ceturtdiena, 2016. gada 15. septembris

Pasākuma "Dzeja vieno mūs" norise

14. septembrī Naujenes tautas bibliotēkas Lociku filiālē, Dzejas dienu ietvaros, notika pasākums "Dzeja vieno mūs". Pasākumā piedalījās Daugavpils un Naujenes pagasta dzejnieki: Pāvels Plotnikovs, Vladimirs Vrettos, Margarita Labonarska, Stepanīda Miloševiča.  Savu mīļāko dzeju lasīja Zoja Kapeļušnikova. Pasākuma muzikālo pavadījumu nodrošināja Viktors un Natalija Valkovskie un Valērijs Kotegovs.


pirmdiena, 2016. gada 12. septembris

Naujenes tautas bibliotēkas Lociku filiāle aicina


Ērika Škutāna fotoizstāde "Pilskalni Latgales dabas ainavā"

Naujenes tautas bibliotēkā no 09.09.16.- 31.10.2016.

darbojas Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas ceļojošā fotoizstāde

“Pilskalni Latgales dabas ainavā”

autors Ēriks Škutāns.Dzejas dienu poētiskās kafejnīcas "Dzejas rindu valdzinājumā" norise

2016.gada 09.septembrī  Naujenes tautas bibliotēka organizēja Dzejas dienu poētisko kafejnīcu "Dzejas rindu valdzinājumā".
 Programmā:
  • Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas ceļojošās Ērika Škutāna fotoizstādes "Pilskalni Latgales dabas ainavā" atklāšana,
  • Naujenes tautas bibliotēkas izdoto virtuālo grāmatu prezentācija,
  • Daugavpils un Naujenes pagasta dzejnieku dzejas lasījumi, piedalās: N. Aļehno, T. Gordina, L. Idzāne, A. Kardele, M. Labonarska, S. Miloseviča,V. Prudnikova, N. Sļusars, Z. Vojevodskis, V. Vrettos un citi.
  • Poētiskās kafejnīcas apmeklētāju mīļāko dzejnieku dzejas lasījumi.

Paldies atbalstītājiem un sadarbības partneriem!!!!

Naujenes pagasta pārvalde, Naujenes mūzikas un mākslas skola,
Naujenes kultūras centrs, Naujenes jaunatnes un sporta centrs,
Daugavpils lietišķo sieviešu klubs OLIVIA, Sieviešu klubs "Šarms"

piektdiena, 2016. gada 5. augusts

Ceļojošās izstādes "Pusgadsimts bez Latvijas" norise


        Naujenes tautas bibliotēkā no 1.augusta līdz  28.augustam ir apskatāma Naujenes novadpētniecības muzeja ceļojošā izstāde "Pusgadsimts bez Latvijas".
       Aicinām bērnus un jauniešus apmeklēt izstādi, kopā ar vecākiem un draugiem.


pirmdiena, 2016. gada 25. jūlijs

Ceļojošā izstāde “Pusgadsimts bez Latvijas”

No 01. – 26.08.2016. Naujenes tautas bibliotēkā darbosies Naujenes Novadpētniecības muzeja ceļojošā izstāde
  “Pusgadsimts bez Latvijas”.


Izstādes anotācija:

2016. gadā ir uzsākts projekts „Let Us Not Forget” („Neaizmirsīsim”), kurš ir veltīts atmiņas par Otro pasaules karu saglabāšanai un kurā piedalās četru valstu – Maltas, Latvijas, Lietuvas un Itālijas – pašvaldības un organizācijas. Latviju pārstāv Daugavpils novada Kultūras pārvalde, pateicoties kuras darbībai bija organizēts skolēnu mākslas darbu konkurss “Pusgadsimts bez Latvijas”, kurš deva iespēju Daugavpils novada skolēniem iesaistīties projekta aktivitātēs. Skolēni konkursā pauda savu izpratni par Latvijas vēstures procesiem, kuri ir tiešā veidā saistīti ar Otro pasaules karu, tā norisēm un sekām – Latvijas padomju (1940-1941; 1945-1990) un/vai nacistisko (1941-1945) okupāciju. Projekta ietvaros tas sekmēja skolēnu nacionālās identitātes, valstiskās un eiropeiskās apziņas veidošanos un vēsturiskās atmiņas stiprināšanos. Viens no konkursa mērķiem bija arī skolēnu darbu izstādes izveide Naujenes Novadpētniecības muzejā – rezultātā šajā izstādē ir aplūkojami 20 Daugavpils novada skolēnu darbi, kuru tapšanā bērni ir izmantojuši ne tikai vēsturēs stundās iegūtas zināšanas, bet arī ģimenes vēstures materiālus, mutvārdu vēsturi, grāmatas un citus avotus. Izstāde “Pusgadsimts bez Latvijas” reprezentē Daugavpils novada skolēnu redzējumu par Otrā pasaules kara un Latvijas okupācijas periodu.