Bibliotekārās stundas

NAUJENES BIBLIOTĒKAS BĒRNU NODAĻAS

BIBLIOTEKĀRO, LITERĀRO STUNDU UN EKSKURSIJU PIEDĀVĀJUMS 2024. GADĀ

PIRMSSKOLAS UN SKOLAS VECUMA BĒRNIEM

Izstrādāja: Naujenes bibliotēkas Bērnu nodaļas bibliotekāre Ilvija Gžibovska

Bibliotekāro stundu apmeklētājus aicinām pieteikties divas nedēļas līdz plānotajam pasākumam!

Izmantojiet 2024. gada bibliotekāro stundu piedāvājuma iespējas, apmeklējiet bibliotekārās stundas!

Saziņai: biblioteka.bernu@naujene.lv

Tālr. 65450246, 29169218

Nosaukums

Īss apraksts

Mērķauditorijā un laiks

Ilgums

Vieta

Ekskursiju un nodarbību veids  (tiešsaistē vai klātienē)

Februāris

Interneta orientācijas stunda “Mācāmies kopā Tet skoliņā!”


Medijpratības nodarbība “Ričijs Rū un internets” mazākiem interneta lietotājiem. Bērni vieglā un aizraujošā veidā iegūst zināšanas par galvenajiem droša interneta lietošanas priekšnosacījumiem. Tiek skatīta sērija par vienu no tematiem, tad pildīti uzdevumi un aktivitātes.

Pirmsskolas vecuma bērni


30 minūtes

Naujenes bibliotēkas 

 Bērnu nodaļa

Krauja,  Daugavas iela 34, tālr. 65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv

Klātienē

Bibliotekārā stunda. “No sapņa uz realitāti”.

11.februāris - Starptautiskā sieviešu un meiteņu diena zinātnē. Izzināsim sievietes lomu un statistiskos datus zinātņu sfērā. Paskatīsimies uz veiktajiem sasniegumiem. Apsvērsim, kā mudināt jaunas sievietes un meitenes attīstīt karjeru zinātnes un tehnoloģiju jomā.

Pamatskolas skolēni.

40 minūtes


Naujenes bibliotēkas 

 Bērnu nodaļa

Krauja,  Daugavas iela 34, tālr. 65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv

Klātienē vai tiešsaistē

Literārā stunda

Mana dzimtā valoda”

Pasākuma mērķis ir pievērst bērnu uzmanību dzimtajai valodai, rosināt interesi par latviešu literatūru un kultūru. Stundas laikā bērni uzzinās, kā runāja senie latvieši, minēs latviešu tautas mīklas, atbildēs uz testa jautājumiem, spēlēs vārdu spēles.

Pamatskolas skolēni.


40 minūtes


Naujenes bibliotēkas 

 Bērnu nodaļa

Krauja,  Daugavas iela 34, tālr. 65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv

Klātienē vai tiešsaistē

Interneta orientācijas stunda “Drošs internets”

Bibliotekārās stundas dalībniekiem būs iespēja  iepazīties ar droša interneta pamatiem, kā izveidot drošu profilu, iepazinās ar tīmekļa etiķeti. Piedalīties diskusijās, paplašināt izpratni par medijpratību, apspriest dažādas situācijas, kuras saistītas ar internetvidi.

6.-9. kl. skolēni


40 minūtes

Naujenes bibliotēkas 

 Bērnu nodaļa

Krauja,  Daugavas iela 34, tālr. 65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv

Klātienē vai tiešsaistē

Marts

Interneta orientācijas stunda “Mācāmies kopā Tet skoliņā!”


Medijpratības nodarbība “Ričijs Rū un internets” mazākiem interneta lietotājiem. Bērni vieglā un aizraujošā veidā iegūst zināšanas par galvenajiem droša interneta lietošanas priekšnosacījumiem. Tiek skatīta sērija par vienu no tematiem, tad pildīti uzdevumi un aktivitātes.

Pirmsskolas vecuma bērni


30 minūtes

Naujenes bibliotēkas 

 Bērnu nodaļa

Krauja,  Daugavas iela 34, tālr. 65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv

Klātienē

Bibliotekārā stunda “Elektroniskā kataloga iespējas”

Nodarbības mērķis ir iepazīstināt bērnus ar elektroniskā kataloga iespējam: literatūras meklēšana pēc konkrēta kritērija vai tēmas, grāmatu pasūtīšana un rezervēšana, lasītāja statusa aplūkošana, grāmatu termiņa pagarināšana.

5.-9.kl. skolēni


40 minūtes

Naujenes bibliotēkas 

 Bērnu nodaļa

Krauja,  Daugavas iela 34, tālr. 65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv

Klātienē vai tiešsaistē

Aprīlis

Interneta orientācijas stunda “Mācāmies kopā Tet skoliņā!”


Medijpratības nodarbība “Ričijs Rū un internets” mazākiem interneta lietotājiem. Bērni vieglā un aizraujošā veidā iegūst zināšanas par galvenajiem droša interneta lietošanas priekšnosacījumiem. Tiek skatīta sērija par vienu no tematiem, tad pildīti uzdevumi un aktivitātes.

Pirmsskolas vecuma bērni


30 minūtes

Naujenes bibliotēkas 

 Bērnu nodaļa

Krauja,  Daugavas iela 34, tālr. 65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv

Klātienē

Bibliotekārā stunda “Bibliotēkā dzīvo grāmatas”


Tematiskā ekskursija. Bērni iepazīstas ar bibliotēkas darbību, mērķiem un piedāvātiem pakalpojumiem spēles un dažādu aktivitāšu veidā.

Pirmsskolas un skolas vecuma bērniem

40 minūtes

Naujenes bibliotēkas 

Bērnu nodaļa

Krauja,  Daugavas iela 34, tālr. 65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv

KlātienēMaijs


Literārā stunda

Tev svētki, māmiņa!”

Skolēniem būs iespēja iepazīties ar mātes tēla atainojumu literatūrā. Stundā būs apskatīta krievu un latviešu autoru daiļrade. Nodarbības noslēgumā bērni sagatavos apsveikumu savām māmiņām.

Pirmsskolas un sākumskolas skolēni

40 minūtes

Naujenes bibliotēkas 

 Bērnu nodaļa

Krauja,  Daugavas iela 34, tālr. 65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv

Klātienē vai tiešsaistē

Interneta orientācijas stunda “Mācāmies kopā Tet skoliņā!”


Medijpratības nodarbība “Ričijs Rū un internets” mazākiem interneta lietotājiem. Bērni vieglā un aizraujošā veidā iegūst zināšanas par galvenajiem droša interneta lietošanas priekšnosacījumiem. Tiek skatīta sērija par vienu no tematiem, tad pildīti uzdevumi un aktivitātes.

Pirmsskolas vecuma bērni


30 minūtes

Naujenes bibliotēkas 

 Bērnu nodaļa

Krauja,  Daugavas iela 34, tālr. 65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv

Klātienē

Bibliotekārā stunda “Bibliotēkā dzīvo grāmatas”


Tematiskā ekskursija. Bērni iepazīstas ar bibliotēkas darbību, mērķiem un piedāvātiem pakalpojumiem spēles un dažādu aktivitāšu veidā.

Pirmsskolas un skolas vecuma bērniem

40 minūtes

Naujenes bibliotēkas 

Bērnu nodaļa

Krauja,  Daugavas iela 34, tālr. 65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv

Klātienē

Literārā stunda

Pa īstam un pa jokam…” veltīta Māras Cielēnas 70. gadu jubilejai

Stundas laikā skolēni iepazīsies ar Māras Cielēnas biogrāfiju un daiļradi. Nodarbības laikā skolēni noklausīsies pasaku fragmentus un dzejoļus, izpildīs radošus uzdevumus.

Sākumskolas skolēni

40 minūtes

Naujenes bibliotēkas 

 Bērnu nodaļa

Krauja,  Daugavas iela 34, tālr. 65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv

Klātienē vai tiešsaistē

Oktobris

Bibliotekārā stunda “Iepazīsti Latviju un Naujeni kopā ar datubāzi Letonika! ”


Nodarbības dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar datubāzi www.letonika.lv, praktiski pielietot iegūtās zināšanas, izejot izzinošu kvestu.

5.-9.kl. skolēni


40 minūtes

Naujenes bibliotēkas 

 Bērnu nodaļa

Krauja,  Daugavas iela 34, tālr. 65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv

Klātienē

Novembris

Literārā stunda “Kurbads. Latvju varoņstāsts”.

Stundas laikā bērni iepazīsies ar spēkavīra tēlu latviešu mitoloģijā. Lasīsim pasakas fragmentus, klausīsimies multimediālās metāloperās “Kurbads. Ķēves dēls” daļas un apskatīsim dzejnieka Guntara Godiņa šī mīta variantu krāšņajā izdevumā ar Sindijas Ančas un Marikas Eglītes ilustrācijām.

Sākumskolas skolēni

40 minūtes

Naujenes bibliotēkas 

 Bērnu nodaļa

Krauja,  Daugavas iela 34, tālr. 65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv

Klātienē vai tiešsaistē
Visa gada garumā


Bibliotekārā stunda “Bibliotēkā dzīvo grāmatas”


Tematiskā ekskursija. Bērni iepazīstas ar bibliotēkas darbību, mērķiem un piedāvātiem pakalpojumiem spēles un dažādu aktivitāšu veidā.

Pirmsskolas un skolas vecuma bērniem

30-40 minūtes

Naujenes bibliotēkas 

 Bērnu nodaļa

Krauja,  Daugavas iela 34, tālr. 65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv

Klātienē

Literārā stunda “Lasām kopā = Esam kopā”


Bibliotēka piedāvā bērniem kopā lasīt grāmatas; apspriest tās; pildīt uzdevumus un radoši darboties. Stundas laikā tiek izmantotas dažādas bibliotēkas iespējas – ērta bērnu zona ar pufiem mazam draugu lokam vai Iedvesmas Zāle ar ekrānu lielākam klausītāju skaitam. Piedāvāto grāmatu saraksts ir atkarīgs no klausītāju vecuma. Var piedāvāt arī savu lasāmvielu, taču laicīgi, lai būtu iespēja bibliotekārei sagatavoties.


Pirmsskolas un pamatskolas skolēni grupās vai individuāli ar vecākiem.

40 minūtes

Naujenes bibliotēkas 

 Bērnu nodaļa

Krauja,  Daugavas iela 34, tālr. 65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv

Klātienē

Bibliotekārā stunda “Grāmatas struktūra”

Stundas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar grāmatas uzbūves pamatelementiem, sniegt izpratni par jēdzieniem – autors, nosaukums, mākslinieks un anotācija. Iesaistoties praktiskajās aktivitātēs, bērni pilnveidos prasmes atpazīt grāmatas vāku, muguriņu, titullapu, mācīsies pievērst uzmanību šeit izvietotajai informācijai. Pasākumā beigās dalībnieki veidos savas mīļākās grāmatas vāku.

