trešdiena, 2020. gada 17. jūnijs

Naujenes tautas bibliotēkas lietotāju ievērībai!!!!


Naujenes tautas bibliotēkas un tās struktūrvienību   lietotāju ievērībai

Sākot ar 2020.gada 25. jūniju, Naujenes tautas  bibliotēka un tās filiāles atgriežas pie ierastā darba laika un samazina ierobežojumus apmeklētāju apkalpošanā, tomēr daži ierobežojumi joprojām būs. Lūdzam iepazīties ar jauno kārtību.

·        Maksimālais lasītāju uzturēšanās laiks bibliotēkā – 30 minūtes. Studenti mācību nolūkos bibliotēkā varēs uzturēties līdz 3 stundām, ievērojot 2 metru distanci.

·        Maksimālais lasītāju skaits vienā bibliotēkas telpā  – 2 cilvēki, ievērojot 2 metru distanci. Ja bibliotēku vienlaicīgi vēlēsies apmeklēt vairāk nekā 6 cilvēki, bibliotēkas darbinieki aicinās pārējos uzgaidīt ārpus bibliotēkas telpām.

·        Lasītavā uz vietas varēs lasīt  lasītavas grāmatas, bet lietotājam jāveic roku  apstrādi ar dezinfekcijas līdzekli. Periodiskos izdevumus var ņemt uz mājām.

·        Bibliotēkas lietotāju  datori paredzēti tikai noteiktu darbu veikšanai (e-pastu sūtīšana, sludinājumu caurlūkošana, rēķinu samaksa internetbankā, utml.), nevis izklaidei. Lai ievērotu drošu attālumu, darbam būs pieejami 2 datori un būs jāievēro 30 minūšu uzturēšanās laiks bibliotēkā,  lietotājiem pirms darba ar datoru jāveic roku dezinfekcija.

·        Bērnu nodaļā izmantojama tikai vajadzīgo grāmatu sameklēšanai. Galda spēles un rotaļlietas nebūs pieejamas.

·        Lai izvairītos no drūzmēšanās un liekas uzkavēšanās bibliotēkā, aicinām grāmatas rezervēt jau iepriekš caur elektronisko katalogu. (ja ir saņemti autorizācijas dati – lietotājvārds un parole, lai saņemtu zvaniet tālr.  65450246 vai rakstiet biblioteka@naujene.lv

·        Bibliotēkā joprojām nenotiks lieli publiskie pasākumi (vairāk par 10 dalībnieku).

·        Bibliotēka patur tiesības neapkalpot un lūgt atstāt bibliotēkas telpas apmeklētājus ar elpošanas ceļu slimību pazīmēm, kā arī apmeklētājus ar paaugstinātu ķermeņa temperatūru. Tāpat arī bibliotēka lūdz ievērot klepošanas un šķaudīšanas higiēnu, aizliekot priekšā elkoni.

Notiks arī regulāra telpu, virsmu, inventāra un grāmatu dezinfekcija, kā arī regulāra telpu vēdināšana, atverot logus. Nodotās grāmatas tiks ievietotas 72 st. ilgā karantīnā pirms atkārtotas ievietošanas fondā. Vairākās vietās bibliotēkā ir izvietoti roku dezinfekcijas līdzekļi apmeklētājiem.


Naujenes tautas bibliotēkā

(Daugavas iela 31A, Krauja, Naujenes pagasts)

Lietotāju apkalpošana Abonementā, Lasītavā, Bērnu nodaļā

notiks pirmdien, otrdien, ceturtdien, piektdien

laikā no 9.00 līdz 20.00.

sestdien no 9.00-15.00

Pusdienu pārtraukums no 12.00-13.00

Tālr. uzziņām 65450246, biblioteka@naujene.lv

 

NTB Vecstropu apkalpošanas punktā (no 4.07.2020.)

(18. Novembra ielā 392, c. Vecstropi, Naujenes pagasts)

Lietotāju apkalpošana notiks

 trešdien  no 15.00 līdz 20.00

 piektdien  no 14.00 līdz 20.00

 sestdien  no 10.00 līdz 15.00

Tālr. uzziņām  65457127, vecstropuap@inbox.lv


 Naujenes tautas bibliotēkas Lociku filiālē

(Muzeja ielā 6, c Lociki, Naujenes pagasts)

Lietotāju apkalpošana Abonementā notiks

pirmdien, otrdien, ceturtdien no 13.00 līdz 18.00

Tālr. uzziņām  65445206, gordina_ta@inbox.lv


NTB Naujenes apkalpošanas punkts

(Vecpils iela 6-2, Naujene, Naujenes pagasts)

Lietotāju apkalpošana notiks

Otrdien no 11.00-17.00

Tālr. uzziņām 65450246, biblioteka@naujene.lv

 


 Ikvienam, kurš vēlas izmantot jauno attālinātas reģistrēšanās pakalpojumu, jāaizpilda tiešsaistes anketa .

Naujenes tautas bibliotēka aicina lietotājus izmantot attālinātos pakalpojumus un resursus:

·        bibliotēkas elektronisko katalogu https://naujene.biblioteka.lv, lai izmantotu virtuālos resursus,

·         e-grāmatu bibliotēku www.3td.lv , lai lasītu elektroniskās grāmatas -  paroles piekļuvei var saņemt pa tālr. 65450246 vai rakstot uz biblioteka@inbox.lv

·         izmantot informacionālo  datu bāzi www.letonika.lv , lai mācītos vai lasītu grāmatas -  paroles piekļuvei var saņemt pa tālr. 65450246 vai rakstot uz biblioteka@inbox.lv

·        Izmantot Kultūras ministrijas (KM) sagatavotos e-resursus https://www.km.gov.lv/lv/kultura/kultura-timekli/ekultura-digitalie-resursi-un-e-pakalpojumi , kuri piedāvā cilvēkiem ārkārtējās situācijas laikā visdažādākās kultūras norises izbaudīt virtuāli, savukārt kultūras jomā pieejamos e-pakalpojumus saņemt attālināti, iestādes klātienē neapmeklējot.

 

Oficiālā informācija par vīrusu COVID-19 un valstī ieviesto ārkārtējo situāciju:

·        Informācija par epidemioloģisko situāciju valstī pieejama Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā www.spkc.gov.lv.

·        saites uz Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietni https://arkartassituacija.gov.lv,

·        Ministru kabineta rīkojumu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu https://mk.gov.lv/lv/aktualitates/par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu,

·        aktuālo Kultūras ministrijas informāciju https://www.km.gov.lv/lv/ministrija/aktualais-par-covid-19

 

Lūdzam sekot aktuālajai informācijai

bibliotēkas emuārā, kā arī sociālajos tīklos Facebook un Naujenes pagasta mājas lapā

pirmdiena, 2020. gada 15. jūnijs

Virtuālā izstāde

Virtuālā izstāde
"Ai, bagāta Jāņu diena,
  Kā mēs tevi vadīsim?"


Naujenes tautas bibliotēka šajā virtuālajā izstādē apkopoja dažāda veida informāciju un avotus par Līgo svētku un Jāņu dienas svinēšanu. Šeit Jūs atradīsiet atbildes uz Jūsu jautājumiem no dažādiem avotiem - sākot ar datubāzēm, interneta resursiem, grāmatām un beidzot ar periodiku un bibliotēkas tematiskām mapēm!

ceturtdiena, 2020. gada 11. jūnijs

Darba laiks jūnijā

Naujenes tautas bibliotēkas
darba laiks jūnijā

(Daugavas iela 31A, Krauja,
Naujenes pagasts, Daugavpils novads, tālr. 65450246, biblioteka@naujene.lv )  • no 11.-12.jūnijam - 9.00 – 17.00
  • 13.jūnijā – 9.00 - 15.00
  • no 15.-19.jūnijam - 9.00 - 17.00
  • no 20.-24.jūnijam - bibliotēka nestrādā
  • no 25.-26.jūnijam - 9.00 - 20.00
  • 27.jūnijā - 9.00 - 15.00
  • no 29.-30.jūnijam – 9.00-20.00
(pusdienu pārtraukums no 12.00-13.00)
                                                    

                                                       Līksmus Līgo svētkus!!! 


Naujenes tautas bibliotēka atsāka lietotāju apkalpošanu klātienē, nodrošinot bibliotēkas pamatpakalpojumus, ievērojot visus sanitārā protokola prasības. Sākot ar 2020.gada 25. jūniju, bibliotēka atgriežas pie ierastā darba laika un samazina ierobežojumus apmeklētāju apkalpošanā, tomēr daži ierobežojumi joprojām būs.otrdiena, 2020. gada 2. jūnijs

Naujenes tautas bibliotēkas Naujenes apkalpošanas punkts gaida savus lasītājus!!!!!


Naujenes tautas bibliotēka paziņo, ka iestājoties ārkārtas situācijas atvieglojumiem, no 2020. gada 2. jūnija Naujenes tautas bibliotēkas NAUJENES APKALPOŠANAS PUNKTS pakāpeniski atsāk lietotāju apkalpošanu klātienē, nodrošinot bibliotēkas pamatpakalpojumus, ievērojot visus sanitārā protokola prasības. Vairāk informācijas bibliotēkas emuārā 

NTB  NAUJENES APKALPOŠANAS PUNKTA 
darba laiks
(Vecpils iela 6-2, Naujene, Naujenes pagasts)
otrdienās  no 11.00 līdz 17.00.

Tālr. uzziņām 65450246, biblioteka@naujene.lv