Akreditācija

Lai bibliotēka tiktu akreditēta tai jābūt reģistrētai Bibliotēku reģistrā

Naujenes tautas bibliotēka tika reģistrēta 
2003. gada 10. oktobrī
2023.gada 13. aprīlī tika veikti labojumi Bibliotēku reģistrā, sakarā ar   izmaiņām bibliotēkas nosaukumā un adresē
Latvijas Bibliotēku padomes izveidotā Bibliotēku akreditācijas komisija 2004. gada nogalē uzsāka bibliotēku akreditāciju, kuras kārtība ir noteikta Bibliotēku likumā un Ministru kabineta noteikumos "Bibliotēku akreditācijas noteikumi". Latvijas Bibliotēku padome ir apstiprinājusi Bibliotēku akreditācijas komisijas nolikumu un Bibliotēku akreditācijas komisijas sastāvu. Par bibliotēku atbilstību akreditācijas prasībām tiek sagatavoti Bibliotēku akreditācijas komisijas atzinumi, kurus apstiprina Latvijas Bibliotēku padome.2009. gada 21. septembra Naujenes tautas bibliotēkas akreditācijas  Atzinums


2016. gada 14. decembra Naujenes tautas bibliotēkas akreditācijas  Atzinums2023. gada 06. decembra Naujenes  bibliotēkas akreditācijas  Atzinums

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru