pirmdiena, 2012. gada 6. februāris

Naujenes tautas bibliotēkas dienasgrāmata 06.02.2012.

LBB projekts "Bibliotēkas diena dzīvē" ir noslēdzies, bija ļoti interesanti tajā piedalīties. Pats galvenais ieguvums, pēc manām domām ir tas, kā Naujenes tautas bibliotēka izveidoja savu blogu un varējām dalīties ar saviem darbiniem, domām un pārdzīvojumiem ar visiem interesantiem, kuri apmeklēja mūsu blogu. Tā bija ļoti interesanta pieredze. Es ļoti ceru, ka cilvēkiem, kuri sekoja un lasīja bibliotēkas dienasgrāmatu, bija interesanti. Mēs turpināsim rakstīt bibliotēkas dienasgrāmatu, varbūt  ne katru dienu, bet interesantas un notikumiem bagātās dienas noteikti aprakstīsim. Paldies, LBB projekta autoriem, par šādu iespēju!

piektdiena, 2012. gada 3. februāris

Naujenes tautas bibliotēkas dienasgrāmata 03.02.2012.

8:00 Jau esmu darbā. Ārā - 30 grādu aukstuma. Naujenes pagasta skolas šodien ir slēgtas. Sakārtoju grāmatas, kuras  nodeva vakar lasītāji, ieslēdzu datorus.
9:00 Pastāvīgie bibliotēkas lietotāji, jau ir klāt, nekāds sals viņus nebaida, gandrīz visi bibliotēkas datori ir aizņemti, daži atnāca pamainīt grāmatas, palasīt žurnālus.
10:00 Atjaunoju informāciju, par bibliotēku, interneta portālā Kultūras kartes, skatīt šeit .
11:00 Plānoju atjaunot informāciju Naujenes pagasta mājas lapā http://www.naujene.lv/ , skatīt šeit .
11:30 Atnāca bērni uz bibliotēku, nenobijās no sala.
12:00 Pusdienu pārtraukums
13:00 Informāciju par bibliotēku atjaunoju un tagad to nosūtīšu Naujenes pagasta pārvaldes datortehnikas inženierim, lai ieliek Naujenes pagasta mājas lapā, liels darbiņš ir izdarīts.
14:00 Lasītāji viens, pēc otra nāk, cik patīkami redzēt, ka cilvēki lasa!!!
14:30 Pastniece atnesa presi, tūlīt iereģistrēšu, ievadīšu elektroniskajā katalogā un piešķiršu svītrkodus.
15:00 Atnāca skolēni, kuri sāk gatavoties projektu nedēļai, uzdot daudz jautājumu, bet mēs meklējam grāmatas, kur ir atbildes uz šiem jautājumiem, kā arī pierakstās rindā uz datoriem, lai rakstītu projekta darbus.
15:21 Bibliogrāfe sāk ievadīt bibliotēkas Novadpētniecības datu bāze, rakstus no periodiskiem izdevumiem, par Naujenes pagastu, uz 1.februāri, jau ievadīti 40 raksti.
15:43 Lielie darbiņi ir padarīti.
16:30 Publicēšu blogu, nodošu stafeti otrās mainās bibliotekāram un darba diena beigsies. Rīt, tas ir sestdien, bibliotēka arī strādā no 9:00 līdz 15:00, kā vienmēr būs daudz apmeklētāju!!!

ceturtdiena, 2012. gada 2. februāris

Naujenes tautas bibliotēkas dienasgrāmata 2.02.2012.

8:00 Esmu jau bibliotēkā. Ārā -29 grādi aukstuma, bibliotēkā +22, jauki!
8:20 Ieslēdzu datorus, piekārtoju grāmatu plauktus, esmu gatava sagaidīt lasītājus.
9:00 Pirmie lasītāji ir klāt. Vienus pavadu uz lasītavu pie datoriem, otrie iet ar mani uz Abonementu.
10:00 Apkalpojot lasītājus laiks skrien ļoti ātri. Ceturtdiena mums datorapmācību diena.  Šodien mums ir 2 nodarbības, divām pamatkursa grupām. Ir jāsagatavo Lasītava datorkursiem.
12:00 Pusdienlaiks
13:00 Atnāca 1 latviešu  grupas audzēkņi, sāksim nodarbību. Nodarbības tēma ir darbs Internet Explorer programmā, mācīsimies meklēt informāciju un ja atliks laika izveidosim e-pasta adreses. Šī ir jau trešā nodarbība šogad. Mācīsimies līdz 22.03., vienreiz nedēļā, ceturtdienās.

14:30 Pirmā grupiņa nu jau ir prom, nedaudz ir jātvelk elpa, tulīt nāks otrā krievu grupiņa.

15:00 Nu jau ir klāt. Sāksim nodarbību. Tēma tā pati.

16:30  Nodarbības ir pagājušas, jāsakārto lasītava, tad publicēšu blogu un darba diena ir noslēgusies.
17:00 Nododu stafēti otrās maiņas bibliotekāram, kura strādās līdz 20:00. Bērnu nodaļas un Lasītavas  visi datori aizņemti, bērni un pieaugušie serfo internetā.

trešdiena, 2012. gada 1. februāris

Naujenes tautas bibliotēkas dienasgrāmata 1.02.2012.

