piektdiena, 2015. gada 27. marts

Informatīvie materiāli

Novadpētniecības tematiskas mapes

Informatīvie materiāli - 77 mapēs


Lāču pamatskolas pārskati no 2006.g.-2007.g.

Lāču pamatskolas pārskati no 2004.g.-2005.g.

Naujenes Bērnu un jauniešu centra pārskati no 2004.g.-2007.g.

Naujenes mūzikas skolas pārskati no 2004.g.-2007.g.

Naujenes pagasta bāriņtiesas pārskati no 2004., 2006., 2007.g.

Naujenes pagasta informatīvā biļetena "Naujenes Vēstis" pārskati 2004.g.,2006.

Naujenes pagasta Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centra pārskati 2004.,2006.,2007.g.

Naujenes pamatskolas pārskati no 2004.g.-2007.g.

Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes "Rūķītis" pārskati no 2003.g.-2007.g.

Naujenes sporta kluba pārskati no 2004.g.-2007.g.

Naujenes tautas bibliotēkas pārskati no 2005.g.-2007.g.

Par Naujenes pagastu raksta 2006.g.

Raksti par Naujeni 2002.gads

Raksti par Naujeni 2003. - 2004. gads

Raksti par Naujeni 2005.gads

Raksti par Naujeni 2007.gads, I daļa

Raksti par Naujeni 2007.gads, II daļa

Raksti par Naujeni 2007.gads, III daļa

Raksti par Naujeni 2008. gads, I daļa

Raksti par Naujeni 2008.gads, II daļa

Raksti par Naujeni 2008. gads, III daļa

Raksti par Naujeni 2008.gads, IV daļa

Raksti par Naujeni 2009. gads, I daļa

Raksti par Naujeni 2009. gads, II daļa

Raksti par Naujeni 2009. gads, III daļa

Raksti par Naujeni 2009. gads , IV daļa

Raksti par Naujeni 2010. gads, I daļa

Raksti par Naujeni 2010. gads, II daļa

Raksti par Naujeni 2010. gads, III daļa

Raksti par Naujeni 2010. gads, IV daļa

Raksti par Naujeni 2010.gads, V daļa

Raksti par Naujeni 2010.gads, VI daļa

Raksti par Naujeni 2010.gads, VII daļa

Raksti par Naujeni 2010.gads, VIII daļa

Raksti par Naujeni 2010.gads, IX daļa

Raksti par Naujeni 2010.gads, X daļa

Raksti par Naujeni 2010.gads, XI daļa

Raksti par Naujeni 2011. gads, I daļa

Raksti par Naujeni 2011. gads, II daļa

Raksti par Naujeni 2011. gads, III daļa

Raksti par Naujeni 2011. gads, IV daļa

Raksti par Naujeni 2011. gads, V daļa

Raksti par Naujeni 2011. gads, VI daļa

Raksti par Naujeni 2011. gads, VII daļa

Raksti par Naujeni 2011. gads, VIII daļa

Raksti par Naujeni 2011. gads, IX daļa

Raksti par Naujeni 2011. gads, X daļa

Raksti par Naujeni 2011. gads, XI daļa

Raksti par Naujeni 2012. gads, I daļa

Raksti par Naujeni 2012. gads, II daļa

Raksti par Naujeni 2012. gads, III daļa

Raksti par Naujeni 2012. gads, IV daļa

Raksti par Naujeni 2012. gads, V daļa

Raksti par Naujeni 2012. gads, VI daļa

Raksti par Naujeni 2012. gads, VII daļa

Raksti par Naujeni 2012. gads, VIII daļa

Raksti par Naujeni 2012. gads, IX daļa

Raksti par Naujeni 2012. gads, X daļa

Raksti par Naujeni 2012. gads, XI daļa

Raksti par Naujeni 2013. gads, I daļa

Raksti par Naujeni 2013. gads, II daļa

Raksti par Naujeni 2013. gads, III daļa

Raksti par Naujeni 2013. gads, IV daļa

Raksti par Naujeni 2013. gads, V daļa

Raksti par Naujeni 2013. gads, VI daļa

Raksti par Naujeni 2013. gads, VII daļa

Raksti par Naujeni 2013. gads, VIII daļa

Raksti par Naujeni 2014. gads, I daļa

Raksti par Naujeni 2014. gads, II daļa

Raksti par Naujeni 2014. gads, III daļa

Raksti par Naujeni 2014. gads, IV daļa

Raksti par Naujeni 2014. gads, V daļa

Raksti par Naujeni 2014. gads, VI daļa

Raksti par Naujeni 2014. gads, VII daļa

Raksti par Naujeni 2014. gads, VIII daļa

Raksti par Naujeni 2014. gads, IX daļa

Raksti par Naujeni 2014. gads, X daļa

piektdiena, 2015. gada 13. marts

Raiņa un Aspazijas 150. gadu jubilejai veltīta virtuālā izstāde


Raiņa un Aspazijas 150. gadu jubilejai veltīta virtuālā izstāde


                                                  Aspazija                                      Rainis

                                               (1865 – 1943)                               (1865-1929)

        Rainis, īstajā vārdā Jānis Pliekšāns – izcils latviešu rakstnieks, kultūras darbinieks un politiķis, dzejnieces Aspazijas dzīvesbiedrs. Latvijas vēsturē viņam ir paliekoša nozīme kā vienam no redzamākajiem savas tautas kultūras un nacionālās identitātes veidotājiem. Būtiski ietekmēja literārās latviešu valodas attīstību. Mūsu novadnieks Rainis jeb Jānis Pliekšāns bija un joprojām ir tautā iemīļots dzejnieks un dramaturgs, kurš ar saviem dzīves uzskatiem un radošumu ir aizrāvis nevienu vien mākslas cienītāju.

       2015. gadā Latvijas kultūras norises iezīmēs divas būtiskas latviešu literārās un sabiedriskās dzīves jubilejas: 16. martā apritēs 150. gadskārta kopš Aspazijas dzimšanas dienas, 11. septembrī svinēsim Raiņa 150. jubileju.

Izdevumi par abu dzejnieku dzīvi un daiļradi
Naujenes tautas bibliotēkā:


Aspazija

Sadegt un spīdēt

Lielās latviešu dzejnieces Aspazijas dzejas pasaule ir unikāla. Katrs viņas radītais dzejolis slēpj sevī šīs unikālās pasaules daļiņu — viņas dvēseles, viņas sirds, viņas likteņa mīklu. Lasot šo dzeju, rodas nepārvarama tieksme atminēt tās mīklu, izjust dzejnieces pārdzīvojumu un domu dziļumu, to patieso jēgu. Dzeja latviešu un krievu valodā.

    

Pārbaudīt pieejamībuRainis un Latgale

Latgales laiks un ar Latgali saistītie jautājumi dzejnieka Jāņa Raiņa (1865-1929) esībā ir tikai daļa, kaut arī visai būtiska. P. Zeile atklāj Raini kā cilvēku, dzejnieku, plaša mēroga darbinieku. Visspilgtākais, dažādā ziņā visrosmīgākais J. Rainim bija Jasmuižā pavadītais laiks. Tāpēc tieši tam šajā grāmatā atvēlēta vislielākā vieta un uzmanība.

Pārbaudīt pieejamību


Mētra, Olīvs

Raiņa pēdējā vasara

Pateicoties mūziķim un fotogrāfam Olīvam Mētram 18 fotogrāfijās saglabājušies Raiņa 1929. gada vasaras mirkļi. Tas ir vienīgais fotomateriāls, kurā redzam Raiņa un Aspazijas vasarnīcas vidi – verandu un dārzu. Olīvs Mētra ir arī pēdējo dzejnieka portretu autors, tie tapuši 9. septembrī – trīs dienas pirms Raiņa nāves. Olīva Mētras atmiņas ir unikāls materiāls, jo autors dzīvi un krāsaini apraksta katra fotoattēla radīšanas mirkli, fiksējot apkārtni, sarunas, noskaņojumu. "Rainis devās uzmeklēt Aspaziju. Es paliku dārzā. Bet arī Aspazija jau līda caur ceriņu krūmiem no ķēķa puses, ar slotu vajādama kādu apcirptu vārnu, kura tik neganti uzbrūkot viņas kaķītim. (..) Šodien Aspazija izskatījās ļoti daiļa, gluži pretstats vakardienai. Ne jausmas vairs no noguruma un nespēka. Lielais zīda uzplētnis un ornamentiem rakstītā galvas saite piedeva viņai īsti latvisku izskatu. „Šī nejaukā vārna!” dusmojās dzejniece. „Kur pasprukusi, kur ne. Pat cilvēka nebīstas. Kaķītim uzreiz virsū! Jāaizdzen projām pāri ielai! No turienes viņa laikam arī atnākusi!” Aspazijai runājot, pienāca arī Rainis. Dzejniekam bija maz laika, tāpēc iesākām tūliņ uzņemšanos. Pēc dažām mūsu kopējām grupām tika saaicināti arī citi mājas iemītnieki, kuri ar lielāko prieku arī kopīgi uzņēmās. Uzņēmāmies arī mēs trīs vien: Aspazija, Rainis un es.” Olīvs Mētra (īstajā vārdā Jānis Antons Ķiploks) dzimis 1891. gadā Gaujienas „Dzērvēs”, miris 1982. gadā Rīgā. Viņš ir beidzis Aleksandra ģimnāziju un mācījies Latvijas valsts konservatorijas dziedāšanas klasē. Pēdējā kursā angažēts par solistu Latvijas Nacionālajā operā. Diemžēl īsi pirms konservatorijas beigšanas saslimis ar plaušu karsoni, līdz ar to no dziedoņa karjeras nācies atsacīties. Tad Olīvs Mētra pārgājis uz kompozīcijas klasi. Jau mācoties, viņš piedalījies koncertos Gulbenē un citās Latvijas pilsētās. Trīsdesmitajos gados un četrdesmito gadu sākumā strādājis par skolotāju Balvu ģimnāzijā un vadījis skolas kori, vadījis arī Abrenes apriņķa Balvu aizsargu nodaļas kori un orķestri. Olīvs Mētra komponējis solodziesmas, bet plašākā viņa kompozīcija ir opera „Jāzeps un viņa brāļi” pēc Raiņa lugas. Uvertīru un maršu no operas Latvijas simfoniskais orķestris atskaņojis 1929. gada vasaras koncertsezonas laikā. Olīva Mētras atmiņas līdz šim nav bijušas publicētas. Pēc Raiņa nāves 1929. gada 14. septembrī laikrakstā „Pēdējā Brīdī” ievietots vien neliels atmiņu fragments. Tas, ka atmiņas pamatā rakstītas īsi pēc dzejnieka nāves, liecina par to autentisko vērtību. Kaspara Perska mākslinieciskais noformējums.


Pārbaudīt pieejamību

 


Priedītis, Arturs

Mans Rainis”

Krājumā apkopoti raksti par attieksmi pret Raiņa daiļradi un dzejnieka personību dažādos laika posmos, analizēti atsevišķu populāru dzejoļu (Tev, pamatšķira) rašanās savdabīgie motīvi, Raiņa ieskati par sociālismu, kultūru, Ļevu Tolstoju. Krājumā ievietoti raksti par simbolismu un Raiņa daiļrades saistību ar šo filozofiski estētisko un literāri māksliniecisko virzienu XIX un XX gs. mijā. Krājumā ievietots arī autora darbs par Raiņa dienasgrāmatām.

Raiņa un Aspazijas gadagrāmata 1994Gadagrāmatā piedavāti uzreiz divi vārdadienu kalendāri un raksti par Raiņi un Aspaziju un to daiļradi.
Raiņa un Aspazijas gadagrāmata 1995

Gadagrāmatā piedavāti uzreiz divi vārdadienu kalendāri un raksti par Raiņi un Aspaziju un to daiļradi.


Viese, Saulcerīte

Jaunais RainisMonogrāfija paver ieskatu maz pazīstamos Raiņa manuskriptos, viņa plašajā un līdz šim vēl pilnībā neapgūtajā arhivā.
 
 
Viese, Saulcerīte

Mūžīgie spārni

S.Viese sešdesmit gadus pēc dzejnieces Aspazijas (īst.v. Elza Rozenberga, 1865-1943) nāves vēlreiz atgriežas pie viņas dzīvesstāsta. Autore atklājusi virkni biogrāfijas faktu, kas sajūsminājuši un šokējuši. Aspazija gāja radītāja ceļu, un radītāja ceļš nav aprēķināms. Radīt nozīmē pārkāpt pārskatāmās, drošās robežas un ielauzties nepazīstamajā.
       Добровенский, Роальд

       Райнис и его братья

"Биографический роман «Райнис и его братья» писался (а частью, если угодно, монтировался) более десяти лет. И каких лет! Мир в очередной раз перевернулся. Книга затевалась при одном, а завершалась при другом строе, в том же городе, но уже в другом государстве.
Не скажу, что с 1987 года я только и делал что сидел над рукописью. Года два–три ушли на архивы и библиотеки, почти столько же – на то, чтобы заново перевести на русский язык трагедии Райниса «Индулис и Ария» и «Иосиф и его братья». Понадобилось увидеть райнисовские места, пройти дорогами моего героя в Латвии, России, Швейцарии. Наконец, годы эти нужно было прожить,– занятие потрудней, пожалуй, чем исторические романы писать. Книга росла и росла себе понемногу, с неизбежностью вбирая в себя что-то от происходящего вовне.
Жанр я определил бы так: роман-коллаж. Коллаж – потому что сотни и тысячи писем, дневниковых записей, протоколов, воспоминаний, справок, стихов есть тот материал, из которого настоящая вещь сделана. Я того и добивался, чтобы читатель, решивший пощупать: а из чего оно сшито? – обнаруживал всякий раз натуру, подлинник, а если бы он решил заглянуть за изнанку, поинтересоваться – что там, – то и в подкладке нашел бы документ и первоисток. Кроме прочего, бестактно было бы русскому литератору, рассказывая о латышском поэте, стараться перещеголять его, говорить вместо него там, где им самим все схвачено: и дни и события. Даю слово моему герою и другим персонажам без ревности и промедления везде, где требуется.
Как всякий добросовестный исследователь (а роман-биография – всегда исследование), берясь за работу, я не знал, куда она приведет. Обнажившаяся до корней судьба для меня лично – открытие. Обнаружились вещи, которых о себе не мог знать сам Райнис, которые были невидимы для его современников. Мы ведь тоже до конца себя не увидим, пока не придет кто-то, кому заблагорассудится взглянуть на нас со стороны, кто захочет лучше понять себя – через нас."Latvijas enciklopēdija, 1. sējums

Īsa informācija :Aspazijas biogrāfija, foto, Aspazijas māja - 345. lpp.
Pārbaudīt pieejamību

Latvju enciklopēdija

Par Aspaziju 135 - 136 lpp.

Pārbaudīt pieejamībuLatviešu konversācijas vārdnīca

Par Aspaziju 982 - 983 lpp.

Pārbaudīt pieejamību


Latviešu rakstniecība biogrāfijās

Par Aspaziju no 41 - 42 lpp.
Par Raini no 470 -472 lpp.Pārbaudīt pieejamību


Latviešu rakstniecība biogrāfijās

Par Aspaziju 27-28 lpp.
Par Raini 261 - 263 lpp.
Pārbaudīt pieejamībuLielā Latvijas enciklopēdija


Lielā Latvijas enciklopēdija – visaptverošs un izglītojošs izdevums, kuru veidojuši 55 autori – dažādu nozaru speciālisti: vēsturnieki, dabaszinātnieki, pedagogi, mākslas zinātnieki, muzeju darbinieki, žurnālistu u.c.
Par Aspaziju 80, 126, 128 lpp.
Par Raini  81, 127, 128, 172, 214, 215,  228, 229, 307, 152 lpp.Pārbaudīt pieejamību
Lūse, Dace

Latviešu literatūra un 20. gadsimta politiskās kolīzijas
Tas, ko no šī gadsimta traģēdijām tēlo latviešu literatūra, ir savā būtībā ļoti ierobežots lauks ar reizumis pat naivu skatījumu un vertējumu, bet dziļi emocionāls pārdzīvojums par cilvēka sāpēm, zaudējumiem, bezcerību, izdzīvošanas alkām, ilgām pēc ikdienišķas laimes.
Latvijas vēsture neglabājas tikai arhīva plauktos un vēsturnieku pētījumos, tā uzrunā nākamās paaudzes arī rakstnieku daiļdarbos un publicistikā, dienasgrāmtās, vēstulēs un atmiņu pierakstos. Filoloģijas doktores Daces Lūses grāmatā aplūkota daļu no latviešu literātu aktivitātēm 20. gadsimta politiskajos un ideoloģiskajos notikumos – sākot ar jaunnacionālismu, 1905. gada revolūciju, 1919. gadu, kā arī Latvijas brīvvalsts gados un padomju totalitārisma laikmetā.
Rakstniecība vienmēr bijusi arī ideoloģijas kalpone. Atskatoties uz 20. gadsimta Eiropas un Latvijas vēsturi, sava laika ideoloģiskie strāvojumi un politiskie notikumi kā daudzkrāsainā kaleidoskopā savirknējušies latviešu rakstnieku darbos. Rakstnieks ir simpatizējis kādiem politiskiem spēkiem, pats piederējis kādai politiskai partijai vai apvienībai, iesaistījies revolūcijās, karos, taču aizkulisēs reāli darbojušies pavisam citi – pragmatiski politiķi, karavadoņi vai lielkapitāla īpašnieki.
Pētot 20. gadsimta varas un inteliģences mijiedarbes gaišās un tumšās puses, Dace Lūse piedāvā skatījumu, kas no tā visa – savstarpēja citu apkarošana, ķildošanās, nespēja vienoties, neuzticēšanās – ir tikai mīts vai arī mazu tautu identitātes iezīmes.
Par Aspaziju 7, 112, 114, 178-181, 183, 224, 298, 310, 316 lpp.
Par Raini 7, 8, 36-38, 46, 89, 112-117, 120, 178, 179, 183, 297, 298, 303, 313, 317, 378 lpp.

Pārbaudīt pieejamību


Hausminis, Viktors

Latviešu drāma 20. gadsimta pirmā puse


Drāma 20.gs. pirmajos gadu desmitos ; Drāma 20. un 30. gados ; Drāma okupācijas apstākļos ; Drāma ārpus robežām. Aspazija. Rainis un citi.
Par Aspaziju - 183 - 199 lpp.
Par Raini - 199 - 239 lpp.


Pārbaudīt pieejamībuHausmanis, Viktors

Latviešu drāma 20. gadsimta  otrā puse

Divi latviešu drāmas pavedieni 20. gadsimta otrajā pusē; Drāma trimdā ; Drāma Latvijā;
Par Aspaziju 28, 78, 124, 155, 164, 172, 214, 218, 468 lpp.
Par Raini  17, 28, 49, 78, 98, 107, 124, 155, 164, 167, 172, 197, 206, 214, 218, 243, 245, 246, 252, 265, 340, 412, 413, 425, 429 lpp.

Pārbaudīt pieejamībuLatviešu literatūra (2000- 2006)

Latviešu literatūra (2000-2006) - cipariem nav idejiskas slodzes; vienkārši bija jāizvēlas izlasāmo, iepazīstināmo un izvērtējamo grāmatu beigu datums. Tas gan nenozīmē, ka viss rakstos aptvertais laiks būtu strikti iegrožots, viss tomēr mainās un plūst. Arī krājumā ietvertajos tekstos veidojas, pirmkārt, atskatīšanās uz 20.gadsimta 90.gadiem - aktuālās literatūras paradigmas izveides, pārmaiņu laiku, otrkārt, dažkārt pieteikta gaidīšana - vairākiem piesauktajiem autoriem iespējamās grāmatas vēl tikai būs (un te nākotne neparedz konkrētus ciparus). Arī fotogrāfijas un zīmējumi līdzās krājumā ietvertajam tekstam uzskatāmi par liecinājumu literāro mirkļu mainīgumam. Arta Rutka mākslinieciskais noformējums.
Par Aspaziju 104, 127, 147, 148 lpp.
Par Raini  48, 126, 127, 131, 147, 197, 212, 218, 222, 224 lpp.
Pārbaudīt pieejamību
100 Latvijas personību

Par Aspaziju,  foto no 48 - 49 lpp.
Par Raini, foto no 50 - 51 lpp.


Pārbaudīt pieejamībuLatviešu-slāvu literatūras un mākslas sakari

Rakstu krājums veido apceres par latviešu un rietumslāvu, arī dienvidslāvu kultūras saskarsmēm. Detalizētāk šo sakaru atsevišķus etapus izgaismo V. Hausmaņa raksts " Rainis un čehu kultūra".
Par Aspaziju 55, 62-64, 70, 71, 82, 177, 178, 180 lpp.
Par Raini  11, 12, 53, 55, 56, 59-74, 76, 82, 85, 87, 128, 180-183, 185 lpp.Pārbaudīt pieejamību

Freinbergs, Kārlis

Kopā ar Raini

Atceres un apceresPārbaudīt pieejamību

Rainis


Albumā izmantoti J. Raiņa Literatūras un mākslas vēstures muzeja un citi  materiāli
Pārbaudīt pieejamību


Калнинь, Ян

Райнис

Библиографический роман


Pārbaudīt pieejamību


История латышской литературы

О Аспазий 293 - 305 ст.
О Райнисе 306 - 380 ст.
Pārbaudīt pieejamību


Raiņa darbu saraksts, kuri ir pieejami Naujenes tautas bibliotēkāAspazijas darbu saraksts, kuri ir pieejami Naujenes tautas bibliotēkā

trešdiena, 2015. gada 11. marts

Naujenes pagasta dzejnieku tikšanās

11.03.2015., plkst.15:00, Naujenes tautas bibliotēkā, notiks Naujenes pagasta dzejnieku tikšanās. Piedalās dzejnieki : Stepanīda Miloseviča, Ņina Mihailova, Margarita Labonarska, Marija Jurkova, Pāvels Plotņikovs.