otrdiena, 2021. gada 22. jūnijs

Priecīgus un jautrus Līgo svētkus!!!


 

Ceļojošā fotoizstāde

Šī gada jūlijā, Naujenes tautas bibliotēka aicina apmeklēt, Maļinovas pagasta bibliotēkas ceļojošo fotoizstādi "Sēņu dažādība mežā"!

Citāts no izstādes anotācijas:
“Maļinovas pagasta bibliotēkas 2020. gadā organizētā fotoizstāde “Sēņu dažādība mežā” guva lielu atsaucību. Fotogrāfijas izstādei tika iesūtītas no Valmieras, Lēdurgas, Naujenes, Dubnas, Maļinovas, Višķiem, Ilūkstes, Ambeļiem, Daugavpils. Aktīvākie dalībnieki: Juris Ciršs, Svetlana Dovžaņina, Natālija Teivāne, Natālija Ančevska, Aleksejs Mackevičš, Ingrīda Kolosovska, Ilze Koluža, Oksana Jefimova, Ingrīda Zelča, Jeļena Žukova, Ilona Mežiniece -Briede, Valentina Ivanova, Pelageja Petrova, Jekaterina Zeile, Gunita Surgovte, Osvalds Skromāns, Elvīra Kokina, Ingrīda Bleidele. Fotoizstādes mērķis, likt cilvēkiem paskatīties uz lielo sēņu daudzveidību un meža bagātību. Redzēt ne tikai baravikas, bet arī ikvienu sēnīti ar tās formu dažādību un krāsu niansēm. Visbagātākās krāsu ziņā ir bērzlapes, košās apšu bekas un kur jau sēņu karalienes baravikas ar savu lepnumu. Oriģinālākā sēne ir tējas sēne burciņā. Izstādei iesūtītas un skatāmas 81 sugas sēņu foto.”

                Apmeklējot izstādi lūdzu ievērot visus epidemioloģiskos drošības nosacījumus

(dezinficēt rokas, lietot sejas maskas, ievērot 2m distanci, vienlaikus ne vairāk par 1 lietotāju, izņemot vienas mājsaimniecības locekļus )

sestdiena, 2021. gada 19. jūnijs

piektdiena, 2021. gada 18. jūnijs

Līgo svētku vainagu parāde

Es saviju vainadziņu
No zemeņu ziediņiem;
To uzliku galviņā,
Jāņu nakti līgodama.
(Tautasdziesma)

             Naujenes tautas bibliotēka aicina piebiedroties akcijai "Līgo vainagu parāde". Līgo svētku vainags un tā pīšana ir viena no būtiskākajām latviešu vasaras saulgriežu svētku tradīcijām un bibliotēka aicina publicēt Līgo svētku laikā pītos vainagu fotogrāfijas  Facebook lapā ar temturi #ligovainaguparade vai sūtiet  vainaga  foto uz bibliotēkas e-pastu: biblioteka@naujene.lv  norādot foto autora vārdu, uzvārdu un fotografēšanas vietu un mēs tās apkoposim virtuālajā izstādē un  publicēsim bibliotēkas emuārā !

Lai visiem saulaini un  priecīgi Līgo svētki un koša vainaga rota katram līgotājam!

(D.Čiževska, ciems Krauja)

(D.Čiževska, Daugava. Slutišķi)

( D.Čiževska, Daugava. Slutišķi)


Informācija iedvesmai:

 Līgo svētku vainaga pīšana un tradīcijas

Ielīgot sevi – zāļu sievas Jāņu vainagu gudrības

ceturtdiena, 2021. gada 17. jūnijs

Naujenes tautas bibliotēka tiešsaistē un virtuāli 2020

Prezentāciju skat. šeit!

  Pandēmijas laiks ienesa korekcijas bibliotēku darbā, jaunas iespējas un jaunus risinājumus. Naujenes tautas bibliotēka, lai nepazaudētu saikni ar saviem lietotājiem  2020. gadā sāka veidot  bibliotēkas aktivitātes tiešsaistē un piedāvāt apmeklēt  virtuālas izstādes un lasīt virtuālās grāmatas. Prezentācijā ir apkopotas Naujenes tautas bibliotēkas  2020. gada laikā veidotas  virtuālās aktivitātes! Tika organizēti  divi e-konkursi, divas e-viktorīnas, viena e-akcija, trīs e-radošās darbnīcas, viena  e-bibliotekārā stunda, divas e-literārās stundas, "Dzejas dienām" veltīti e-dzejas lasījumi, sešas virtuālās izstādes un bibliotēkas emuārā publicētas trīs virtuālās grāmatas. 2021.gadā mēs turpinām veidot e-aktivitātes  un  tiešsaistes pasākumus ZOOM platformā, bet ilgojamies un vēlamies satikt savus lietotājus klātienes pasākumos.

piektdiena, 2021. gada 11. jūnijs

Virtuālā izstāde ”1941. gada 14. jūnijs tautas atmiņā un literatūrā"

Virtuālā izstāde ”1941. gada 14. jūnijs tautas atmiņā un literatūrā" Naujenes tautas bibliotēkas literārā izstāde - dažādu avotu un resursu apskats.

Virtuālo izstādi skat. šeit.
1941. gada 14. jūnijs ir viena no traģiskākajām un drūmākajām dienām Latvijas jaunāko laiku vēsturē. Šajā dienā latviešu tauta piedzīvoja pirmo civiliedzīvotāju masu deportāciju. Tajā Latvija zaudēja vairāk nekā 15 000 cilvēku, no kuriem vairāk nekā 6000 gāja bojā.  1941.gada 14.jūnija rīts bija tāds pats kā citi vasaras rīti. Un tomēr atšķirīgs, jo vairāk nekā 15 tūkstošiem Latvijas iedzīvotāju to piedzīvoja lopu vagonos pie valsts austrumu robežas. Bija sācies ilgs, smags un sāpīgs ceļš pretī nezināmajam. Daudziem no viņiem – pēdējais ceļš. 2021.gadā aprit 80 gadi kopš pirmās masu deportācijas un 14. jūnijs ir Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena.

ceturtdiena, 2021. gada 3. jūnijs

Izmaiņas bibliotēkas lietotāju apkalpošanas kārtībā!Pamatojoties uz grozījumiem Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" un Kultūras ministrijas vadlīnijām epidemioloģiskās drošības pasākumiem bibliotēku darbībā, tiek noteikta šāda

Naujenes tautas bibliotēkas lietotāju apkalpošanas kārtība
no 2021.gada 9.jūnija.


No 9.06.2021.g. ir  mainīta Naujenes tautas bibliotēkas un tās struktūrvienību lietotāju apkalpošanas kārtība. 

1. Apmeklējot bibliotēku, ikvienam bibliotēkas apmeklētājam no 7 gadu vecuma  jālieto sejas aizsargmaska visā bibliotēkas apmeklējuma laikā un  ienākot bibliotēkā, ir jādezinficē rokas;

2. Apkalpojot individuālos apmeklētājus, bibliotēka nodrošina divu metru distanci starp apmeklētajiem, darbiniekiem, ka arī apmeklētajiem un darbiniekiem, izņemot gadījumus, ja personas dzīvo vienā mājsaimniecībā.

3. Vienai personai tiek nodrošināts ne mazāk kā 10 m2 no publiski pieejamās telpu platības. Bibliotēka nosaka maksimālo personu skaitu, kuras vienlaikus var atrasties bibliotēkas telpās. Informācija par maksimāli pieejamo personu skaitu ir izvietota redzamās vietās, tai skaitā pie ieejas durvīm.

4. Maksimālais bibliotēkas lietotāja  uzturēšanās laiks bibliotēkā – 60 minūtes;

5. Bibliotēka veic grāmatu, žurnālu un citu izdevumu izsniegšanu uz mājām. Apmeklētājiem ir atvērta lasītava. Lasītavas un bibliotēkas datori pieejami individuālam (vai vienas mājsaimniecības) apmeklējumam. Uzturēšanās laiks lasītavā vai pie datora – 1 stunda. Pirms preses izdevumu lasīšanas un bibliotēkas datoru lietošanas obligāti jādezinficē rokas. Bibliotēka nodrošina datoru dezinfekciju pēc katras lietošanas reizes;

6. Tiek nodrošinati printēšanas, skenēšanas, kopēšanas pakalpojumi lietotājiem;

7. Bibliotēkā notiek individuālas nodarbības ar iepriekšējo pieteikšanos, bet nenotiek radošās darbnīcas, pasākumi, citas aktivitātes, kā arī netiek pieļauta pulcēšanās brīvā laika pavadīšanai. Vienlaikus lietotājiem ir pieejami visi attālinātie pakalpojumi (piemēram, digitālie resursi, online lietotāju reģistrācija,  konsultācijas un apmācības Zoom platformā, visdažādākie tiešsaistes pasākumi);

8. Apmeklētāju skaits Naujenes tautas bibliotēkas ēkā un tās struktūrvienību telpās ierobežots (līdz 2 apmeklētājiem vienlaicīgi katrā bibliotēkas telpā), ievērojot 2 metru distanci (norādīta uz grīdas ar dzelteni melnām svītrām). Ja bibliotēku vienlaicīgi vēlēsies apmeklēt vairāk cilvēku, bibliotēkas darbinieki aicinās pārējos uzgaidīt ārpus bibliotēkas telpām. Bibliotēkas apmeklējums ir individuāls izņemot vienas mājsaimniecības locekļus;

9. Lasītāju apkalpošana notiek šādi:

10.1. Naujenes tautas bibliotēkā: Ienākot bibliotēkā, lasītājs nodod izlasītās grāmatas norādītajā grāmatu nodošanas vietā.

10.2. Pēc tam dezinficē rokas un var doties uz Abonementu, Lasītavu, Bērnu nodaļu izvēlēties jaunu lasāmvielu, ievērojot 2 metru distanci un vienvirziena pārvietošanos.

10.3. Lai nodrošinātu personalizētu bibliotēkas apmeklējumu, lietotājam obligāti jāuzrāda lietotāja karte vai personu apliecinošs dokuments.

