trešdiena, 2020. gada 13. maijs

Bibliotēka būs atvērta no 18. maijaNaujenes tautas bibliotēkas un tās struktūrvienību  lietotāju ievērībai   Naujenes tautas bibliotēka paziņo, ka iestājoties ārkārtas situācijas atvieglojumiem,  no 2020. gada 18. maija  Naujenes tautas bibliotēka pakāpeniski  atsāk lietotāju apkalpošanu klātienē, nodrošinot bibliotēkas pamatpakalpojumus, ievērojot visus sanitārā protokola prasības:
  • Maksimālais lasītāju uzturēšanās laiks bibliotēkā – 30 minūtes. Studenti mācību nolūkos bibliotēkā varēs uzturēties līdz 3 stundām, ievērojot 2 metru distanci.
  • Maksimālais lasītāju skaits vienā bibliotēkas telpā  – 2 cilvēki, ievērojot 2 metru distanci. Ja bibliotēku vienlaicīgi vēlēsies apmeklēt vairāk nekā 6 cilvēki, bibliotēkas darbinieki aicinās pārējos uzgaidīt ārpus bibliotēkas telpām.
  • Lasītavā uz vietas varēs lasīt  lasītavas grāmatas, lietotājam jābūt ar sejas aizsegu (sejas masku) un veiktu roku  apstrādi ar dezinfekcijas līdzekli. Periodiskos izdevumus varēs ņemt uz mājām.
  • Bibliotēkas lietotāju  datori paredzēti tikai noteiktu darbu veikšanai (e-pastu sūtīšana, sludinājumu caurlūkošana, rēķinu samaksa internetbankā, utml.), nevis izklaidei. Lai ievērotu drošu attālumu, darbam būs pieejami 2 datori, jāievēro 30 minūšu uzturēšanās laiks bibliotēkā,  lietotājiem pirms darba ar datoru jāveic roku dezinfekcija.
  • Bērnu nodaļā izmantojama tikai vajadzīgo grāmatu sameklēšanai. Galda spēles un rotaļlietas nebūs pieejamas.
  • Lai izvairītos no drūzmēšanās un liekas uzkavēšanās bibliotēkā, aicinām grāmatas rezervēt jau iepriekš caur elektronisko katalogu. (ja ir saņemti autorizācijas dati – lietotājvārds un parole, lai saņemtu zvaniet tālr.  65450246 vai rakstiet biblioteka@naujene.lv
  • Bibliotēkās joprojām nenotiks nekādi publiskie pasākumi.
  • Bibliotēka patur tiesības neapkalpot un lūgt atstāt bibliotēkas telpas apmeklētājus ar elpošanas ceļu slimību pazīmēm, kā arī apmeklētājus ar paaugstinātu ķermeņa temperatūru. Tāpat arī bibliotēka lūdz ievērot klepošanas un šķaudīšanas higiēnu, aizliekot priekšā elkoni.
Lai pasargātu viens otru no inficēšanās, bibliotēkas ievēros sanitārās drošības noteikumus. Abonementā ir uzstādīti aizsargstikls, bibliotekāri lietos sejas maskas un gumijas cimdus. Notiks arī regulāra telpu, virsmu, inventāra un grāmatu dezinfekcija, kā arī regulāra telpu vēdināšana, atverot logus. Nodotās grāmatas tiks ievietotas 72 st. ilgā karantīnā pirms atkārtotas ievietošanas fondā. Vairākās vietās bibliotēkā būs izvietoti roku dezinfekcijas līdzekļi apmeklētājiem.

     ·    Naujenes tautas bibliotēkā

(Daugavas iela 31A, Krauja, Naujenes pagasts)
Lietotāju apkalpošana Abonementā, Lasītavā, Bērnu nodaļā
notiks pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien, piektdien
laikā no 9.00 līdz 17.00.
Pusdienu pārtraukums no 12.00-13.00
Tālr. uzziņām 65450246, biblioteka@naujene.lv

   ·    NTB Vecstropu apkalpošanas punktā

(18. Novembra ielā 392, c. Vecstropi, Naujenes pagasts)
Lietotāju apkalpošana notiks
 trešdien  no 15.00 līdz 20.00
 piektdien  no 14.00 līdz 20.00
 sestdien  no 10.00 līdz 15.00
Tālr. uzziņām  65457127, vecstropuap@inbox.lv

·    Naujenes tautas bibliotēkas Lociku filiālē
(Muzeja ielā 6, c Lociki, Naujenes pagasts)
Lietotāju apkalpošana Abonementā notiks
pirmdien, otrdien, ceturtdien no 13.00 līdz 18.00
Tālr. uzziņām  65474268, gordina_ta@inbox.lv

·    NTB Naujenes apkalpošanas punkts
 atsāk savu darbu 2.jūnijā, lietotājus grāmatu apmaiņas jautājumā
 lūdzam zvanīt pa tālr. 65450246.

Ikvienam, kurš vēlas izmantot jauno attālinātas reģistrēšanās pakalpojumu, jāaizpilda tiešsaistes anketa .

Naujenes tautas bibliotēka aicina lietotājus izmantot attālinātos pakalpojumus un resursus:
·        bibliotēkas elektronisko katalogu https://naujene.biblioteka.lv, lai izmantotu virtuālos resursus,
·         e-grāmatu bibliotēku www.3td.lv , lai lasītu elektroniskās grāmatas -  paroles piekļuvei var saņemt pa tālr. 65450246 vai rakstot uz biblioteka@inbox.lv
·         izmantot informacionālo  datu bāzi www.letonika.lv , lai mācītos vai lasītu grāmatas -  paroles piekļuvei var saņemt pa tālr. 65450246 vai rakstot uz biblioteka@inbox.lv
·        Izmantot Kultūras ministrijas (KM) sagatavotos e-resursus https://www.km.gov.lv/lv/kultura/kultura-timekli/ekultura-digitalie-resursi-un-e-pakalpojumi , kuri piedāvā cilvēkiem ārkārtējās situācijas laikā visdažādākās kultūras norises izbaudīt virtuāli, savukārt kultūras jomā pieejamos e-pakalpojumus saņemt attālināti, iestādes klātienē neapmeklējot.

Oficiālā informācija par vīrusu COVID-19 un valstī ieviesto ārkārtējo situāciju:
·        Informācija par epidemioloģisko situāciju valstī pieejama Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā www.spkc.gov.lv.
·        saites uz Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietni https://arkartassituacija.gov.lv,
·        Ministru kabineta rīkojumu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu https://mk.gov.lv/lv/aktualitates/par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu,
·        aktuālo Kultūras ministrijas informāciju https://www.km.gov.lv/lv/ministrija/aktualais-par-covid-19

Lūdzam sekot aktuālajai informācijai
bibliotēkas emuārā, kā arī sociālajos tīklos Facebook un Naujenes pagasta mājas lapā

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru