otrdiena, 2021. gada 17. augusts

Dzejas konkurss "Iedzejo Naujeni!"

 Naujenes tautas bibliotēkas dzejas konkursa

“Iedzejo Naujeni!”

                     nolikumsKonkursa mērķi
  •  Pozicionēt, radoši paust savas domas un izjūtas par Naujenes pagastu.
  •  Veicināt radošu pašizteiksmi.
  •  Apkopot un publicēt virtuālu dzejas krājumu “ Naujene dzejā”
Konkursa organizēšana
Dzejas konkursu organizē Naujenes tautas bibliotēka.

Mazs vai liels Naujenes pagasta iedzīvotājs, novadnieks, ciemiņš vai viesis, kuram ir tuvas dzejas vārsmas un kurš dzejā var apdzejot Naujenes pagasta dabas, cilvēku, vietu skaistumu, pagasta vēsturisko objektu īpašas vērtības ir aicināts iesūtīt savus darbus konkursam.

Konkursā var piedalīties ikviens, kurš uzrakstījis konkursa nolikumam atbilstošu un līdz šim nepublicētu darbu latviešu, latgaliešu, krievu, poļu vai citā valodā.

Konkursa norise un darbu iesniegšana
Konkursa darbības laiks ir no 2021.gada 16.augusta līdz 6. septembrim.

Konkursam jāiesūta agrāk nepublicētus autordarbus, ne vairāk kā 10 dzejoļus no viena dalībnieka.

Papildus punktus var nopelnīt autordarbam pievienojot ilustrāciju vai foto.

Konkursa dalībnieks līdz 2021. gada 6. septembrim sūta literāros darbus elektroniski (Word failā), norādot autora vārdu, uzvārdu, vecumu, tālruņa numuru, klāt pievienojot ilustrāciju (JPG, PDF) vai foto(JPG) ar norādi “konkursam” uz Naujenes tautas bibliotēkas e-pastu biblioteka@naujene.lv vai atnes uz Naujenes tautas bibliotēku, pēc adreses: Daugavas ielā 31A, Krauja, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads Tālr. uzziņām 654 50246, 29169218.

Darbu iesūtīšana konkursam tiek uzskatīta par autora piekrišanu visiem šajā nolikumā minētajiem punktiem.

Naujenes tautas bibliotēka būs tiesīga publicēt iesniegtos darbus bibliotēkas emuārā, virtuālā izdevumā “Naujene dzejā”, presē, bibliotēkas Facebook lapā, Naujenes pagasta mājas lapā, nepārkāpjot Autortiesību likumu.

Katra iesniegtā darba autors ir atbildīgs par iesūtītā dzejoļa, ilustrācijas vai foto autortiesībām.

Vērtēšana un apbalvošana
Konkursu vērtēs vērtēšanas komisija, triju cilvēku sastāvā.
Darbu vērtēšana notiks 2021. gada 08. septembrī.
Informācija par konkursa rezultātiem dalībniekiem tiks nosūtīta uz viņu norādīto e-pasta adresi.
Trīs labāko darbu autori saņems grāmatnīcas Dāvanu kartes 30,20,10 EUR vērtībā.
Visi iesūtīto darbu autori saņems diplomus un piemiņas balvas un visi dzejas darbi tiks publicēti Naujenes tautas bibliotēkas emuārā, virtuālajā izdevumā “Naujene dzejā” un “Naujenes pagasts krustvārdu mīklās”.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru