ceturtdiena, 2016. gada 15. septembris

Pasākuma "Dzeja vieno mūs" norise

14. septembrī Naujenes tautas bibliotēkas Lociku filiālē, Dzejas dienu ietvaros, notika pasākums "Dzeja vieno mūs". Pasākumā piedalījās Daugavpils un Naujenes pagasta dzejnieki: Pāvels Plotnikovs, Vladimirs Vrettos, Margarita Labonarska, Stepanīda Miloševiča.  Savu mīļāko dzeju lasīja Zoja Kapeļušnikova. Pasākuma muzikālo pavadījumu nodrošināja Viktors un Natalija Valkovskie un Valērijs Kotegovs.


pirmdiena, 2016. gada 12. septembris

Naujenes tautas bibliotēkas Lociku filiāle aicina


Ērika Škutāna fotoizstāde "Pilskalni Latgales dabas ainavā"

Naujenes tautas bibliotēkā no 09.09.16.- 31.10.2016.

darbojas Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas ceļojošā fotoizstāde

“Pilskalni Latgales dabas ainavā”

autors Ēriks Škutāns.Dzejas dienu poētiskās kafejnīcas "Dzejas rindu valdzinājumā" norise

2016.gada 09.septembrī  Naujenes tautas bibliotēka organizēja Dzejas dienu poētisko kafejnīcu "Dzejas rindu valdzinājumā".
 Programmā:
  • Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas ceļojošās Ērika Škutāna fotoizstādes "Pilskalni Latgales dabas ainavā" atklāšana,
  • Naujenes tautas bibliotēkas izdoto virtuālo grāmatu prezentācija,
  • Daugavpils un Naujenes pagasta dzejnieku dzejas lasījumi, piedalās: N. Aļehno, T. Gordina, L. Idzāne, A. Kardele, M. Labonarska, S. Miloseviča,V. Prudnikova, N. Sļusars, Z. Vojevodskis, V. Vrettos un citi.
  • Poētiskās kafejnīcas apmeklētāju mīļāko dzejnieku dzejas lasījumi.

Paldies atbalstītājiem un sadarbības partneriem!!!!

Naujenes pagasta pārvalde, Naujenes mūzikas un mākslas skola,
Naujenes kultūras centrs, Naujenes jaunatnes un sporta centrs,
Daugavpils lietišķo sieviešu klubs OLIVIA, Sieviešu klubs "Šarms"