8:00 Atnācu uz darbu. Ārā sals -26 grādi. Bibliotēkas durvju slēdzene aizsala, tik tiko tiku bibliotēkā. Šodien ir trešdiena, bibliotēkā ir metodiski-sanitārā diena, lasītājus neapkalpojam, bet nodarbojamies ar to, ko nevar darīt kad ir pilna bibliotēka ar apmeklētājiem - gatavojam izstādes, rakstām pasākumu scenārijus, braucam uz semināriem, iepērkam grāmatas un darām citus darbiņus. Šodien mūs gaida  4 lieli darbiņi, vajag izveidot un izlikt izstādes, izkārt "Lasīšanas maratona" rezultātus un sabrošēt  tematiskās mapes un vienu dzejas krājuma - 50 ekz. un aizpildīt bibliotēkas dienasgrāmatu, tas ir bibliotēkas statistiku, par janvāra mēnesi.
9:00 Viens no bibliotēkas darbiniekiem aizbrauca uz Židinu apkalpošanas punkti, apkalpot lasītājus.
9:10 Atnāca pastniece, atnesa periodiskos izdevumus, šodien ir liels loms, iereģistrēju, ievadīju elektroniskajā katalogā un piešķīru svītrkodus .
9:30 Jāsāk strādāt pie "Lasīšanas maratona" rezultātiem  par janvāra mēnesi. Interesanti, kuri no lasītājiem izlasīja vairāk grāmatu. "Lasīšanas maratonu" mēs izveidojam 2010. gadā, mūsu lasītājiem, tas iepatikās un mēs nolēmām to turpināt arī 2012.gadā. Maratons iet visu gadu un gada beigās - decembra pēdējās dienās mēs organizējam maratona noslēguma pasākumu, aktivākie lasītāji saņem diplomus un balvas, šādās nominācijās "Čaklākais bibliotēkas lasītājs", "Lasošākā ģimene" un "Aktīvākais grāmatu ziedotājs". Kā jau pirmais gada  mēnesis rezultāti nav lieli, bet tomēr 10 aktīvākie, katrā nominācijā ir, izņemot ziedotājus.

10:30 Ir pienācis laiks brošēšanai, jasabrošē 10 daļas - novadpētniecības mapju "Raksti par Naujeni 2011", mēs visu 2011.gadu vācām visus rakstus presē par Naujenes pagstu - 371 raksti, tos kopējām, gan no periodiskiem izdevumiem, gan no datu bāzes Lursoft, vēlāk rakstus ievadijām bibliotēkas elektroniskajā kataloga, novadpētniecības datu bāzē.
12:00 Laiks paskrēja ļoti ātri, jājiet pusdienās!
13:00 Bibliotēkai bija pasūtījums no mūsu pagasta dzejnieces Ņinas Mihailovas, lai mēs sakārtojam, viņas dzejoļu krājumu ar visām viņas pašas veidotām ilustrācijām. Mēs pie tā strādājam 1,5 mēneša ( skanējam ilustrācijas, veidojam dzejoļu krājuma elektronisko versiju, kopējām ekzemplārus) un ir pienācis laiks pabeigt grāmatu. Šodien brošēsim pēdējos 2 ekzemplārus. Brošēšanas pakalpojumi bibliotēkā ir maksas. Tā jau būs 4 grāmata, ko bibliotēka palīdz izdot, mūsu pagasta dzejniekiem.
13:00 Kamēr es strādāju pie brošēšanas, bibliogrāfe izveidoja literārās izstādes veltītas Sv. Valentīna dienai, dzejniecei Mirdzai Ķempei un aktrisei Elzai Radziņai.
14:00 Nu ir laiks ķerties bibliotēkas janvāra statistikai.
14:57 Kaut gan mēs šodien lasītājus neapkalpojam, tomēr divi lasītāji atnāca, viniem steidzami nepieciešams internets, lai izdrukātu aviobiļetes un nosūtītu e-pastus.
15:09 Nu, beidzot, statistiku, par janvāra mēnesi saskaitīju, rezultāts ir šāds: bibliotēku apmeklēja 2277 reizes, t.sk. bērni un jaunieši 632 reizes, izsniegumu sastāda 838 grāmatas un periodiskie izdevumi, t.sk. 82 bērnu grāmatas (tomēr bērni nedaudz lasa!!!) un datorus un internetu mēneša laikā izmantoja 934 reizes, mums ir 6 brīvās pieejas datori. Pats galvenais- janvārī pārreģistrējās 222 lasītāji, nu salīdzinot ar 2011.gada janvāri nedaudz vairāk, tas priecē!
15:25 Liekas visus lielus darbus izdarijām!!! Var padzert kafiju!!!
15:45 Uz bibliotēkas e-pastu atnāca interesants aicinājums no UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas, aicina atzīmēt 21.02. Starptautisko Dzimtās valodas dienu, interesanti, vajadzēs padomāt, kādu pasākumu var organizēt bibliotēkā?
16:30 Darba diena pagāja, publicēšu blogu un varēs 17:00 iet uz mājām!!!!