pirmdiena, 2017. gada 27. februāris

Naujenes tautas bibliotēka aicina

13. martā, plkst. 12:00, Naujenes tautas bibliotēka aicina uz Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas  ceļojošās fotoizstādes “Zili zaļā galerija”  atklāšanu un tikšanos ar Irēnu Brolišu, dabas izglītības speciālisti, pēc adreses Daugavas ielā 31A, c. Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils novads. Tālr. uzziņām 65450246.

Naujenes tautas bibliotēka aicina

09.03.2017.gadā, plkst.17:00, Naujenes tautas bibliotēka  aicina  vecākus ar bērniem uz “ Veiklo rociņu darbnīcas” Ziepju izgatavošanas nodarbību, pieteikties nodarbībai līdz 08.03.2017.g. tālr. 65450246, e-pasts: biblioteka@naujene.lv  .otrdiena, 2017. gada 21. februāris

Lasītāju tikšanās "Ko saka sirds " norise

2017.gada 15. februārī Naujenes tautas bibliotēkas Lociku filiālē, notika lasītāju tikšanās "Ko saka sirds". Pasākumā piedalījās Daugavpils un Naujenes pagasta dzejnieki: Pāvels Plotnikovs, Zenons Vojevodskis, Jevgenijs Vetrovs, Ludmila Idzāne, Stepanīda Miloševiča. Savu mīļāko dzeju lasīja Zoja Kapeļušnikova. Pasākuma muzikālo pavadījumu nodrošināja Aiga Krute, Viktors un Natālija Valkovskie, Valērijs Kotegovs. Pasākuma laikā tika lasīta līriskā dzeja.piektdiena, 2017. gada 3. februāris

Naujenes tautas bibliotēkas Lociku filiāle aicina

 

15.februārī, plkst. 15:00

Naujenes tautas bibliotēkas Lociku filiāle

  aicina uz lasītāju tikšanos “Ko saka sirds”,

 pēc adreses Muzeja ielā 6, c. Lociki, Naujenes pagasts, Daugavpils novads.