ceturtdiena, 2019. gada 26. septembris

Atslēgu piekariņu izstāde


Krāslavas un Dagdas novadu bibliotekāri Naujenes tautas bibliotēkā

Šajā saulainajā rudens dienā 2019.gada 26. septembrī Naujenes tautas bibliotēku apmeklēja Krāslavas un Dagdas novadu bibliotēku darbinieku pieredzes apmaiņas izbraukuma semināra dalībnieki. Apmeklējuma  laikā Naujenes tautas bibliotēka iepazīstināja semināra dalībniekus ar bibliotēkas struktūru, statistiku, pakalpojumiem, novadpētniecību, leļļu teātra "Leļļu karuselis" darbību un leļļu kolekciju, bibliotēkas virtuālām grāmatām un izstādēm, emuāru, kā arī aicināja apskatīt trīs izstādes - Nataļjas Aļehno skrapbukinga darbu personālizstādi “Iedvesmas mirkļu valdzinājums", Vahtanga Samteladze atslēgu piekariņu kolekcijas izstādi “Atslēgu sargātāju stāsti" un foto konkursa “Grāmatas dzīves zelta mirkļi" fotogrāfiju izstādi.
          Bija patīkami dalīties pieredzē un uz turpmāko sadarbību!!!!

Dienas bez rindām 2019


Naujenes tautas bibliotēka aicina apmeklēt bibliotēku, lai mācītos vai jau izmantotu e-pakalpojumus portālā www.latvija.lv  un no 30.septembra līdz 4.oktobrim piedalīties  akcijā "Dienas bez rindām 2019", ko organizē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM)  visā Latvijā.


Akcijas mērķis ir iedrošināt sabiedrību pieteikt valsts un pašvaldību iestāžu pakalpojumus elektroniski, kā arī iepazīstināt ar e-pakalpojumu dažādību, lai veicinātu paradumu maiņu – ar dažādām dzīves situācijām saistītās formalitātes ātrāk un ērtāk nokārtot tiešsaistē.
        Visu nedēļu Naujenes tautas bibliotēkā, darba laikā (Daugavas iela 31A, Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils novads) varēs saņemt konsultācijas par e-pakalpojumiem – kādi e-pakalpojumi pieejami, kas nepieciešams, lai lietotu e-pakalpojumus, kur tos atrast, kā pieteikt, kā saņemt atbildi utt.
     Papildus aicinām iesaistīties E-pakalpojumu zināšanu viktorīnā, kurā noskaidros erudītākos e-pakalpojumu pārzinātājus. Viktorīnu organizē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM).

ceturtdiena, 2019. gada 12. septembris

Dzejas dienu pēcpusdiena Naujenē

2019.gada 11.septembrī, saulainā rudens dienā, Naujenes tautas bibliotēkas Lociku filiāle aicināja visus dzejas cienītājus uz "Dzejas dienu pēcpusdienu", kura šogad notika Naujenes Novadpētniecības muzejā. Dzejas dienu pasākumā piedalījās dzejnieki no  Naujenes, Maļinovas pagastiem un Daugavpils pilsētas - Stepanida Miloševiča, Ludmila Idzāne, Margarita Labonarska, Tamāra Trutjko, Tatjana Aleksejeva, Valentīna Prudnikova, Ļubova Nikiforova, Pāvels Plotnikovs. Pasākuma dalībnieki apmeklēja  muzeja ekspozīcijas, kur pēc īsa ieskata vēsturē, dzejniekiem piedāvājam palasīt dzeju. Dzejas lasījumi mijās ar mūziku. Muzikālās kompozīcijas,  ģitāras un akordeona pavadījumā, skanēja Valērija Kotegova un Nataljas un Viktora Valkovsku  izpildījumā. Radošā pēcpusdiena pagāja pārsteidzoši dvēseliskā un poētiskā atmosfērā.  
            Paldies, Naujenes Novadpētniecības muzejam un īpaši Mārai Kampānei par ļoti interesantu un aizraujošu ieskatu Naujenes pagasta vēsturē.