2.-3. kl. skolēni

40

minūtes

Naujenes bibliotēkas 

 Bērnu nodaļa

Krauja,  Daugavas iela 34, tālr. 65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv

Klātienē vai tiešsaistē

Bibliotekārā stunda “Enciklopēdijas, vārdnīcas, uzziņu literatūra. Periodika. Žurnāli pusaudžiem un jauniešiem”

Žurnāli, enciklopēdijas pusaudžiem, jauniešiem. Enciklopēdiju, uzziņu literatūras veidi. Periodika. Grāmatu izvēle bibliotēkā. Orientēties periodikas, uzziņu literatūras klāstā.

5.–7. kl. skolēni

40 minūtes

Naujenes bibliotēkas 

 Bērnu nodaļa

Krauja,  Daugavas iela 34, tālr. 65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv

Klātienē vai tiešsaistē

Bibliotekārā stunda “Meklē informāciju bibliotēkā”

Stundas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar Naujenes bibliotēkas blogu un pieejamajiem e – resursiem. Pasākuma dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar bibliotēkas datubāzēm, ka arī praktiski pielietot iegūtās zināšanas, izmantojot www.letonika.lv, www.lursoft.lv

5.–7. kl. skolēni

40 minūtes

Naujenes bibliotēkas 

 Bērnu nodaļa

Krauja,  Daugavas iela 34, tālr. 65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv

Klātienē vai tiešsaistē

Novadpētniecības stunda ” Skani mana Naujene!”

Bibliotekārajā stundā skolēni iepazīsies ar Audšdaugavas novada lielākā pagasta- vēsturi, virtuāli pastaigāsies pa dabas objektiem, Visa šī informācija atrodas dažāda veida izdevumos bibliotēkas Novadpētniecības krājuma daļā.

5.–7. kl. skolēni

40 minūtes

Naujenes bibliotēkas 

 Bērnu nodaļa

Krauja,  Daugavas iela 34, tālr. 65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv

Klātienē vai tiešsaistē NAUJENES BIBLIOTĒKAS BĒRNU NODAĻAS
BIBLIOTEKĀRO, LITERĀRO STUNDU UN EKSKURSIJU PIEDĀVĀJUMS 2023. GADĀ
 PIRMSSKOLAS UN SKOLAS VECUMA BĒRNIEM

 Izstrādāja: Naujenes  bibliotēkas Bērnu nodaļas bibliotekāre Ilvija Gžibovska

Bibliotekāro stundu apmeklētājus aicinām pieteikties divas nedēļas līdz plānotajam pasākumam!

Izmantojiet 2023. gada bibliotekāro stundu piedāvājuma iespējas, apmeklējiet bibliotekārās stundas!

Saziņai: biblioteka.bernu@naujene.lv

Tālr. 65450246, 29169218

Nosaukums

Īss apraksts

Mērķauditorijā un laiks

Ilgums

Vieta

 

Februāris

Literārā stunda

„Mana dzimtā valoda”

Pasākuma mērķis ir pievērst bērnu uzmanību dzimtajai valodai, rosināt interesi par latviešu literatūru un kultūru. Stundas laikā bērni uzzinās, kā runāja senie latvieši, minēs latviešu tautas mīklas, atbildēs uz testa jautājumiem, spēlēs vārdu spēles.

Pamatskolas skolēni.

 

40 minūtes

 

Naujenes bibliotēkas 

 Bērnu nodaļa

Krauja,  Daugavas iela 34, tālr. 65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv

 

Interneta orientācijas stunda “Drošs internets”

Bibliotekārās stundas dalībniekiem būs iespēja  iepazīties ar droša interneta pamatiem, kā izveidot drošu profilu, iepazinās ar tīmekļa etiķeti. Piedalīties diskusijās, paplašināt izpratni par  medijpratību, apspriest dažādas situācijas, kuras saistītas ar internetvidi.

6.-9. kl. skolēni

 

40 minūtes

Naujenes bibliotēkas 

 Bērnu nodaļa

Krauja,  Daugavas iela 34, tālr. 65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv

 

Marts

Bibliotekārā stunda “Elektroniskā kataloga iespējas”

Nodarbības mērķis ir iepazīstināt bērnus ar elektroniskā kataloga iespējam: literatūras meklēšana pēc konkrēta kritērija vai tēmas, grāmatu pasūtīšana un rezervēšana, lasītāja statusa aplūkošana, grāmatu termiņa pagarināšana.

5.-9.kl. skolēni

 

40 minūtes

Naujenes bibliotēkas 

 Bērnu nodaļa

Krauja,  Daugavas iela 34, tālr. 65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv

 

Aprīlis

Bibliotekārā stunda –ekskursija “Bibliotēkā dzīvo grāmatas”

Pasākuma mērķis ir iepazīstināt bērnus ar bibliotēku un veidot pareizas iemaņas bibliotēkas un grāmatu lietošanā. Pasākuma laikā mazajiem lasītājiem būs iespēja iepazīties ar grāmatu rašanas vēsturi, izkārtojumu bibliotēkā un to lietošanas noteikumiem. Tiks piedāvātas dažādās aktivitātes.

Pirmsskolas vecuma bērni

 

30 minūtes

Naujenes bibliotēkas 

 Bērnu nodaļa

Krauja,  Daugavas iela 34, tālr. 65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv

 

Maijs

 

Literārā stunda

„Tev svētki, māmiņa!”

Skolēniem būs iespēja iepazīties ar mātes tēla atainojumu literatūrā. Stundā būs apskatīta krievu un latviešu autoru daiļrade. Nodarbības noslēgumā bērni sagatavos apsveikumu savām māmiņām.

Pirmsskolas un sākumskolas skolēni

40 minūtes

Naujenes bibliotēkas 

 Bērnu nodaļa

Krauja,  Daugavas iela 34, tālr. 65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv

 

Literārā stunda

 “Krāsainas pasakas” veltīta Imanta Ziedoņa 90. gadu jubilejai

Stundas laikā skolēni iepazīsies ar Imanta Ziedoņa biogrāfiju, daiļradi un bērnu grāmatu “Krāsainas pasakas.” Nodarbības laikā skolēni noklausīsies pasaku fragmentus, spēlēs krāsu spēli, uzzinās vairāk par dabas krāsām. 

Sākumskolas skolēni

40 minūtes

Naujenes bibliotēkas 

 Bērnu nodaļa

Krauja,  Daugavas iela 34, tālr. 65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv

 

Oktobris

Bibliotekārā stunda “Iepazīsti Latviju un Naujeni kopā ar datubāzi Letonika! ”

 

Nodarbības dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar datubāzi www.letonika.lv, praktiski pielietot iegūtās zināšanas, izejot izzinošu kvestu.

5.-9.kl. skolēni

 

40 minūtes

Naujenes bibliotēkas 

 Bērnu nodaļa

Krauja,  Daugavas iela 34, tālr. 65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv

 

Novembris

Literārā stunda “Nezinīša piedzīvojumi” veltīta Nikolaja Nosova 115. gadu jubilejai

Stundas laikā bērni iepazīsies ar Nikolaja Nosova biogrāfiju un daiļradi. Skolēni noklausīsies grāmatas fragmentus par Nezinīti un viņa draugiem, spēlēs spēles, radoši darbosies.

Sākumskolas skolēni

40 minūtes

Naujenes bibliotēkas 

 Bērnu nodaļa

Krauja,  Daugavas iela 34, tālr. 65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv

 

Visa gada garumā

 

Bibliotekārā stunda “Grāmatas struktūra”

Stundas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar grāmatas uzbūves pamatelementiem, sniegt izpratni par jēdzieniem – autors, nosaukums, mākslinieks un anotācija. Iesaistoties praktiskajās aktivitātēs, bērni pilnveidos prasmes atpazīt grāmatas vāku, muguriņu, titullapu, mācīsies pievērst uzmanību šeit izvietotajai informācijai. Pasākumā beigās dalībnieki veidos savas mīļākās grāmatas vāku.

2.-3. kl. skolēni

40

minūtes

Naujenes bibliotēkas 

 Bērnu nodaļa

Krauja,  Daugavas iela 34, tālr. 65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv

 

Bibliotekārā stunda “Enciklopēdijas, vārdnīcas, uzziņu literatūra. Periodika. Žurnāli pusaudžiem un jauniešiem”

Žurnāli, enciklopēdijas pusaudžiem, jauniešiem. Enciklopēdiju, uzziņu literatūras veidi. Periodika. Grāmatu izvēle bibliotēkā. Orientēties periodikas, uzziņu literatūras klāstā.

5.–7. kl. skolēni

40 minūtes

Naujenes bibliotēkas 

 Bērnu nodaļa

Krauja,  Daugavas iela 34, tālr. 65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv

 

Bibliotekārā stunda “Meklē informāciju bibliotēkā”

Stundas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar Naujenes tautas bibliotēkas blogu un pieejamajiem e – resursiem. Pasākuma dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar bibliotēkas datubāzēm, ka arī praktiski pielietot iegūtās zināšanas, izmantojot www.letonika.lv, www.lursoft.lv

5.–7. kl. skolēni

40 minūtes

Naujenes bibliotēkas 

 Bērnu nodaļa

Krauja,  Daugavas iela 34, tālr. 65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv

 

Novadpētniecības stunda ” Skani mana Naujene!”

Bibliotekārajā stundā skolēni iepazīsies ar Daugavpils novada lielākā pagasta- vēsturi, virtuāli pastaigāsies pa dabas objektiem, Visa šī informācija atrodas dažāda veida izdevumos bibliotēkas Novadpētniecības krājuma daļā.

5.–7. kl. skolēni

40 minūtes

Naujenes bibliotēkas 

 Bērnu nodaļa

Krauja,  Daugavas iela 34, tālr. 65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv

 

Bibliotekāra stunda “Svinēsim latviešu gadskārtas svētkus kopā!”

 

Tematiska ekskursija. Bērni iepazīsies ar enciklopēdijām, datubāzēm un literārajiem darbiem, kuros atainota šī tēma. Bibliotēka piedāvā radošās darbnīcas, spēles, mīklu minēšanu un citas aktivitātes.

Pirmsskolas un skolas vecuma bērniem

40 minūtes

Naujenes bibliotēkas 

 Bērnu nodaļa

Krauja,  Daugavas iela 34, tālr. 65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv

 

Literārā stunda “Pasaku istaba”

 

Bibliotēka piedāvā bērniem noklausīsies pasaku, minēt mīklas, doties rotaļās, radoši darboties un  pavadīt laiku brīnišķīgajā grāmatu pasaulē. Piedāvāto grāmatu  saraksts : Ulrika Kestere “ Nelūgtie ciemiņi”, Pšemislavs Vehterovičs „Lūdzu, apskauj mani!”, Ieva Samauska "Vecis iet pa dārzu, pankūkas bārdā", Jūdita Kopenas "Grāmata Benijam",Hilli Randa “Sniegbaltais un Ogļmelnais”, Anna Ļenasa "Krāsu mošķis", Džudita Kerra “Aizmāršīga Mince”.

 

Pirmsskolas un pamatskolas skolēni

40 minūtes

Naujenes bibliotēkas 

 Bērnu nodaļa

Krauja,  Daugavas iela 34, tālr. 65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv

 


 

NAUJENES TAUTAS BIBLIOTĒKAS BĒRNU NODAĻAS
BIBLIOTEKĀRO, LITERĀRO STUNDU UN EKSKURSIJU PIEDĀVĀJUMS 2022. GADĀ
PIRMSSKOLAS UN SKOLAS VECUMA BĒRNIEM

Izstrādāja: Naujenes tautas bibliotēkas Bērnu nodaļas bibliotekāre Aiga Soldatjonoka
Bibliotekāro stundu apmeklētājus aicinām pieteikties piecas dienas līdz plānotajam pasākumam!
Izmantojiet 2022. gada bibliotekāro stundu piedāvājuma iespējas, apmeklējiet bibliotekārās stundas!

Tālr. 65450246, 29169218

Nosaukums

Īss apraksts

Mērķauditorijā un laiks

Ilgums un veids

Vieta

 

Janvāris

 

Literārā stunda

 “Vinnijs Pūks un viņa draugi” veltīta Alana Aleksandra Milna 140. gadu jubilejai

Stundas laikā skolēni iepazīsies ar Alana Aleksandra Milna biogrāfiju un daiļradi. Noklausīsies un noskatīsies fragmentu no ”Vinnija Pūka un viņa draugiem ".

Sākumskolas un pamatskolas skolēni.

 

40 minūtes

Klātienē vai tiešsaiste

 

Naujenes tautas bibliotēkas  Bērnu nodaļa

Krauja,  Daugavas iela 31A, tālr. 65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv

 

Februāris

Literārā stunda

„Mana dzimtā valoda”

Pasākuma mērķis ir pievērst bērnu uzmanību dzimtajai valodai, rosināt interesi par latviešu literatūru un kultūru. Stundas laikā skolēni iepazīsies ar dzejnieka Pētera Brūvera biogrāfiju un daiļradi.

Pamatskolas skolēni.

 

40 minūtes

Klātienē vai tiešsaistē

 

Naujenes tautas bibliotēkas  Bērnu nodaļa

Krauja,  Daugavas iela 31A, tālr. 65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv

 

Interneta orientācijas stunda “Drošs internets”

Bibliotekārās stundas dalībniekiem būs iespēja  iepazīties ar droša interneta pamatiem, kā izveidot drošu profilu, iepazinās ar tīmekļa etiķeti. Piedalīties diskusijās, apspriest dažādas situācijas, kuras saistītas ar internetvidi.

1.–4. kl. skolēni

 

40 minūtes

Klātienē vai tiešsaistē

Naujenes tautas bibliotēkas  Bērnu nodaļa

Krauja,  Daugavas iela 31A, tālr. 65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv

 

Marts

Bibliotekārā stunda “Elektroniskā kataloga iespējas”

Nodarbības mērķis ir iepazīstināt bērnus ar elektroniskā kataloga iespējam: literatūras meklēšana pēc konkrēta kritērija vai tēmas, grāmatu pasūtīšana un rezervēšana, lasītāja statusa aplūkošana, grāmatu termiņa pagarināšana.

5.-9.kl. skolēni

 

40 minūtes

Klātienē vai tiešsaistē

Naujenes tautas bibliotēkas  Bērnu nodaļa

Krauja, Daugavas iela 31A, tālr. 65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv

 

Aprīlis

Bibliotekārā stunda –ekskursija “Bibliotēkā dzīvo grāmatas”

Pasākuma mērķis ir iepazīstināt bērnus ar bibliotēku un veidot pareizas iemaņas bibliotēkas un grāmatu lietošanā. Pasākuma laikā mazajiem lasītājiem būs iespēja iepazīties ar grāmatu rašanas vēsturi, izkārtojumu bibliotēkā un to lietošanas noteikumiem. Tiks piedāvātas dažādās aktivitātes.

Pirmsskolas vecuma bērni

 

30 minūtes

Klātienē

Naujenes tautas bibliotēkas  Bērnu nodaļa

Krauja,  Daugavas iela 31A, tālr. 65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv

 

 

Maijs

 

Literārā stunda

„Tev svētki, māmiņa!”

Skolēniem būs iespēja iepazīties ar mātes tēla atainojumu literatūrā. Stundā būs apskatīta krievu un latviešu autoru daiļrade. Sagatavos apsveikumu savām māmiņām.

Pirmsskolas un sākumskolas skolēni

40 minūtes

Klātienē vai tiešsaistē

Naujenes tautas bibliotēkas  Bērnu nodaļa

Krauja, Daugavas iela 31A, tālr. 65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv

 

Oktobris

Bibliotekārā stunda “Iepazīsti Latviju un Naujeni kopā ar datubāzi Letonika! ”

 

Nodarbības dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar datubāzi www.letonika.lv, ka arī praktiski pielietot iegūtās zināšanas iziet izzinošu kvestu.

5.-9.kl. skolēni

 

40 minūtes

Klātienē

Naujenes tautas bibliotēkas  Bērnu nodaļa

Krauja, Daugavas iela 31A, tālr. 65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv

 

Novembris

Literārā stunda

 “Karlsons, kas dzīvo uz jumta” veltīta Astrīdas Lindgrēnas 115. gadu jubilejai.

Stundas laikā skolēni iepazīsies ar Astrīdas Lindgrēnas  biogrāfiju, daiļradi, pasaku varoņiem, minēs mīklas, dosies rotaļās.

Pamatskolas skolēni.

 

40 minūtes

Klātienē vai tiešsaistē

Naujenes tautas bibliotēkas  Bērnu nodaļa

Krauja, Daugavas iela 31A, tālr. 65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv

 

Visa gada garumā

 

Bibliotekārā stunda “Grāmatas struktūra”

Stundas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar grāmatas uzbūves pamatelementiem, sniegt izpratni par jēdzieniem – autors, nosaukums, mākslinieks un anotācija. Iesaistoties praktiskajās aktivitātēs, bērni pilnveidos prasmes atpazīt grāmatas vāku, muguriņu, titullapu, mācīsies pievērst uzmanību šeit izvietotajai informācijai. Pasākumā beigās dalībnieki veidos savas mīļākās grāmatas vāku.

2.-3. kl. skolēni

40

minūtes

Klātienē vai tiešsaistē

Naujenes tautas bibliotēkas  Bērnu nodaļa

Krauja, Daugavas iela 31A, tālr. 65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv

 

Bibliotekārā stunda “Enciklopēdijas, vārdnīcas, uzziņu literatūra. Periodika. Žurnāli pusaudžiem un jauniešiem”

Žurnāli, enciklopēdijas pusaudžiem, jauniešiem. Enciklopēdiju, uzziņu literatūras veidi. Periodika. Grāmatu izvēle bibliotēkā. Orientēties periodikas, uzziņu literatūras klāstā.

5.–7. kl. skolēni

40 minūtes

Klātienē vai tiešsaistē

Naujenes tautas bibliotēkas  Bērnu nodaļa

Krauja, Daugavas iela 31A, tālr. 65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv

 

Bibliotekārā stunda “Meklē informāciju bibliotēkā”

Stundas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar Naujenes tautas bibliotēkas blogu un pieejamajiem e – resursiem. Pasākuma dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar bibliotēkas datubāzēm, ka arī praktiski pielietot iegūtās zināšanas, izmantojot www.letonika.lv, www.lursoft.lv

5.–7. kl. skolēni

40 minūtes

Klātienē vai tiešsaistē

Naujenes tautas bibliotēkas  Bērnu nodaļa

Krauja, Daugavas iela 31A,tālr. 65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv

 

Novadpētniecības stunda ” Skani mana Naujene!”

Bibliotekārajā stundā skolēni iepazīsies ar Daugavpils novada lielākā pagasta- vēsturi, virtuāli pastaigāsies pa dabas objektiem, Visa šī informācija atrodas dažāda veida izdevumos bibliotēkas Novadpētniecības krājuma daļā.

5.–7. kl. skolēni

40 minūtes

Klātienē vai tiešsaistē

Naujenes tautas bibliotēkas  Bērnu nodaļa

Krauja, Daugavas iela 31A, tālr. 65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv

 

Bibliotekāra stunda “Svinēsim latviešu gadskārtas svētkus kopā!”

 

Tematiska ekskursija. Bērni iepazīsies ar enciklopēdijām, datubāzēm un literārajiem darbiem, kuros atainota šī tēma. Bibliotēka piedāvā radošās darbnīcas, spēles, mīklu minēšanu un citas aktivitātes.

Pirmsskolas un skolas vecuma bērniem

40 minūtes

 

Klātienē vai tiešsaistē

Naujenes tautas bibliotēkas  Bērnu nodaļa

Krauja, Daugavas iela 31A, tālr. 65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv

 

 

Literārā stunda “Pasaku istaba”

 

Bibliotēka piedāvā bērniem noklausīsies pasaku, minēt mīklas, doties rotaļās, radoši darboties un  pavadīt laiku brīnišķīgajā grāmatu pasaulē. Piedāvāto grāmatu  saraksts : Ulrika Kestere “ Nelūgtie ciemiņi”, Pšemislavs Vehterovičs „Lūdzu, apskauj mani!”, Ieva Samauska "Vecis iet pa dārzu, pankūkas bārdā", Jūdita Kopenas "Grāmata Benijam",Hilli Randa “Sniegbaltais un Ogļmelnais”, Anna Ļenasa "Krāsu mošķis", Džudita Kerra “Aizmāršīga Mince”.

 

Pirmsskolas un pamatskolas skolēni

40 minūtes

 

Klātienē vai tiešsaistē

Naujenes tautas bibliotēkas  Bērnu nodaļa

Krauja, Daugavas iela 31A, tālr. 65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv

 

 NAUJENES TAUTAS BIBLIOTĒKAS UN FILIĀLBIBLIOTĒKU 

BIBLIOTEKĀRO STUNDU PIEDĀVĀJUMS 2021. GADĀ 

1.- 9. KLASĒM


Izstrādāja: Naujenes tautas bibliotēkas Bērnu nodaļas bibliotekāre Aiga Soldatjonoka 
Bibliotekāro stundu apmeklētājus aicinām pieteikties piecas dienas līdz plānotajam pasākumam! 
Izmantojiet 2021. gada bibliotekāro stundu piedāvājuma iespējas, apmeklējiet bibliotekārās stundas!
Visas bibliotēkārās stundas tiek organizētas  ZOOM platformā tiešsaistē!!!!

Nosaukums

Īss apraksts

Mērķauditorijā un laiks

Ilgums

Vieta

Februāris

Literārā stunda

„Mana dzimtā valoda”

Pasākuma mērķis ir pievērst bērnu uzmanību dzimtajai valodai, rosināt interesi par latviešu literatūru un kultūru. Stundas laikā skolēni iepazīsies ar J. Zvirgzdiņa  biogrāfiju un daiļradi.

Sākumskolas un pamatskolas skolēni.