10.4. Lai izvairītos no drūzmēšanās un liekas uzkavēšanās bibliotēkā, ja iespējams, aicinām grāmatas rezervēt jau iepriekš caur elektronisko katalogu vai pa telefonu 65450246 vai e-pastā bibliotēka@naujene.lv .

10.5. Bibliotēkas patur tiesības neapkalpot un lūgt atstāt bibliotēkas telpas apmeklētājus ar elpošanas ceļu slimību pazīmēm. Tāpat arī bibliotēkas lūdz ievērot klepošanas un šķaudīšanas higiēnu, aizliekot priekšā elkoni.

11. Lasītājiem pēc pieprasījuma tiek nodrošināta bezkontakta grāmatu izsniegšanas iespēja ārpus bibliotēkas telpām, par to iepriekš jāvienojas telefoniski vai e-pastā.

12. Lai pasargātu cits citu no inficēšanās, bibliotēkas ievēro sanitārās drošības noteikumus, darbinieki ir nodrošināti ar individuālās aizsardzības līdzekļiem. Darbinieki, kas nestrādā aiz norobežojošajiem aizsargstikliem, lietotāju apkalpošanas telpās lieto sejas aizsargus un maskas. Notiek regulāra telpu, virsmu, inventāra un grāmatu dezinfekcija, kā arī regulāra telpu vēdināšana, atverot logus, ik pēc divām stundām uz 15 minūtēm. Pie ieejas bibliotēkā ir izvietoti roku dezinfekcijas līdzekļi apmeklētājiem;

13. Bibliotēka apmeklētājiem redzamās vietās izvietotas skaidri salasāmas norādes par nepieciešamību būt sociāli atbildīgiem un ievērot divu metru distanci un aicinājumu par nacionālās kontaktu noteikšanas un brīdināšanas mobilās lietotnes "Apturi Covid" izmantošanu;

14. Atbilstoši jaunām sanitārā protokola prasībām var tikt izdarītas izmaiņas, par ko bibliotēkas lietotāji tiks informēti kā internetvidē, tā bibliotēkā uz vietas.

15 Noteikumi ir spēkā no 9.06.2021.

Bibliotēkas vitrīnas jūnija stāsts


2021.gada jūnijā Naujenes tautas bibliotēkā izstāžu cikla "Bibliotēkas vitrīnas stāsti" skatāma
Alekseja Sokolova “Pudeļu attaisāmo kolekcijas izstāde”

Anotācija:
"Pudeļu, burciņu vāciņu, skārdeņu, konservu bundžu atvēršanai attaisāmos mēs izmantojam, kā ikdienā, tā arī svētkos un tie ir pieejami katras mājas virtuvē, bet ir cilvēki kuriem, to ir vairāk par vienu un tie tos kolekcionē. Tāds pudeļu attaisāmo kolekcionārs ir Aleksejs Sokolovs, kura kolekcijā ir skatāmas 77 ekspozīcijas vienības, kuras savāktas 5 gados. Kolekcijā ir skatāmi korķu viļķi, kurus sāka ražot 19. gs. beigās, pudeļu attaisāmo un somelje komplekti, burciņu vāciņu, skārdeņu, konservu bundžu attaisāmie, kā arī pudeļu korķi, aizbāžņi, aizkorķētāji no korķa, metāla un plastmasas. Izstādē skatāmi arī divi pudeļu aizkorķētāji.  Kā arī izstādē ir apskatāms termometrs, ko izmanto vīna degustētāji, vīnziņi jeb someljē."

Izstāde darbosies no 2021.gada 1.- 30.06. Naujenes tautas bibliotēkā, tās darba laikā, pēc adreses Daugavas iela 31A, Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils novads. Tālr. 65450246, biblioteka@naujene.lv .

            Paldies, Aleksejam Sokolovam par atsaucību un iespēju skatīt šo  kolekciju Naujenes tautas bibliotēkā.

Bibliotēkas nozaru literatūras krājumā Jūs atradīsiet mājturības grāmatas par konservēšanu, uztura mācību,  galda klāšanas noslēpumiem,  galda kultūru, virtuves piederumiem un  recepšu grāmatas ......

                          Apmeklējot izstādi lūdzu ievērot visus epidemioloģiskos drošības pasākumus

(dezinficēt rokas, lietot sejas maskas, ievērot 2m distanci, vienlaikus ne vairāk par 1 lietotāju, izņemot vienas mājsaimniecības locekļus )

Neliels ieskats izstādē:


Korķu viļķis “Columbus”, 20. gadsimta sākums, ražotājs F.R.WELLMANN, Hamburga, Vācija, patents D.R.P. № 70879. Izmēri: 17X9cm. Koks, tērauds, niķelēšana, darba stāvoklī Reti sastopams ražotājs.

Apraksts: Korķu viļķi “Columbus” patentēja Eduards  Bekkers no Zolingenes 1893. gada 7. martā, patents Nr. 70879. 1893. gada 23. septembrī tika apstiprināts Lielbritānijas patents № 17924 un ASV patents 1894. gadā. Nosaukts par godu Kristoforam Kolumbam, kurš ir atklājis Ameriku 400 gadus pirms patentēšanas.