Dzejolīt’s

Dzeja, dzeja, dzejolīt’s
Dzejas dienās skan!
Man to dzeju nolasīt,
Kura manā sirdī skan!

Dzeja, dzeja, dzejolīt’s
Dzejas dienās skan!
Man tās dzejas rindas sakārtot,
Lai tad skaisti skan!

Dzeja, dzeja, dzejolīt’s
Dzejas dienās skan!
Man to dienu skanējumu,
Vienā dzejas rindā sarindot,
Lai tad mūžam skan!

Dzeja, dzeja, dzejolīt’s
Dzejas dienās skan!
Man to dzejas mūža skanējumu,
Savā sirdī noglabāt

Lai tur skan! 
                  (D.Čiževska)










trešdiena, 2019. gada 4. septembris

Grāmata ar autogrāfu

Naujenes tautas bibliotēkas krājumā sastopas grāmatas ar autoru autogrāfiem, kuri apmeklēja bibliotēku vai arī dāvināja savas grāmatas bibliotēkai, bibliotēkas darbiniekiem vai lietotājiem, mēs apkopojam šīs grāmatas virtuālajā izstādē "Grāmata ar autogrāfu jeb pievienoto vērtību"Autogrāfi vienmēr ir augsti vērtēti, tos saglabā arhīvos, muzejos, kolekcionē. 
Kas ir autogrāfs? 
No letonika.lv 
                                                 autogrāfs
Izcelsme - skatīt auto.. + sengrieķu graphein ‘rakstīt’.
1. Paraksts, pašrocīgs ieraksts, it īpaši ievērojama cilvēka paraksts.
2. Teksts autora rokrakstā.

Bibliotēkā grāmatas ar ierakstiem nonāk pa dažādiem ceļiem. Autori grāmatas ar ierakstiem dāvina draugiem, lasītājiem vai bibliotēkai. Mums tās atdāvināja bijušie īpašnieki vai viņu mantinieki, kuri vēlējās, lai šīs grāmatas būtu pieejamas visiem bibliotēkas lietotājiem.

Naujenes tautas bibliotēkai dāvinātas  grāmatas ar pašu autoru ierakstiem un parakstiem
 • Paša vecāka grāmata ar autora autogrāfu un ierakstu Naujenes tautas bibliotēkas krājumā ir 
                          Ēvalda Vilka "Lāga zēni", 1966.g. 
Autora ieraksts:
 "Līdz ar šo grāmatiņu pie lasītājiem iet arī autora visa laba vēlējums un cerības, ka saites starp literatūru un tās cienītājiem kļūs arvien ciešākas"  (Ēvalds Vilks)
Pārbaudīt pieejamību

 • Autors personīgi uzdāvināja bibliotēkai grāmatu
Виктория Гришина "Психология в стихах или занимательная психология",  1996.г.
Autora ieraksts:

" На память коллективу библиотеке от автора. Да храним вас всех Бог!" (Виктория Гришина,  12.02.2003.) 
Pārbaudīt pieejamību
 • Luterāņu draudzes dāvinājums
        Juris Rubenis "Dievs ir tepat", 1997.g.                     
Autora ieraksts:"Dāvinājums Kraujas bibliotēkai" no Rīgas evaņģēliski luteriskā Lutera draudzes, 1997.g.                                                                                                                     

      Pārbaudīt pieejamību                                                                                                                    
 • Autors personīgi uzdāvināja bibliotēkai grāmatu, kad apmeklēja bibliotēku Dzejas dienu ietvaros 2000.gada 15.septembrī. 
Роальд Добровенский "Райнис и его братья ", 2000.г.
Autora ieraksts:"Науенской библиотеке и ее читателям, таким прекрасным и разным. ( Автор Роальд Добровенский, 15.09.2000.)
Pārbaudīt pieejamību
 • Autors personīgi uzdāvināja bibliotēkai grāmatu, bibliotēkas apmeklējuma laikā.