 

40 minūtes

 

Naujenes tautas bibliotēkas  Bērnu nodaļa

Krauja,  Daugavas iela 31A, tālr. 65450246, e-pasts: 

biblioteka.bernu@naujene.lv

   

Interneta orientācijas stunda “Drošs internets”

Bibliotekārās stundas dalībniekiem būs iespēja  iepazīties ar droša interneta pamatiem, kā izveidot drošu profilu, iepazinās ar tīmekļa etiķeti. Piedalīties diskusijās, apspriest dažādas situācijas, kuras saistītas ar internetvidi.

1.–4. kl. skolēni

 

40 minūtes

Naujenes tautas bibliotēkas  Bērnu nodaļa

Krauja,  Daugavas iela 31A, tālr. 65450246, e-pasts: 

biblioteka.bernu@naujene.lv

Marts

Literārā stunda “Aiz trejdeviņiem kalniem…” Vilhelma Grimma 235. gadu jubilejai veltīts pasākums

Stundas laikā skolēni iepazīsies ar Vilhelma Grimma biogrāfiju un daiļradi.

Pirmsskolas vecuma bērni

 

40 minūtes

Naujenes tautas bibliotēkas  Bērnu nodaļa

Krauja,  Daugavas iela 31A, tālr. 65450246, e-pasts: 

biblioteka.bernu@naujene.lv

Aprīlis

Bibliotekārā stunda “Bibliotēkā dzīvo grāmatas”

Pasākuma mērķis ir iepazīstināt bērnus ar bibliotēku un veidot pareizas iemaņas bibliotēkas un grāmatu lietošanā. Pasākuma laikā mazajiem lasītājiem būs iespēja iepazīties ar grāmatu izkārtojumu un to lietošanas noteikumiem. Tiks piedāvātas dažādās aktivitātes.

Pirmsskolas vecuma bērni

 

30 minūtes

Naujenes tautas bibliotēkas  Bērnu nodaļa

Krauja,  Daugavas iela 31A, tālr. 65450246, e-pasts: biblioteka.bernu@naujene.lv

 

Maijs

Literārā stunda

„Tev svētki māmiņa!”

Skolēniem būs iespēja iepazīties ar mātes tēla atainojumu literatūrā. Stundā būs apskatīta krievu un latviešu autoru daiļrade. Sagatavos apsveikumu savām māmiņām.

Pirmsskolas un sākumskolas skolēni

40 minūtes

Naujenes tautas bibliotēkas  Bērnu nodaļa

Krauja, Daugavas iela 31A, tālr. 65450246, e-pasts: biblioteka.bernu@naujene.lv

Oktobris

Bibliotekārā stunda “Elektroniska kataloga iespējas”

Nodarbības mērķis ir iepazīstināt bērnus ar elektroniskā kataloga iespējam: literatūras meklēšana pēc konkrēta kritērija vai tēmas, grāmatu pasūtīšana un rezervēšana, lasītāja statusa aplūkošana, grāmatu termiņa pagarināšana.

5.-9.kl. skolēni

 

40 minūtes

Naujenes tautas bibliotēkas  Bērnu nodaļa

Krauja, Daugavas iela 31A, tālr. 65450246, e-pasts: biblioteka.bernu@naujene.lv

Literārā stunda “Ulda Ausekļa dzejas pasaulē”

Stundas laikā skolēni iepazīsies ar Ulda Ausekļa biogrāfiju un daiļradi.

Sākumskolas skolēni

40 minūtes

Naujenes tautas bibliotēkas  Bērnu nodaļa

Krauja, Daugavas iela 31A, tālr. 65450246, e-pasts: biblioteka.bernu@naujene.lv

Visa gada garumā

Bibliotekārā stunda “Grāmatas struktūra”

Stundas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar grāmatas uzbūves pamatelementiem, sniegt izpratni par jēdzieniem – autors, nosaukums, mākslinieks un anotācija. Iesaistoties praktiskajās aktivitātēs, bērni pilnveidos prasmes atpazīt grāmatas vāku, muguriņu, titullapu, mācīsies pievērst uzmanību šeit izvietotajai informācijai. Pasākumā beigās dalībnieki veidos savas mīļākās grāmatas vāku.

2.-3. kl. skolēni

40

minūtes

Naujenes tautas bibliotēkas  Bērnu nodaļa

Krauja, Daugavas iela 31A, tālr. 65450246, e-pasts: biblioteka.bernu@naujene.lv

Bibliotekārā stunda “Enciklopēdijas, vārdnīcas, uzziņu literatūra. Periodika. Žurnāli pusaudžiem un jauniešiem”

Žurnāli, enciklopēdijas pusaudžiem, jauniešiem. Enciklopēdiju, uzziņu literatūras veidi. Periodika. Grāmatu izvēle bibliotēkā. Orientēties periodikas, uzziņu literatūras klāstā.

5.–7. kl. skolēni

40 minūtes

Naujenes tautas bibliotēkas  Bērnu nodaļa

Krauja, Daugavas iela 31A, tālr. 65450246, e-pasts: biblioteka.bernu@naujene.lv

Bibliotekārā stunda “Meklē informāciju bibliotēkā”

Stundas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar Naujenes tautas bibliotēkas blogu un pieejamajiem e – resursiem. Pasākuma dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar bibliotēkas datubāzēm, ka arī praktiski pielietot iegūtās zināšanas, izmantojot www.letonika.lv, www.lursoft.lv

5.–7. kl. skolēni

40 minūtes

Naujenes tautas bibliotēkas  Bērnu nodaļa

Krauja, Daugavas iela 31A,tālr. 65450246, e-pasts: biblioteka.bernu@naujene.lv

Novadpētniecības stunda ” Skani mana Naujene!”

Bibliotekārajā stundā skolēni iepazīsies ar Daugavpils novada lielākā pagasta- vēsturi, virtuāli pastaigāsies pa dabas objektiem, Visa šī informācija atrodas dažāda veida izdevumos bibliotēkas Novadpētniecības krājuma daļā.

5.–7. kl. skolēni

40 minūtes

Naujenes tautas bibliotēkas  Bērnu nodaļa

Krauja, Daugavas iela 31A, tālr. 65450246, e-pasts: biblioteka.bernu@naujene.lv

Bibliotekārā stunda “Bibliotēka, kā informācijas meklējumu sistēma”

Bibliotēka kā informācijas meklējumu sistēma. Bibliotēkas struktūra. Abonementa nozīme, lasītava, tās veidi. Elektroniskais katalogs. Katalogi un kartotēka. Izprast bibliotēkas nozīmi informācijas sistēmā. Katalogi, kartotēka un to nozīme.

8.–9. kl. skolēni

40 minūtes

Naujenes tautas bibliotēkas  Bērnu nodaļa

Krauja, Daugavas iela 31A, tālr. 65450246, e-pasts: biblioteka.bernu@naujene.lvNAUJENES TAUTAS BIBLIOTĒKAS UN FILIĀLBIBLIOTĒKU

BIBLIOTEKĀRO STUNDU PIEDĀVĀJUMS 2020. GADĀ

1.- 9. KLASĒM

Izstrādāja:      Naujenes tautas bibliotēkas Bērnu nodaļas bibliotekāre Aiga Soldatjonoka  
Bibliotekāro stundu apmeklētājus aicinām pieteikties piecas dienas līdz plānotajam pasākumam!
Izmantojiet 2020. gada bibliotekāro stundu piedāvājuma iespējas, apmeklējiet bibliotekārās stundas!

Nosaukums
Īss apraksts
Mērķauditorijā un laiks
Ilgums
Vieta
Februāris
Literārā stunda
„Mana dzimtā valoda”
Pasākuma mērķis ir pievērst bērnu uzmanību dzimtajai valodai, rosināt interesi par latviešu literatūru un kultūru. Stundas laikā skolēni iepazīsies ar Annas Sakses biogrāfiju un daiļradi.
Sākumskolas un pamatskolas skolēni.

40 minūtes

Naujenes tautas bibliotēkas  Bērnu nodaļa
Krauja,  Daugavas iela 31A, tālr. 65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv
Interneta orientācijas stunda “Drošs internets”
Bibliotekārās stundas dalībniekiem būs iespēja  iepazīties ar droša interneta pamatiem, kā izveidot drošu profilu, iepazinās ar tīmekļa etiķeti. Piedalīties diskusijās, apspriest dažādas situācijas, kuras saistītas ar internetvidi.
1.–4. kl. skolēni

40 minūtes
Naujenes tautas bibliotēkas  Bērnu nodaļa
Krauja,  Daugavas iela 31A, tālr. 65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv
Aprīlis
Bibliotekārā stunda “Bibliotēkā dzīvo grāmatas”
Pasākuma mērķis ir iepazīstināt bērnus ar bibliotēku un veidot pareizas iemaņas bibliotēkas un grāmatu lietošanā. Pasākuma laikā mazajiem lasītājiem būs iespēja iepazīties ar grāmatu izkārtojumu un to lietošanas noteikumiem. Tiks piedāvātas dažādās aktivitātes.
Pirmsskolas vecuma bērni

30 minūtes
Naujenes tautas bibliotēkas  Bērnu nodaļa
Krauja,  Daugavas iela 31A, tālr. 65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv

Literārā stunda “Pasaku burvis Hanss Kristians Andersens”
Stundas laikā skolēni iepazīsies ar  Hansa Kristiana Andersena biogrāfiju un daiļradi.
Sākumskolas skolēni
40 minūtes
Naujenes tautas bibliotēkas  Bērnu nodaļa
Krauja, Daugavas iela 31A, tālr. 65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv
Maijs
Literārā stunda
„Tev svētki māmiņa!”
Skolēniem būs iespēja iepazīties ar mātes tēla atainojumu literatūrā. Stundā būs apskatīta krievu un latviešu autoru daiļrade. Sagatavos apsveikumu savām māmiņām.
Pirmsskolas un sākumskolas skolēni
40 minūtes
Naujenes tautas bibliotēkas  Bērnu nodaļa
Krauja, Daugavas iela 31A, tālr. 65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv
Oktobris
Bibliotekārā stunda “Elektroniska kataloga iespējas”
Nodarbības mērķis ir iepazīstināt bērnus ar elektroniskā kataloga iespējam: literatūras meklēšana pēc konkrēta kritērija vai tēmas, grāmatu pasūtīšana un rezervēšana, lasītāja statusa aplūkošana, grāmatu termiņa pagarināšana.
5.-9.kl. skolēni

