otrdiena, 2021. gada 31. augusts

Grāmatu septembra jaunumi

 Naujenes tautas bibliotēkas septembra grāmatu jaunumi!

 Nāc, izvēlies un lasi!

Daugavas ielā 31A, Krauja, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads

Grāmatas rezervēt var šeit: biblioteka@naujene.lv vai pa t. 65450246


otrdiena, 2021. gada 17. augusts

Dzejas konkurss "Iedzejo Naujeni!"

 Naujenes tautas bibliotēkas dzejas konkursa

“Iedzejo Naujeni!”

                     nolikumsKonkursa mērķi
  •  Pozicionēt, radoši paust savas domas un izjūtas par Naujenes pagastu.
  •  Veicināt radošu pašizteiksmi.
  •  Apkopot un publicēt virtuālu dzejas krājumu “ Naujene dzejā”
Konkursa organizēšana
Dzejas konkursu organizē Naujenes tautas bibliotēka.

Mazs vai liels Naujenes pagasta iedzīvotājs, novadnieks, ciemiņš vai viesis, kuram ir tuvas dzejas vārsmas un kurš dzejā var apdzejot Naujenes pagasta dabas, cilvēku, vietu skaistumu, pagasta vēsturisko objektu īpašas vērtības ir aicināts iesūtīt savus darbus konkursam.

Konkursā var piedalīties ikviens, kurš uzrakstījis konkursa nolikumam atbilstošu un līdz šim nepublicētu darbu latviešu, latgaliešu, krievu, poļu vai citā valodā.

Konkursa norise un darbu iesniegšana
Konkursa darbības laiks ir no 2021.gada 16.augusta līdz 6. septembrim.

Konkursam jāiesūta agrāk nepublicētus autordarbus, ne vairāk kā 10 dzejoļus no viena dalībnieka.

Papildus punktus var nopelnīt autordarbam pievienojot ilustrāciju vai foto.

Konkursa dalībnieks līdz 2021. gada 6. septembrim sūta literāros darbus elektroniski (Word failā), norādot autora vārdu, uzvārdu, vecumu, tālruņa numuru, klāt pievienojot ilustrāciju (JPG, PDF) vai foto(JPG) ar norādi “konkursam” uz Naujenes tautas bibliotēkas e-pastu biblioteka@naujene.lv vai atnes uz Naujenes tautas bibliotēku, pēc adreses: Daugavas ielā 31A, Krauja, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads Tālr. uzziņām 654 50246, 29169218.

Darbu iesūtīšana konkursam tiek uzskatīta par autora piekrišanu visiem šajā nolikumā minētajiem punktiem.

Naujenes tautas bibliotēka būs tiesīga publicēt iesniegtos darbus bibliotēkas emuārā, virtuālā izdevumā “Naujene dzejā”, presē, bibliotēkas Facebook lapā, Naujenes pagasta mājas lapā, nepārkāpjot Autortiesību likumu.

Katra iesniegtā darba autors ir atbildīgs par iesūtītā dzejoļa, ilustrācijas vai foto autortiesībām.

Vērtēšana un apbalvošana
Konkursu vērtēs vērtēšanas komisija, triju cilvēku sastāvā.
Darbu vērtēšana notiks 2021. gada 08. septembrī.
Informācija par konkursa rezultātiem dalībniekiem tiks nosūtīta uz viņu norādīto e-pasta adresi.
Trīs labāko darbu autori saņems grāmatnīcas Dāvanu kartes 30,20,10 EUR vērtībā.
Visi iesūtīto darbu autori saņems diplomus un piemiņas balvas un visi dzejas darbi tiks publicēti Naujenes tautas bibliotēkas emuārā, virtuālajā izdevumā “Naujene dzejā” un “Naujenes pagasts krustvārdu mīklās”.

otrdiena, 2021. gada 10. augusts

Virtuālas krustvārdu mīklas


Naujenes tautas bibliotēkas virtuālo grāmatu krājums papildinājās ar Naujenes pagasta novadnieka Vladimira Nikiforova virtuālo izdevumu - Владимир Никифоров “Старообрядцы Латгалии. Дюжина кроссвордов”
      Vladimira Nikiforova dzimtas saknes atrodamas Naujenes pagasta Krivānu sādžā. Vladimirs savu bērnību pavadīja Vecstropu ciemā.  1979.g. V. Nikiforovs pārcēlās uz dzīvi no Latvijas  uz Vladivostoku, Krievija, bet bērnības atmiņas par Latgali, vecticībnieku sadzīvi un paražām ir tikpat spilgtas, kā agrāk.  
 
"Kolekcijā ievietotas 12 nelielas, klasiskās, Vladimira Nikiforova sastādītās krustvārdu mīklas, kuras veltītas vecticībniecībai vispār, gan saistītas konkrēti ar Latgales vecticībnieku vēsturi. Pārējie krustvārdu mīklas jautājumi ir par Latgali, tās ģeogrāfiju, paražām un vietējiem iedzīvotājiem, Latvijas austrumu daļas augu un dzīvnieku pasauli. Ceram, ka izdevums būs interesants ne tikai ar šī veida mīklu cienītājiem, vietējiem vecticībniekiem un viņu pēcnācējiem, bet arī visiem tiem, kuri patiesi mīl Latgali un interesējas par savas lielās vai mazās dzimtenes vēsturi. Patīkamu un jautru brīvā laika pavadīšanu, cienījamie lasītāji!"
                                                                                                                     Vladimirs Nikiforovs

"В сборнике размещены 12 небольших оригинальных классических кроссвордов Владимира Никифорова, связанных как с летописью старообрядчества вообще, так и с историей латгальских старообрядцев, в частности. Остальные вопросы, представленные в нём, связаны исключительно с Латгалией, её географией, обычаями и бытом местных жителей, растительным и животным миром восточной части Латвии. Надеемся, что издание будет интересно не только любителям данного вида головоломок, местным старообрядцам и их потомкам, но и всем тем, кто по-настоящему любит Латгалию и интересуется историей своей большой или малой Родины. Приятного вам времяпрепровождения, уважаемые читатели!"
Владимир Никифоров

Paldies Vladimiram Nikiforovam par atļauju publicēt grāmatu 
Naujenes tautas bibliotēkas emuārā!!