Jānis Teteris "Latvijas labad jeb grāmata mums visiem"
Autora ieraksts: "Naujenes pagasta bibliotēkai. Ar cieņu no autora I. Teteris 03.11.2000"
Pārbaudīt pieejamību
 • Autors personīgi uzdāvināja bibliotēkai grāmatu, bibliotēkas apmeklējuma laikā.
Тамара Трутько "Сибирский надлом", 2005.г.
Autora ieraksts:"Науенской библиотеке от автора"   (Тамара Трутько)

 • Autors personīgi uzdāvināja bibliotēkai grāmatu, bibliotēkas apmeklējuma laikā.

Egīls Dambis "Mīlestības lietus", 2013.g.

Autora ieraksts:"Nebēdājiet, ja līst lietus, varbūt, ka reizē ar viņu no debesīm nāk Dieva svētība un plūst mīlestība. Naujenes tautas bibliotēkai no autora"   (Egīls Dambis, 18.09.2013. Naujene)



 • Autors, novadnieks personīgi uzdāvināja bibliotēkai grāmatu, bibliotēkas apmeklējuma laikā.
Staņislavs Ružāns "Nīcgales zeme un ļaudis kopsaimniekošanas laikos", 2013.g.
Autora ieraksts: "Naujenes pagasta tautas bibliotēkai dāvinājums." (Autors, novadnieks Staņislavs Ružāns, 2013.g. 23. jūlijā)

 • Autore personīgi uzdāvināja bibliotēkai grāmatu, Daugavpils novada 14. Grāmatu svētku laikā, pēc tikšanās ar rakstnieci Naujenes Kultūras centrā 2015.gada 7. augustā.


Monika Zīle "Vārdotājas brīvdienas", 2014.g.
Autora ieraksts: Monikas Zīles paraksts




 • Autors, novadnieks personīgi uzdāvināja bibliotēkai grāmatu, pēc grāmatas prezentācijas un tikšanās ar bibliotēkas lietotājiem.

Staņislavs Ružāns "Naujenes atmiņu stāsti", 2014.g.

Autora ieraksts: "Naujenes  tautas bibliotēkai no autora" (Autors, novadnieks Staņislavs Ružāns, 2014.g. 19. novembrī)



 • Autors, novadnieks personīgi uzdāvināja bibliotēkai grāmatu, bibliotēkas apmeklējuma laikā.

Маргарита Лабонарская  "Байки от Гоши, 2015.g.

Autora ieraksts: "Библиотеке от автора"  (Маргарита Лабонарская, 2015.г.25.11.)



 • Autors, novadnieks personīgi uzdāvināja bibliotēkai grāmatu, bibliotēkas apmeklējuma laikā

                                          Staņislavs Ružāns 

"Nīcgales Pabērzu-Vanagu dzimtas laiks 1795-2015", 2016.g.

Autora ieraksts: "Naujenes tautas bibliotēkai no autora. "(Autors, novadnieks Staņislavs Ružāns, 2016.g. 21. jūlijā)





 • Autors, novadnieks personīgi uzdāvināja bibliotēkai grāmatu, bibliotēkas apmeklējuma laikā
             Staņislavs Ružāns 
"Atceroties studiju laiku", 2016.g.
Autora ieraksts: "Naujenes tautas bibliotēkai no autora" (Autors, novadnieks Staņislavs Ružāns, 2016.g. 21. jūlijā)




 • Autors, novadnieks personīgi uzdāvināja bibliotēkai grāmatu, bibliotēkas apmeklējuma laikā
             Stepanida Miloševiča  
"Draudzīga ģimenīte", 2017.g.
Autora ieraksts: "Науенской Народной библиотеке п. Крауя, от автора (Степанида Милошевич, 2017.г. 29. 11.)