40 minūtes
Naujenes tautas bibliotēkas  Bērnu nodaļa
Krauja, Daugavas iela 31A, tālr. 65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv
Literārā stunda “Džanni Rodari pasaku pasaule”
Stundas laikā skolēni iepazīsies ar itāliešu rakstnieka Džanni Rodari biogrāfiju un daiļradi.
Sākumskolas skolēni
40 minūtes
Naujenes tautas bibliotēkas  Bērnu nodaļa
Krauja, Daugavas iela 31A, tālr. 65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv
Visa gada garumā
Bibliotekārā stunda “Grāmatas struktūra”
Stundas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar grāmatas uzbūves pamatelementiem, sniegt izpratni par jēdzieniem – autors, nosaukums, mākslinieks un anotācija. Iesaistoties praktiskajās aktivitātēs, bērni pilnveidos prasmes atpazīt grāmatas vāku, muguriņu, titullapu, mācīsies pievērst uzmanību šeit izvietotajai informācijai. Pasākumā beigās dalībnieki veidos savas mīļākās grāmatas vāku.
2.-3. kl. skolēni
40
minūtes
Naujenes tautas bibliotēkas  Bērnu nodaļa
Krauja, Daugavas iela 31A, tālr. 65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv
Bibliotekārā stunda “Enciklopēdijas, vārdnīcas, uzziņu literatūra. Periodika. Žurnāli pusaudžiem un jauniešiem”
Žurnāli, enciklopēdijas pusaudžiem, jauniešiem. Enciklopēdiju, uzziņu literatūras veidi. Periodika. Grāmatu izvēle bibliotēkā. Orientēties periodikas, uzziņu literatūras klāstā.
5.–7. kl. skolēni
40 minūtes
Naujenes tautas bibliotēkas  Bērnu nodaļa
Krauja, Daugavas iela 31A, tālr. 65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv
Bibliotekārā stunda “Meklē informāciju bibliotēkā”
Stundas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar Naujenes tautas bibliotēkas blogu un pieejamajiem e – resursiem. Pasākuma dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar bibliotēkas datubāzēm, ka arī praktiski pielietot iegūtās zināšanas, izmantojot www.letonika.lv, www.lursoft.lv
5.–7. kl. skolēni
40 minūtes
Naujenes tautas bibliotēkas  Bērnu nodaļa
Krauja, Daugavas iela 31A,tālr. 65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv
Novadpētniecības stunda ” Skani mana Naujene!”
Bibliotekārajā stundā skolēni iepazīsies ar Daugavpils novada lielākā pagasta- vēsturi, virtuāli pastaigāsies pa dabas objektiem, Visa šī informācija atrodas dažāda veida izdevumos bibliotēkas Novadpētniecības krājuma daļā.
5.–7. kl. skolēni
40 minūtes
Naujenes tautas bibliotēkas  Bērnu nodaļa
Krauja, Daugavas iela 31A, tālr. 65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv
Bibliotekārā stunda “Bibliotēka, kā informācijas meklējumu sistēma”
Bibliotēka kā informācijas meklējumu sistēma. Bibliotēkas struktūra. Abonementa nozīme, lasītava, tās veidi. Elektroniskais katalogs. Katalogi un kartotēka. Izprast bibliotēkas nozīmi informācijas sistēmā. Katalogi, kartotēka un to nozīme.
8.–9. kl. skolēni
40 minūtes
Naujenes tautas bibliotēkas  Bērnu nodaļa
Krauja, Daugavas iela 31A, tālr. 65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv NAUJENES TAUTAS BIBLIOTĒKAS UN FILIĀLBIBLIOTĒKU

BIBLIOTEKĀRO STUNDU PIEDĀVĀJUMS 2019. GADĀ

1.- 9. KLASĒM

Izstrādāja: Naujenes tautas bibliotēkas Bērnu nodaļas bibliotekāre Aiga Soldatjonoka
Bibliotekāro stundu apmeklētājus aicinām pieteikties piecas dienas līdz plānotajam pasākumam!
Izmantojiet 2019. gada bibliotekāro stundu piedāvājuma iespējas, apmeklējiet bibliotekārās stundas!

Nosaukums
Īss apraksts
Mērķauditorijā un laiks
Ilgums
Vieta
Februāris
Literārā stunda
„Mana dzimtā valoda”
Pasākuma mērķis ir pievērst bērnu uzmanību dzimtajai valodai, rosināt interesi par latviešu literatūru un kultūru. Stundas laikā skolēni iepazīsies ar Margaritas Stārastes biogrāfiju un daiļradi.
Sākumskolas un pamatskolas skolēni.

40 minūtes

Naujenes tautas bibliotēkas  Bērnu nodaļa
Krauja,  Daugavas iela 31A, tālr. 65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv
Interneta orientācijas stunda “Drošs internets”
Bibliotekārās stundas dalībniekiem būs iespēja  iepazīties ar droša interneta pamatiem, kā izveidot drošu profilu, iepazinās ar tīmekļa etiķeti. Piedalīties diskusijās, apspriest dažādas situācijas, kuras saistītas ar internetvidi.
1.–4. kl. skolēni

40 minūtes
Naujenes tautas bibliotēkas  Bērnu nodaļa
Krauja,  Daugavas iela 31A, tālr. 65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv
Aprīlis
Bibliotekārā stunda “Mana pirmā grāmatiņa”
Pasākuma mērķis ir iepazīstināt bērnus ar bibliotēku un veidot pareizas iemaņas bibliotēkas un grāmatu lietošanā. Pasākuma laikā mazajiem lasītājiem būs iespēja iepazīties ar grāmatu izkārtojumu un to lietošanas noteikumiem. Tiks piedāvātas dažādās aktivitātes.
Pirmsskolas vecuma bērni

30 minūtes
Naujenes tautas bibliotēkas  Bērnu nodaļa
Krauja,  Daugavas iela 31A, tālr. 65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv

Maijs
Literārā stunda
„Mātes tēls literatūrā”
Skolēniem būs iespēja iepazīties ar mātes tēla atainojumu literatūrā. Stundā būs apskatīta krievu un latviešu autoru daiļrade. Sagatavos apsveikumu savām māmiņām.
Sākumskolas skolēni
40 minūtes
Naujenes tautas bibliotēkas  Bērnu nodaļa
Krauja, Daugavas iela 31A, tālr. 65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv
Literārā stunda
 “Man ir pasaku redze…”
Stundas laikā skolēni iepazīsies ar  Māras Cielēnas biogrāfiju un daiļradi.
Sākumskolas skolēni
40 minūtes
Naujenes tautas bibliotēkas  Bērnu nodaļa
Krauja, Daugavas iela 31A, tālr. 65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv
Augusts
Literārā stunda
 “Troļļi ciemos nāk!”
Stundas laikā skolēni iepazīsies ar Tūves Jānsones biogrāfiju un daiļradi.
Sākumskolas un pamatskolas skolēni
40 minūtes
Naujenes tautas bibliotēkas  Bērnu nodaļa
Krauja, Daugavas iela 31A, tālr. 65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv
Oktobris
Bibliotekārā stunda “Elektroniska kataloga iespējas”
Nodarbības mērķis ir iepazīstināt bērnus ar elektroniskā kataloga iespējam: literatūras meklēšana pēc konkrēta kritērija vai tēmas, grāmatu pasūtīšana un rezervēšana, lasītāja statusa aplūkošana, grāmatu termiņa pagarināšana.
5.-9.kl. skolēni

40 minūtes
Naujenes tautas bibliotēkas  Bērnu nodaļa
Krauja, Daugavas iela 31A, tālr. 65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv
Visa gada garumā
Bibliotekārā stunda “Bibliotēkā dzīvo grāmatas”
Nodarbības laikā maziem lasītājiem būs iespēja iepazīties ar bibliotēku un tās lietošanas noteikumiem. Bērni mācīsies izmantot bērnu literatūras nodaļas abonementu un pareizi lietot grāmatu. Bērniem tiks piedāvātas arī dažādas aktivitātes un grāmatu izstādes.
1.-2.kl. bērni
40 minūtes
Naujenes tautas bibliotēkas  Bērnu nodaļa
Krauja, Daugavas iela 31A, tālr. 65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv
Bibliotekārā stunda “Grāmatas struktūra”
Stundas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar grāmatas uzbūves pamatelementiem, sniegt izpratni par jēdzieniem – autors, nosaukums, mākslinieks un anotācija. Iesaistoties praktiskajās aktivitātēs, bērni pilnveidos prasmes atpazīt grāmatas vāku, muguriņu, titullapu, mācīsies pievērst uzmanību šeit izvietotajai informācijai. Pasākumā beigās dalībnieki veidos savas mīļākās grāmatas vāku.
2.-3. kl. skolēni
40
minūtes
Naujenes tautas bibliotēkas  Bērnu nodaļa
Krauja, Daugavas iela 31A, tālr. 65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv
Bibliotekārā stunda “Enciklopēdijas, vārdnīcas, uzziņu literatūra. Periodika. Žurnāli pusaudžiem un jauniešiem”
Žurnāli, enciklopēdijas pusaudžiem, jauniešiem. Enciklopēdiju, uzziņu literatūras veidi. Periodika. Grāmatu izvēle bibliotēkā. Orientēties periodikas, uzziņu literatūras klāstā.
5.–7. kl. skolēni
40 minūtes
Naujenes tautas bibliotēkas  Bērnu nodaļa
Krauja, Daugavas iela 31A, tālr. 65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv
Bibliotekārā stunda “Meklē informāciju bibliotēkā”
Stundas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar Naujenes tautas bibliotēkas blogu un pieejamajiem e – resursiem. Pasākuma dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar bibliotēkas datubāzēm, ka arī praktiski pielietot iegūtās zināšanas, izmantojot www.letonika.lv, www.lursoft.lv
5.–7. kl. skolēni
40 minūtes
Naujenes tautas bibliotēkas  Bērnu nodaļa
Krauja, Daugavas iela 31A,tālr. 65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv
Novadpētniecības stunda ” Skani mana Naujene!”
Bibliotekārajā stundā skolēni iepazīsies ar Daugavpils novada lielākā pagasta- vēsturi, virtuāli pastaigāsies pa dabas objektiem, Visa šī informācija atrodas dažāda veida izdevumos bibliotēkas Novadpētniecības krājuma daļā.
5.–7. kl. skolēni
40 minūtes
Naujenes tautas bibliotēkas  Bērnu nodaļa
Krauja, Daugavas iela 31A, tālr. 65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv
Bibliotekārā stunda “Bibliotēka, kā informācijas meklējumu sistēma”
Bibliotēka kā informācijas meklējumu sistēma. Bibliotēkas struktūra. Abonementa nozīme, lasītava, tās veidi. Elektroniskais katalogs. Katalogi un kartotēka. Izprast bibliotēkas nozīmi informācijas sistēmā. Katalogi, kartotēka un to nozīme.
8.–9. kl. skolēni
40 minūtes
Naujenes tautas bibliotēkas  Bērnu nodaļa
Krauja, Daugavas iela 31A, tālr. 65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv


NAUJENES TAUTAS BIBLIOTĒKAS UN FILIĀLBIBLIOTĒKU

BIBLIOTEKĀRO STUNDU PIEDĀVĀJUMS 2018. GADĀ

1.- 9. KLASĒM

Izstrādāja: Naujenes tautas bibliotēkas Bērnu nodaļas bibliotekāre Aiga Soldatjonoka
Bibliotekāro stundu apmeklētājus aicinām pieteikties piecas dienas līdz plānotajam pasākumam!
Izmantojiet 2018. gada bibliotekāro stundu piedāvājuma iespējas, apmeklējiet bibliotekārās stundas!

