pirmdiena, 2021. gada 29. marts

E-prezentācija “Tradicionālie un oriģinālie Lieldienu olu rotājumi”

Naujenes tautas bibliotēkas
 Lociku filiāles bibliotekāre Tamāra Gordina
 izveidoja e-prezentāciju
“Tradicionālie un oriģinālie Lieldienu olu rotājumi”,
kurā apkopoja dažādas Lieldienu olu krāsošanas metodes!!!

Jaunumi bibliotēkas virtuālo grāmatu krājumā

Naujenes tautas bibliotēkas virtuālo grāmatu krājumu papildināja
 Naujenes Novadpētniecības muzeja izdotā grāmata 
Tradicionālās amatu prasmes Dvinas/Daugavas ielejā (2021.)

       Izdevums tapis projekta ENI–LLB–1–216 „Seno amatu jaunā dzīve” ietvaros. Grāmatas mērķis ir prezentēt sabiedrībai projekta realizācijas gaitu un rezultātus. Izdevums sastāv no 3 nodaļām.
Nodaļā „Pagātne” ir sniegts ieskats etnogrāfiskās ekspedīcijas un nometņu norisē, publicēti projekta zinātniski pētnieciskā darba un nemateriālā kultūras mantojuma ekspertu darba rezultāti.
Nodaļā „Tagadne” ir aprakstīta ir 3 muzeju kolekciju veidošana, sniegts projekta ietvaros iepirkto eksponātu raksturojums. Nodaļa „Nākotne” iepazīstina lasītāju ar muzejpedagoģisko programmu izstrādi, to mērķiem un uzdevumiem. Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014.–2020. gadam ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu veicina Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas organizāciju sinerģisku partnerību. Programmas stratēģiskais mērķis ir stiprināt attiecības, paaugstināt kapacitāti un dalīties pieredzē starp cilvēkiem un organizācijām, īstenojot kopīgus projektus ar mērķi paaugstināt vispārējo dzīves kvalitāti pierobežas reģionos. Programmai piešķirtais ES finansējums ir 74 miljoni eiro. Eiropas Savienības dalībvalstis ir nolēmušas apvienot savu kompetenci, resursus un likteņus. Kopā tās ir izveidojušas stabilitātes, demokrātijas un ilgtspējīgas attīstības zonu, vienlaikus saglabājot kultūru daudzveidību, toleranci un personiskās brīvības. Eiropas Savienība labprāt dalās savos sasniegumos un vērtībās ar valstīm un cilvēkiem aiz ES robežām.
                                                  Skatīt  Naujenes tautas bibliotēkas virtuālo grāmatu krājumu var  šeit

piektdiena, 2021. gada 26. marts

Ieskats Naujenes tautas bibliotēkas vebinārā “Īsa pamācība ciltskoku veidošanā”

2021.gada 26. martā Naujenes tautas bibliotēka “Digitālās nedēļas 2021” aktivitāšu ietvaros Zoom platformā organizēja vebināru “Īsa pamācība ciltskoku veidošanā” .   Bibliotēkas vadītāja Diāna Čiževska pastāstīja kādas datu bāzes ir pieejamas dzimtas detektīviem, lai veidotu savas dzimtas cilts kokus un bibliotekāriem, lai palīdzētu pētniekiem, bibliotēku lietotājiem, kuri griežas pēc palīdzības, lai atrastu savus senčus, savas saknes. Informācija bija saistoša visiem interesentiem, kuriem interesēja iespēja sākt veidot savas ģimenes ciltskoku, papildināt novadpētniecības materiālu klāstu un uzzināt vairāk par saviem senčiem, ciemu un pagastu vēsturi. Vebinārā bija mazs teorijas, bet daudz praktisko piemēru.

Saite uz prezentāciju skat. šeit
trešdiena, 2021. gada 3. marts

Naujenes tautas bibliotēkas tiešsaistes vebinārs


2021.gada 26. martā, plkst. 10.00
Naujenes tautas bibliotēka “Digitālās nedēļas 2021” aktivitāšu ietvaros Zoom platformā organizē tiešsaistes vebināru “Īsa pamācība ciltskoku veidošanā” ieskats digitālo resursu klāstā, kur bibliotēka dalīsies savā pieredzē informācijas meklēšanā, pēc savu lietotāju un bijušo novadnieku lūgumiem. Aicinām visus interesentus, kuriem interesē iespēja izveidot savas ģimenes ciltskoku, papildināt novadpētniecības materiālu klāstu un  uzzināt vairāk par saviem senčiem, ciemu un  pagastu vēsturi. Vebinārā būs mazs teorijas, bet vairāk praktisko piemēru.  Saite uz vebināru tiks izsūtīta uz Jūsu e-pastiem 25.03.2021.g. 


Pieteikšanās vebināram  
līdz 2021. gada 25. martam  
aizpildot pieteikšanās anketu https://ej.uz/p1c7  

                                                                                         
Ja rodas jautājumi zvaniet tālr. 65450246 vai rakstiet biblioteka@naujene.lv