Pārbaudīt pieejamību

 • Vienas no dzejas krājumā publicēto dzejoļu autores dāvinājums bibliotēkai.


Людмила Идзане "Русло" альманах, стихи с 128 по 131 с.

Autora ieraksts: "Библиотеке п. Крауя. С наилучшими пожеланиями и ув.   (Людмила Идзане, 06.11.2018.)                               





 • Autors personīgi uzdāvināja bibliotēkai grāmatu, apmeklējot  bibliotēku un piedaloties Poētiski-muzikālajā pasākumā "Dzejas un mākslas krustpunktā" 30.10.2019.
Сафронова Мария "Понтий Пилат: Недетские сказки. Стихи", 2018.
Autora ieraksts: "Науенской Народной библиотеке. От автора с добрыми пожеланиями (г. Даугавпилс, 2019.г. 30. 10.)


Naujenes tautas bibliotēkai atdāvinātas  grāmatas ar autoru ierakstiem un parakstiem



Naujenes pagasta novadniecei, ilggadējai Naujenes pagasta padomes priekšsēdētājai (1987-2009), bibliotēkas lietotājai Vasilisai Pudovkinai, grāmatu autoru personīgi  uzdāvinātas grāmatas, kuras viņa atdāvināja Naujenes tautas bibliotēkai:
 • Алексей Гузик " Сказки Динабургской крепости", 2000.г.
Autora ieraksts: "Василисе от автора с уважением!  (Алексей Гузик, 27.03.2000.)


 • " Динабург - 1", 2000.г.

Autora ieraksts:"Василисе от составителя с уважением! (Алексей Гузик, .04.12.2000.)





 • " Динабург - 2", 2001.г.
Autora ieraksts:"Василисе Михайловне от составителя и автора с уважением! (Алексей Гузик, .08.07.2001.)



 • " Динабург - 3"Думкi пра Беларусь, 2001.г.
Autora ieraksts:"Василисе Михайловне от составителя и автора с уважением! (Алексей Гузик, .08.07.2001.)

Pārbaudīt pieejamību

 • Ģertrūde Zeile "Gleznas", 2002.g.
Autora ieraksts: "Ļ. cien. Pudovkinas k-dze, paldies ka atnācāt!"  ( ar cieņu Gērtrūde Zeile, 2002.18.10.)

                                                                                                 


Pārbaudīt pieejamību


 •  Вениамин Михайлов "Творчество Теофила де Вио (1590 - 1626) в контексте истории культуры", 2003. г.
Autora ieraksts: " Василисе Михайловне Пудовкиной на память об интересной конференций в Науенском доме-центре культуры книга старовера- автора и издателя  о судьбах русских и французов в 17-ом веке. (автограф В. Михайлова)




Naujenes tautas bibliotēkas vadītājai Diānai Čiževskai, grāmatu autoru personīgi  uzdāvinātas grāmatas, kuras viņa atdāvināja Naujenes tautas bibliotēkai:
 •  Степанида Милошевич " Мы растём", 2006.г
Autora ieraksts: "Диана, спасибо за сотрудничество"   (Степанида Милошевич)



Henrihs Kivlinieks "Kalupe un kalupieši", 2008.g.
Autora ieraksts:  "Atmiņas par Kalupi! "(H.Kivlunieks, 1.06.2009.)
Pārbaudīt pieejamību


 • Autors, novadnieks personīgi uzdāvināja grāmatu, pēc grāmatas prezentācijas un tikšanās ar bibliotēkas lietotājiem.

Staņislavs Ružāns "Daugavas loku Ružānu / Ružu - Konušu dzimtas raksti", 2009.g.
Autora ieraksts: "Diānai Čiževskai pateicība par atbalstu šīs grāmatas veidošanā un iespiešanā "   (Autors, novadnieks Staņislavs Ružāns, 2009.g. 10. jūnijā)