Nosaukums
Īss apraksts
Mērķauditorijā un laiks
Ilgums
Vieta
Janvāris
Literārā stunda
“Rūdolfs Blaumanis “Velniņi””
Stundas laikā skolēni iepazīsies ar Rūdolfa Blaumaņa biogrāfiju un daiļradi.
Pamatskolas skolēni

40 minūtes
Naujenes tautas bibliotēkas  Bērnu nodaļa
Krauja,  Daugavas iela 31A, tālr. 65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv
Februāris
Literārā stunda
„Mana dzimtā valoda”
Pasākuma mērķis ir pievērst bērnu uzmanību dzimtajai valodai, sekmēt tās lietojumu saglabāšanu. Kopt valodas un runas kultūru un rosināt interesi par latviešu literatūru un kultūru.
Sākumskolas un pamatskolas skolēni.

40 minūtes

Naujenes tautas bibliotēkas  Bērnu nodaļa
Krauja,  Daugavas iela 31A, tālr. 65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv
Interneta orientācijas stunda “Drošs internets”
Bibliotekārās stundas dalībniekiem būs iespēja  iepazīties ar droša interneta pamatiem, kā izveidot drošu profilu, iepazinās ar tīmekļa etiķeti. Piedalīties diskusijās, apspriest dažādas situācijas, kuras saistītas ar internetvidi.
5.–7. kl. skolēni

40 minūtes
Naujenes tautas bibliotēkas  Bērnu nodaļa
Krauja,  Daugavas iela 31A, tālr. 65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv
 Literārā stunda
 “Žila Verna noslēpumu pasaule”
Stundas laikā skolēni iepazīsies ar Žila Verna biogrāfiju un daiļradi.
Pamatskolas skolēni
40 minūtes
Naujenes tautas bibliotēkas  Bērnu nodaļa
Krauja,  Daugavas iela 31A, tālr. 65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv

Aprīlis
Bibliotekārā stunda “Mana pirmā grāmatiņa”
Pasākuma mērķis ir iepazīstināt bērnus ar bibliotēku un veidot pareizas iemaņas bibliotēkas un grāmatu lietošanā. Pasākuma laikā mazajiem lasītājiem būs iespēja iepazīties ar grāmatu izkārtojumu un to lietošanas noteikumiem. Tiks piedāvātas dažādās aktivitātes.
Pirmsskolas vecuma bērni

30 minūtes
Naujenes tautas bibliotēkas  Bērnu nodaļa
Krauja,  Daugavas iela 31A, tālr. 65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv

Maijs
Literārā stunda
„Mātes tēls literatūrā”
Skolēniem būs iespēja iepazīties ar mātes tēla atainojumu literatūrā. Stundā būs apskatīta krievu un latviešu autoru daiļrade. Sagatavos apsveikumu savām māmiņām.
Sākumskolas skolēni
40 minūtes
Naujenes tautas bibliotēkas  Bērnu nodaļa
Krauja, Daugavas iela 31A, tālr. 65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv
Literārā stunda
 “Imants Ziedonis “Krāsainas pasakas”
Stundas laikā skolēni iepazīsies ar Imanta Ziedoņa biogrāfiju un daiļradi.
Sākumskolas skolēni
40 minūtes
Naujenes tautas bibliotēkas  Bērnu nodaļa
Krauja, Daugavas iela 31A, tālr. 65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv
Oktobris
Bibliotekārā stunda “Elektroniska kataloga iespējas”
Nodarbības mērķis ir iepazīstināt bērnus ar elektroniskā kataloga iespējam: literatūras meklēšana pēc konkrēta kritērija vai tēmas, grāmatu pasūtīšana un rezervēšana, lasītāja statusa aplūkošana, grāmatu termiņa pagarināšana.
5.-9.kl. skolēni

40 minūtes
Naujenes tautas bibliotēkas  Bērnu nodaļa
Krauja, Daugavas iela 31A, tālr. 65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv
Decembris
Literārā stunda
„Caur Ziemassvētku puteņiem”
Stundas laikā skolēni iepazīsies ar grāmatām, kurām atspoguļoti Ziemassvētki un Jaunais gads. Skolēniem būs iespēja pierakstīties bibliotēka un izņemt vajadzīgās grāmatas.
Pirmskolas un sākumskolas skolēni

40 minūtes
Naujenes tautas bibliotēkas  Bērnu nodaļa
 Krauja, Daugavas iela 31A, tālr. 65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv

Visa gada garumā
Bibliotekārā stunda “Bibliotēkā dzīvo grāmatas”
Nodarbības laikā maziem lasītājiem būs iespēja iepazīties ar bibliotēku un tās lietošanas noteikumiem. Bērni mācīsies izmantot bērnu literatūras nodaļas abonementu un pareizi lietot grāmatu. Bērniem tiks piedāvātas arī dažādas aktivitātes un grāmatu izstādes.
1.-2.kl. bērni
40 minūtes
Naujenes tautas bibliotēkas  Bērnu nodaļa
Krauja, Daugavas iela 31A, tālr. 65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv
Bibliotekārā stunda “Grāmatas struktūra”
Stundas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar grāmatas uzbūves pamatelementiem, sniegt izpratni par jēdzieniem – autors, nosaukums, mākslinieks un anotācija. Iesaistoties praktiskajās aktivitātēs, bērni pilnveidos prasmes atpazīt grāmatas vāku, muguriņu, titullapu, mācīsies pievērst uzmanību šeit izvietotajai informācijai. Pasākumā beigās dalībnieki veidos savas mīļākās grāmatas vāku.
2.-3. kl. skolēni
40
minūtes
Naujenes tautas bibliotēkas  Bērnu nodaļa
Krauja, Daugavas iela 31A, tālr. 65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv
Bibliotekārā stunda “Enciklopēdijas, vārdnīcas, uzziņu literatūra. Periodika. Žurnāli pusaudžiem un jauniešiem”
Žurnāli, enciklopēdijas pusaudžiem, jauniešiem. Enciklopēdiju, uzziņu literatūras veidi. Periodika. Grāmatu izvēle bibliotēkā. Orientēties periodikas, uzziņu literatūras klāstā.
5.–7. kl. skolēni
40 minūtes
Naujenes tautas bibliotēkas  Bērnu nodaļa
Krauja, Daugavas iela 31A, tālr. 65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv
Bibliotekārā stunda “Meklē informāciju bibliotēkā”
Stundas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar Naujenes tautas bibliotēkas blogu un pieejamajiem e – resursiem. Pasākuma dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar bibliotēkas datubāzēm, ka arī praktiski pielietot iegūtās zināšanas, izmantojot www.letonika.lv, www.lursoft.lv
5.–7. kl. skolēni
40 minūtes
Naujenes tautas bibliotēkas  Bērnu nodaļa
Krauja, Daugavas iela 31A,tālr. 65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv
Novadpētniecības stunda ” Skani mana Naujene!”
Bibliotekārajā stundā skolēni iepazīsies ar Daugavpils novada lielākā pagasta- vēsturi, virtuāli pastaigāsies pa dabas objektiem, Visa šī informācija atrodas dažāda veida izdevumos bibliotēkas Novadpētniecības krājuma daļā.
5.–7. kl. skolēni
40 minūtes
Naujenes tautas bibliotēkas  Bērnu nodaļa
Krauja, Daugavas iela 31A, tālr. 65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv
Bibliotekārā stunda “Bibliotēka, kā informācijas meklējumu sistēma”
Bibliotēka kā informācijas meklējumu sistēma. Bibliotēkas struktūra. Abonementa nozīme, lasītava, tās veidi. Elektroniskais katalogs. Katalogi un kartotēka. Izprast bibliotēkas nozīmi informācijas sistēmā. Katalogi, kartotēka un to nozīme.
8.–9. kl. skolēni
40 minūtes
Naujenes tautas bibliotēkas  Bērnu nodaļa
Krauja, Daugavas iela 31A, tālr. 65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv


NAUJENES TAUTAS BIBLIOTĒKAS UN FILIĀLBIBLIOTĒKU

BIBLIOTEKĀRO STUNDU PIEDĀVĀJUMS 2017. GADĀ

1.- 9. KLASĒM

Izstrādāja: Naujenes tautas bibliotēkas Bērnu nodaļas bibliotekāre Aiga Soldatjonoka

Bibliotekāro stundu apmeklētājus aicinām pieteikties 
piecas dienas līdz plānotajam pasākumam!

Izmantojiet 2017. gada bibliotekāro stundu piedāvājuma iespējas,
 apmeklējiet bibliotekārās stundas!

Nosaukums
Īss apraksts
Mērķauditorijā un laiks
Ilgums
Vieta
Janvāris

Alans Aleksandrs Milns “Vinnijs Pūks un viņa draugi”
Stundas laikā skolēni iepazīsies ar Alana Aleksandra Milna biogrāfiju un daiļradi. Noklausīsies un noskatīsies fragmentu no ”Vinnija Pūka un viņa draugiem ".
Sākumskolas skolēni

40 minūtes
Naujenes tautas bibliotēkas  Bērnu nodaļa
Krauja,  Daugavas iela 31A, tālr. 65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv
Februāris

„Mana dzimtā valoda”
Pasākuma mērķis ir pievērst bērnu uzmanību dzimtajai valodai, sekmēt tās lietojumu saglabāšanu. Kopt valodas un runas kultūru un rosināt interesi par latviešu literatūru un kultūru.
Sākumskolas un pamatskolas skolēni.

40 minūtes

Naujenes tautas bibliotēkas  Bērnu nodaļa
Krauja,  Daugavas iela 31A, tālr. 65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv
Drošs internets
Bibliotekārās stundas dalībniekiem būs iespēja  iepazīties ar droša interneta pamatiem, kā izveidot drošu profilu, iepazinās ar tīmekļa etiķeti. Piedalīties diskusijās, apspriest dažādas situācijas, kuras saistītas ar internetvidi.
5.–7. kl. skolēni

40 minūtes
Naujenes tautas bibliotēkas  Bērnu nodaļa
Krauja,  Daugavas iela 31A, tālr. 65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv
Marts

Mana pirmā grāmatiņa
Pasākuma mērķis ir iepazīstināt bērnus ar bibliotēku un veidot pareizas iemaņas bibliotēkas un grāmatu lietošanā. Pasākuma laikā mazajiem lasītājiem būs iespēja iepazīties ar grāmatu izkārtojumu un to lietošanas noteikumiem. Tiks piedāvātas dažādās aktivitātes.
Pirmsskolas vecuma bērni

30 minūtes
Naujenes tautas bibliotēkas  Bērnu nodaļa
Krauja, Daugavas iela 31A, tālr. 65450246, epasts: biblioteka@naujene.lv

                                                                              Aprīlis

“Elektroniska kataloga iespējas”
Nodarbības mērķis ir iepazīstināt bērnus ar elektroniskā kataloga iespējam: literatūras meklēšana pēc konkrēta kritērija vai tēmas, grāmatu pasūtīšana un rezervēšana, lasītāja statusa aplūkošana, grāmatu termiņa pagarināšana.
5.-9.kl. skolēni

40 minūtes
Naujenes tautas bibliotēkas  Bērnu nodaļa
Krauja,  Daugavas iela 31A, tālr. 65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv

Maijs

„Mātes tēls literatūrā”
Skolēniem būs iespēja iepazīties ar mātes tēla atainojumu literatūrā. Stundā būs apskatīta krievu un latviešu autoru daiļrade. Sagatavos apsveikumu savām māmiņām.
Sākumskolas skolēni
40 minūtes
Naujenes tautas bibliotēkas  Bērnu nodaļa
Krauja, Daugavas iela 31A, tālr. 65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv
Augusts

Jānis Jaunsudrabiņš “Baltā grāmata
Stundas laikā skolēni iepazīsies ar Jāņa Jaunsudrabiņa biogrāfiju un daiļradi.
5.-6. klases skolēni

40 minūtes
Naujenes tautas bibliotēkas  Bērnu nodaļa
Krauja, Daugavas iela 31A, tālr. 65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv
Novembris

„Astrīdas Lindgrēnas daiļrade”
Stundas laikā skolēni iepazīsies ar Astrīdas Lindgrēnas biogrāfiju un daiļradi. Noklausīsies un noskatīsies fragmentus no viņas slavenākiem darbiem “Karlsons, kas dzīvo uz jumta”, “Pepija Garzeķe”, “Mio, mans Mio”.
Sākumskolas skolēni

40 minūtes
Naujenes tautas bibliotēkas  Bērnu nodaļa
Krauja, Daugavas iela 31A, tālr. 65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv
Decembris

„Caur Ziemassvētku puteņiem”
Stundas laikā skolēni iepazīsies ar grāmatām, kurām atspoguļoti Ziemassvētki un Jaunais gads. Skolēniem būs iespēja pierakstīties bibliotēka un izņemt vajadzīgās grāmatas.
Pirmskolas un sākumskolas skolēni

40 minūtes
Naujenes tautas bibliotēkas  Bērnu nodaļa
 Krauja, Daugavas iela 31A, tālr. 65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv
“Andrejs Upīts “Sūnu ciema zēni”
Stundas laikā skolēni iepazīsies ar Andreja Upīša biogrāfiju un daiļradi.
6.-7.kl. skolēni

40 minūtes
Naujenes tautas bibliotēkas  Bērnu nodaļa
Krauja, Daugavas iela 31A, tālr. 65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv
Visa gada garumā

Bibliotēkā dzīvo grāmatas
Nodarbības laikā maziem lasītājiem būs iespēja iepazīties ar bibliotēku un tās lietošanas noteikumiem. Bērni mācīsies izmantot bērnu literatūras nodaļas abonementu un pareizi lietot grāmatu. Bērniem tiks piedāvātas arī dažādas aktivitātes un grāmatu izstādes.
1.-2.kl. bērni
40 minūtes
Naujenes tautas bibliotēkas  Bērnu nodaļa
Krauja, Daugavas iela 31A, tālr. 65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv
Grāmatas struktūra
Stundas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar grāmatas uzbūves pamatelementiem, sniegt izpratni par jēdzieniem – autors, nosaukums, mākslinieks un anotācija. Iesaistoties praktiskajās aktivitātēs, bērni pilnveidos prasmes atpazīt grāmatas vāku, muguriņu, titullapu, mācīsies pievērst uzmanību šeit izvietotajai informācijai. Pasākumā beigās dalībnieki veidos savas mīļākās grāmatas vāku.
2.-3. kl. skolēni
40
minūtes
Naujenes tautas bibliotēkas  Bērnu nodaļa
Krauja, Daugavas iela 31A, tālr. 65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv

Enciklopēdijas, vārdnīcas, uzziņu literatūra. Periodika. Žurnāli pusaudžiem un jauniešiem.
Žurnāli, enciklopēdijas pusaudžiem, jauniešiem. Enciklopēdiju, uzziņu literatūras veidi. Periodika. Grāmatu izvēle bibliotēkā. Orientēties periodikas, uzziņu literatūras klāstā.
5.–7. kl. skolēni
40 minūtes
Naujenes tautas bibliotēkas  Bērnu nodaļa
Krauja, Daugavas iela 31A, tālr. 65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv

Meklē informāciju bibliotēkā
Stundas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar Naujenes tautas bibliotēkas blogu un pieejamajiem e – resursiem. Pasākuma dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar bibliotēkas datubāzēm, ka arī praktiski pielietot iegūtās zināšanas.
5.–7. kl. skolēni
40 minūtes
Naujenes tautas bibliotēkas  Bērnu nodaļa
Krauja, Daugavas iela 31A,tālr. 65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv
Skani mana Naujene!
Bibliotekārajā stundā skolēni iepazīsies ar Daugavpils novada lielākā pagasta- vēsturi, virtuāli pastaigāsies pa dabas objektiem, Visa šī informācija atrodas dažāda veida izdevumos bibliotēkas Novadpētniecības krājuma daļā.
5.–7. kl. skolēni
40 minūtes
Naujenes tautas bibliotēkas  Bērnu nodaļa
Krauja, Daugavas iela 31A, tālr. 65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv
Bibliotēka kā informācijas meklējumu sistēma
Bibliotēka kā informācijas meklējumu sistēma. Bibliotēkas struktūra. Abonementa nozīme, lasītava, tās veidi. Elektroniskais katalogs. Katalogi un kartotēka. Izprast bibliotēkas nozīmi informācijas sistēmā. Katalogi, kartotēka un to nozīme
8.–9. kl. skolēni
40 minūtes
Naujenes tautas bibliotēkas  Bērnu nodaļa
Krauja, Daugavas iela 31A, tālr. 65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv

NAUJENES TAUTAS BIBLIOTĒKAS UN FILIĀLBIBLIOTĒKU

BIBLIOTEKĀRO STUNDU PIEDĀVĀJUMS 2016. GADĀ

1.- 9. KLASĒM

Izstrādāja: Naujenes tautas bibliotēkas Bērnu nodaļas bibliotekāre Skaidrīte Kardele

Nosaukums
Īss apraksts
Mērkauditorija
Ilgums
Vieta
„Džeka Londona grāmatu apskats”
Stundas laikā skolēni iepazīsies ar Džeka Londona biogrāfiju un daiļradi. Noklausīsies un noskatīsies fragmentu no Džeka Londona romāna "Baltais ilknis".
7.- 9. klases skolēni
40 minūtes
Naujenes tautas bibliotēkas  Bērnu nodaļa

Krauja,  Daugavas iela 31A, tālr. 65450246,
Brāļu Grimu pasaku pasaulē
Sākumskolas skolēniem būs iespēja iepazīties ar brāļu Grimmu biogrāfiju un pasakām. Sākumskolēniem būs iespēja iejusties brāļu Grimmu pasaku varoņus lomās, lasot lomās kādu pasaku. Bērni uzzīmēs savu mīļāko pasaku varoni un paskaidros kāpēc ir attēlojuši tieši šo pasaku varoni.
Sākumskolas skolēni
40 minūtes
Naujenes tautas bibliotēkas  Bērnu nodaļa

Krauja, Daugavas iela 31A, tālr. 65450246,

Bibliotēkā dzīvo grāmatas
Nodarbības laikā maziem lasītājiem būs iespēja iepazīties ar bibliotēku un tās lietošanas noteikumiem. Bērni mācīsies izmantot bērnu literatūras nodaļas abonementu un pareizi lietot grāmatu. Bērniem tiks piedāvātas arī dažādas aktivitātes un grāmatu izstādes.
1.-2.kl. bērni
40 minūtes
Naujenes tautas bibliotēkas  Bērnu nodaļa

Krauja, Daugavas iela 31A, tālr. 65450246,

Mazuļi bibliotēkā
Pasākuma mērķis ir iepazīstināt bērnus ar bibliotēku un veidot pareizas iemaņas bibliotēkas un grāmatu lietošanā. Pasākuma laikā mazajiem lasītājiem būs iespēja iepazīties ar grāmatu izkārtojumu un to lietošanas noteikumiem. Tiks piedāvātas dažādās aktivitātes.
Pirmsskolas vecuma bērni
30 minūtes
Naujenes tautas bibliotēkas  Bērnu nodaļa

Krauja, Daugavas iela 31A,
tālr. 65450246,

Grāmatas struktūra
Stundas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar grāmatas uzbūves pamatelementiem, sniegt izpratni par jēdzieniem – autors, nosaukums, mākslinieks un anotācija. Iesaistoties praktiskajās aktivitātēs, bērni pilnveidos prasmes atpazīt grāmatas vāku, muguriņu, titullapu, mācīsies pievērst uzmanību šeit izvietotajai informācijai. Pasākumā beigās dalībnieki veidos savas mīļākās grāmatas vāku.
2.-3. kl. skolēni
40
minūtes
Naujenes tautas bibliotēkas  Bērnu nodaļa

 Krauja, Daugavas iela 31A,
tālr. 65450246,

„Mātes tēls literatūrā”
Skolēniem būs iespēja iepazīties ar mātes tēla atainojumu literatūrā. Stundā būs apskatīta krievu un latviešu autoru daiļrade. Sagatavos apsveikumu savām māmiņām.
Sākumskolas skolēni
40 minūtes
Naujenes tautas bibliotēkas  Bērnu nodaļa

Krauja, Daugavas iela 31A,
tālr. 65450246,
„Andreja Pumpura daiļrade”
Stundas laikā skolēni iepazīsies ar Andreja Pumpura biogrāfiju un daiļradi.
Pamatskolas skolēni
40 minūtes
Naujenes tautas bibliotēkas  Bērnu nodaļa

Krauja, Daugavas iela 31A,
tālr. 65450246,

Annas   Brigaderes lugu varoņi”
Stundas laikā skolēni iepazīsies ar Annas Brigaderes biogrāfiju un daiļradi.
Sākumskolas un pamatskolas   skolēni
40 minūtes
Naujenes tautas bibliotēkas  Bērnu nodaļa

Krauja, Daugavas iela 31A,
tālr. 65450246,

„ Valda Rūmnieka grāmatu apskats”
Stundas laikā skolēni iepazīsies ar Valda Rūmnieka biogrāfiju un daiļradi.
Pamatskolas skolēni
40 minūtes
Naujenes tautas bibliotēkas  Bērnu nodaļa

Krauja, Daugavas iela 31A,
tālr. 65450246,

„ Ulda Ausekļa dzeja bērniem ”
Stundas laikā skolēni iepazīsies ar Ulda Ausekļa biogrāfiju un daiļradi.
Sākumskolas skolēni
40 minūtes
Naujenes tautas bibliotēkas  Bērnu nodaļa
 Krauja, Daugavas iela 31A,
tālr. 65450246,

