kādam citam mūsu kultūrvēstures objektam.

Iesūtītie dzejoļi tiks apkopoti un publicēti digitālā formātā Bibliotēku nedēļas (25.–30.04.) ietvaros.

Atrasto dzejoli lūdzam līdz 14. aprīlim iesūtīt Naujenes tautas bibliotēkai uz e. pastu: biblioteka@naujene.lv.

 Augšdaugavas novada Kultūras pārvalde, Naujenes tautas bibliotēka


Aicinām sēt saulespuķes un lasīt dzeju!

Starptautiskajā dzejas dienā, 21. martā, Augšdaugavas novada Kultūras pārvalde izsludina pavasarīgu dzejas un saulespuķu akciju “Esi sveicināta, Saule!”. Akcijas nosaukuma pamatā ir Raiņa saules dziesmas jeb poēmas “Ave Sol!” latviskotais nosaukums. Novada iedzīvotāji un iestādes tiek aicināti sēt saulespuķes un lasīt dzeju.

Dzejas dienās 9. septembrī Raiņa mājā Berķenelē tiks noskaidrots, kur novadā izaugusi garākā, lielākā vai dzejiskākā saulespuķe.

Ideja sēt dzejiskās saulespuķes radās, sasaistot saules dzejnieku Raini, kam mūsu novadā ir viena no bērnības vietām, Raiņa māja Berķenelē, ar tēlnieka Viļņa Titāna skulptūru “Saules puķe”, kas uzstādīta Demenes pagastā un iezīmē Latvijas tālāko dienvidu punktu.

Akcija savienos pavasara sākumu (20. marts plkst.17.33) un Starptautisko dzejas dienu ar Latvijā ierastajām Dzejas dienām rudenī.

Augšdaugavas novada Kultūras pārvalde

otrdiena, 2022. gada 1. marts

Naujenes tautas bibliotēkas darbība no 2022.gada 1. marta


2022. gada 1. martā spēku zaudē Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojums “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, ar kuru tika noteikti pasākumi epidemioloģiskās krīzes pārvārēšanai, tostarp ierobežojumi bibliotēku darbībai. Vienlaikus 2022. gada 15. februārī tika pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr.127 “Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai””.

Līdz ar to no 2022.gada 1.marta tiek atcelta vai mīkstināta lielākā daļa ierobežojumu bibliotēku darbībai:


Apmeklētāju skaits, kas var vienlaikus uzturēties bibliotēkas telpās, vairs netiek regulēts; vienlaikus bibliotēkai ir jānodrošina rekomendācija par savstarpējo distancēšanos un citu epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošanu, proti:

 • Apmeklētājiem (izņemot no vienas mājsaimniecības) un darbiniekiem savstarpēji jāievēro 2 metru distance;
 • Jānovērš drūzmēšanās gan iekštelpās, gan ārtelpās, piemēram, pie ieejām vai izejām, pirms un pēc pasākuma un pasākumu pārtraukumos u.tml.
 • Bibliotēkas iekštelpās gan darbiniekiem, gan apmeklētājiem jālieto medicīniskās sejas maskas vai FFP-2 respiratori, nosedzot muti un degunu (izņemot bērnus līdz 7 gadu vecumam);
 • Bibliotēkas apmeklētājiem nav jāuzrāda Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, izņemot, lai piedalītos bibliotēkas organizētos publiskos pasākumos (konferencēs, semināros, tikšanās ar literātiem u.tml.).
 • Bibliotēku darbiniekiem, kuri darba pienākumus veic tiešā saskarsmē ar bibliotēkas apmeklētājiem, jābūt derīgam Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātam.
 • Organizējot publiskus pasākumus, vairs nav nepieciešams ievērot noteikumus par fiksētām, pamīšus izvietotām sēdvietām un apmeklētāju reģistrāciju. Maksimālais apmeklētāju skaits publiskos pasākumos noteikts līdz 3 000 cilvēkiem. Publiskos pasākumus bērniem līdz 18 gadiem atļauts apmeklēt, neuzrādot Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.
 • Bibliotēkas var sniegt pakalpojumus apmeklētāju grupām (ekskursijas un bibliotēkas mācību stundas).
 • Tiek atcelti bibliotēku un publisko pasākumu darba laika ierobežojumi.

Bibliotēka nepieciešamības gadījumā var noteikt papildu stingrākas epidemioloģiskās prasības, ja šādu prasību noteikšana ir pamatota ar darba vides drošību vai pakalpojumu drošību pakalpojuma saņēmējiem.


Gaidīsim Naujenes tautas bibliotēkā!