Karlo Kollodi pasaku varoņi
Stundas laikā skolēni iepazīsies ar Karlo Kollodi biogrāfiju un daiļradi.
Sākumskolas skolēni
40 minūtes
Naujenes tautas bibliotēkas  Bērnu nodaļa
 Krauja, Daugavas iela 31A,
tālr. 65450246,
„Caur Ziemassvētku puteņiem”
Stundas laikā skolēni iepazīsies ar grāmatām, kurām atspoguļoti Ziemassvētki un Jaunais gads. Skolēniem būs iespēja pierakstīties bibliotēka un izņemt vajadzīgās grāmatas.
Sākumskolas skolēni
40 minūtes
Naujenes tautas bibliotēkas  Bērnu nodaļa
 Krauja, Daugavas iela 31A,
tālr. 65450246,
Meklē informāciju bibliotēkā
Stundas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar Naujenes tautas bibliotēkas blogu un pieejamajiem e – resursiem. Pasākuma dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar bibliotēkas e - katalogu, datubāzēm, ka arī praktiski pielietot iegūtās zināšanas.
5.–7. kl. skolēni
40 minūtes
Naujenes tautas bibliotēkas  Bērnu nodaļa

Krauja, Daugavas iela 31A,
tālr. 65450246,
Skani mana Naujene!
Bibliotekārajā stundā skolēni iepazīsies ar Daugavpils novada lielākā pagasta- vēsturi, virtuāli pastaigāsies pa dabas objektiem, Visa šī informācija atrodas dažāda veida izdevumos bibliotēkas Novadpētniecības krājuma daļā.
5.–7. kl. skolēni
40 minūtes
Naujenes tautas bibliotēkas  Bērnu nodaļa

Krauja, Daugavas iela 31A,
tālr. 65450246,
Bibliotēka kā informācijas meklējumu sistēma
Bibliotēka kā informācijas meklējumu sistēma. Bibliotēkas struktūra. Abonementa nozīme, lasītava, tās veidi. Elektroniskais katalogs. Katalogi un kartotēka. Izprast bibliotēkas nozīmi informācijas sistēmā. Katalogi, kartotēka un to nozīme
8.–9. kl. skolēni
40 minūtes
Naujenes tautas bibliotēkas  Bērnu nodaļa

Krauja, Daugavas iela 31A,
tālr. 65450246,

Enciklopēdijas, vārdnīcas, uzziņu literatūra. Periodika. Žurnāli pusaudžiem un jauniešiem.
Žurnāli, enciklopēdijas pusaudžiem, jauniešiem. Enciklopēdiju, uzziņu literatūras veidi. Periodika. Grāmatu izvēle bibliotēkā. Orientēties periodikas, uzziņu literatūras klāstā.
5.–7. kl. skolēni
40 minūtes
Naujenes tautas bibliotēkas  Bērnu nodaļa

Krauja, Daugavas iela 31A,
tālr. 65450246,

Drošs internets
Bibliotekārās stundas dalībniekiem būs iespēja  iepazīties ar droša interneta pamatiem, kā izveidot drošu profilu, iepazinās ar tīmekļa etiķeti. Piedalīties diskusijās, apspriest dažādas situācijas, kuras saistītas ar internetvidi.
5.–7. kl. skolēni
40 minūtes
Naujenes tautas bibliotēkas  Bērnu nodaļa

Krauja, Daugavas iela 31A,
tālr. 65450246,Bibliotekāro stundu apmeklētājus aicinām pieteikties piecas dienas līdz plānotajam pasākumam!

Izmantojiet 2016. gada bibliotekāro stundu piedāvājuma iespējas, apmeklējiet bibliotekārās stundas!

Bibliotēkas adrese: Daugavas iela 31A, Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils novads.
Tālr. 65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lvNAUJENES TAUTAS BIBLIOTĒKAS UN FILIĀLBIBLIOTĒKU
BIBLIOTEKĀRO STUNDU PIEDĀVĀJUMS 2014./2015. GADĀ


Nosaukums
Īss apraksts
Mērķauditorija
Ilgums
Vieta
Bibliotēkā dzīvo grāmatas
Nodarbības laikā maziem lasītājiem būs iespēja iepazīties ar bibliotēku un tās lietošanas noteikumiem. Bērni mācīsies izmantot bērnu literatūras nodaļas abonementu un pareizi lietot grāmatu. Bērniem tiks piedāvātas arī dažādas aktivitātes un grāmatu izstādes.
1.-2.kl. bērni
40 minūtes
Naujenes tautas bibliotēkas  Bērnu nodaļa
 Krauja, Daugavas iela 31A,
tālr. 65450246,
Mazuļi bibliotēkā
Pasākuma mērķis ir iepazīstināt bērnus ar bibliotēku un veidot pareizas iemaņas bibliotēkas un grāmatu lietošanā. Pasākuma laikā mazajiem lasītājiem būs iespēja iepazīties ar grāmatu izkārtojumu un to lietošanas noteikumiem. Tiks piedāvātas dažādās aktivitātes.
Pirmsskolas vecuma bērni
30 minūtes
Naujenes tautas bibliotēkas  Bērnu nodaļa
 Krauja, Daugavas iela 31A,
tālr. 65450246,
Grāmatas struktūra
Stundas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar grāmatas uzbūves pamatelementiem, sniegt izpratni par jēdzieniem – autors, nosaukums, mākslinieks un anotācija. Iesaistoties praktiskajās aktivitātēs, bērni pilnveidos prasmes atpazīt grāmatas vāku, muguriņu, titullapu, mācīsies pievērst uzmanību šeit izvietotajai informācijai. Pasākumā beigās dalībnieki veidos savas mīļākās grāmatas vāku
2.-3. kl. skolēni
40 minūtes
Naujenes tautas bibliotēkas  Bērnu nodaļa
 Krauja, Daugavas iela 31A,
tālr. 65450246,

Jauno grāmatu stunda bibliotēkā
Atraktīvā veidā tiks popularizēts bibliotēkas krājums. Lai veicinātu grāmatu lasīšanu pusaudžu vidū, skolēni atraktīvi tiks iepazīstināti ar interesantākajiem grāmatu jaunumiem, uzzinās par latviešu un ārzemju autoru labākajiem bērnu un jauniešu literatūras darbiem.
5.-9.kl. skolēni
45 minūtes
Naujenes tautas bibliotēkas  Bērnu nodaļa
 Krauja, Daugavas iela 31A,
tālr. 65450246,
Margaritas Stārastes pasaku pasaulē
Bibliotekārās stundas dalībniekiem kopā ar Margaritas Stārastes  pasaku tēlu Zīļuku būs iespēja iepazīsties ar grāmatu dažādību, ar dzejoļu palīdzību uzzināt par bibliotēkas lietošanas noteikumiem, iepazīt bibliotēkas krājumu. Bērniem būs iespēja kļūt par bibliotēkas lietotāju.
Sākumskolas skolēni
40 minūtes
Naujenes tautas bibliotēkas  Bērnu nodaļa
 Krauja, Daugavas iela 31A,
tālr. 65450246,
Meklē informāciju bibliotēkā
Pasākuma mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar Naujenes tautas bibliotēkas blogu un pieejamajiem e – resursiem. Pasākuma dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar bibliotēkas e - katalogu, datubāzēm, ka arī praktiski pielietot iegūtās zināšanas.
5.–7. kl. skolēni
40 minūtes
Naujenes tautas bibliotēkas  Bērnu nodaļa
 Krauja, Daugavas iela 31A,
tālr. 65450246,
Skani mana Naujene!
Bibliotekārajā stundā skolēni iepazīsies ar Daugavpils novada lielākā pagasta- vēsturi, virtuāli pastaigāsies pa dabas objektiem, Visa šī informācija atrodas dažāda veida izdevumos bibliotēkas Novadpētniecības krājuma daļā.
5.–7. kl. skolēni
40 minūtes
Naujenes tautas bibliotēkas  Bērnu nodaļa
 Krauja, Daugavas iela 31A,
tālr. 65450246,
Bibliotēka kā informācijas meklējumu sistēma
Bibliotēka kā informācijas meklējumu sistēma. Bibliotēkas struktūra. Abonementa nozīme, lasītava, tās veidi. Elektroniskais katalogs. Katalogi un kartotēka. Izprast bibliotēkas nozīmi informācijas sistēmā. Katalogi, kartotēka un to nozīme
8.–9. kl. skolēni
40 minūtes
Naujenes tautas bibliotēkas  Bērnu nodaļa
 Krauja, Daugavas iela 31A,
tālr. 65450246,
Enciklopēdijas, vārdnīcas, uzziņu literatūra
Periodika. Žurnāli pusaudžiem un jauniešiem.
Žurnāli, enciklopēdijas pusaudžiem, jauniešiem. Enciklopēdiju, uzziņu literatūras veidi.
Periodika. Grāmatu izvēle bibliotēkā. Orientēties periodikas, uzziņu literatūras klāstā
5.–7. kl. skolēni
40 minūtes
Naujenes tautas bibliotēkas  Bērnu nodaļa
 Krauja, Daugavas iela 31A,
tālr. 65450246,
Drošs internets
Bibliotekārās stundas dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar droša interneta pamatiem, kā izveidot drošu profilu, iepazinās ar timekļa etiķeti. Piedalījās diskusijās, komentēja dažādas situācijas, kuras saistītas ar internetvidi.
5.–7. kl. skolēni
40 minūtes
Naujenes tautas bibliotēkas  Bērnu nodaļa
 Krauja, Daugavas iela 31A,
tālr. 65450246,
Hansa Kristiāna Andersena pasaku pasaule”
Bibliotekārās stundas dalībniekiem būs iespēja  apceļot skaisto pasaku pasauli, iepazīties  ar Hansa Kristiāna Andersena pasaku tēliem. Ilustrēt savu mīļāko H. K. Andersena pasaku. Bērniem būs iespēja kļūt par bibliotēkas lietotāju.
Sākumskolas skolēni
40 minūtes
Naujenes tautas bibliotēkas  Bērnu nodaļa
 Krauja, Daugavas iela 31A,
tālr. 65450246,
„Grāmatas pusaudžiem”
Bibliotekārās stundas laikā skolēniem būs iespēja iepazīties ar daudzveidīgo 7.- 9. klašu abonementa grāmatu krājumu – gan daiļliteratūru, gan arī nozaru literatūru, kura paredzēta pusaudžiem.
7.–9. kl. skolēni
40 minūtes
Naujenes tautas bibliotēkas  Bērnu nodaļa
 Krauja, Daugavas iela 31A,
tālr. 65450246,
Izvēlies, ko vēlies, Lasi, ko izvēlējies!
Bibliotekārās stundas laikā skolēniem būs iespēja iepazīties ar daudzveidīgo 5.-9. klašu abonementa grāmatu krājumu – gan daiļliteratūru, gan arī nozaru literatūru. Lai palīdzētu lasītājiem grāmatu meklēšanā, tiks sniegta informācija par grāmatu klasifikāciju, izvietojumu plauktos. Stunda paredz arī praktiskas nodarbības – atrast plauktos noteiktas grāmatas, kā arī meklēt noteiktu informāciju grāmatās.
5.–9. kl. skolēni
40 minūtes
Naujenes tautas bibliotēkas  Bērnu nodaļa
 Krauja, Daugavas iela 31A,
tālr. 65450246,

Bibliotekāro stundu apmeklētājus aicinām pieteikties piecas dienas līdz plānotajam pasākumam!

 Izmantojiet 2015. gada bibliotekāro stundu piedāvājuma iespējas, apmeklējiet bibliotekārās stundas!

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru