ceturtdiena, 2018. gada 7. jūnijs

Meklējot savu tautastērpu!

Ceļā uz Latvijas simtgadi 2018. gadā Naujenes tautas bibliotēka apkopoja virtuālajā izstādē "Meklējot savu tautastērpu!" izdevumus, kuri ir pieejami Daugavpils novada  bibliotēkās un kuri var palīdzēt atrast un noteikt dzimtās vietas/novada/pagasta tautastērpu īpatnības un uzzināt par latviešu tautas tērpa izcelšanos, komplektēšanas un valkāšanas tradīcijām.

Celms, Valdis

Latvju raksts un zīmes : baltu pasaules modelis, uzbūve, tēli, simbolika
/ Valdis Celms ; Lit.red. un konsult. Anna Diļeva ; datorgrafika un makets Ēriks Puziņš ; māksl. Valdis Celms. - Rīga : Folkloras informācijas centrs, 2007. - 272 lpp. - Vēres: 268.-271.lpp.ISBN 9984390195.


Ciblis, Rihards
Latgaļu rotu daudzveidība ; Darba vieta ; Rotkaļa instrumenti ; Metāla dekoratīvās apstrādes paņēmieni ; Saktu izgatavošana ; Aproču izgatavošana ; Amuletu izgatavošana ; Gredzenu izgatavošana ; Vainadziņa izgatavošana ; Važiņrotas izgatavošana ; Ķēdītes izgatavošana ; Latvju zīmes

Dumpe, Margareta
Latvju novadu tērpi 
:7 burtn. / Izdevumu sakārtojusi Margareta Dumpe ; A. Liepiņa. "Latviešu tautas tērps - latviešu kultūras piemineklis": [3.]-4. lpp. - Hamilton : izdevējas: DV Kanadas vanadzes, 1989. - 24 lpp., [4] lpp. krās. ill. : il. ; 28x22 cm.[1.]. Piebalga : Piebalgas novada tautas tērps.
Pārbaudīt pieejamību
Dumpe, Margareta

Latvju novadu tērpi
: 7 burtn. / Izdevumu sakārtojusi Margareta Dumpe ; A. Liepiņa. "Latviešu tautas tērps - latviešu kultūras piemineklis": [3.]-4. lpp. - Hamilton : izdevējas: DV Kanadas vanadzes, 1989. - 24 lpp., [16] lpp. krās. il. : il. ; 28x22 cm.[3.]. Krustpils : Krustpils novada tautas tērps.
Pārbaudīt pieejamību

Dumpe, Margareta

Latvju novadu tērpi 
: 7 burtn. / Izdevumu sakārtojusi Margareta Dumpe ; A. Liepiņa. "Latviešu tautas tērps - latviešu kultūras piemineklis": [3.]-4. lpp. - Hamilton : izdevējas: DV Kanadas vanadzes, 1990. - 32 lpp., [16] lpp. krās. il. : il. ; 28x22 cm.[4.]. Līvāni : Krustpils novada Līvānu pagasta tautas tērps.
Pārbaudīt pieejamībuDumpe, Margareta

Latvju novadu tērpi
: 7 burtn. / Izdevumu sakārtojusi Margareta Dumpe ; A. Liepiņa. "Latviešu tautas tērps - latviešu kultūras piemineklis": [3.]-4. lpp. - Hamilton : izdevējas: DV Kanadas vanadzes, 1990. - 24 lpp., [16] lpp. krās. il. : il. ; 28x22 cm.[6.]. Nīca : Nīcas novada tautas tērps.
Pārbaudīt pieejamībuDumpe, Margareta
Latvju novadu tērpi 
: 7 burtn. / Izdevumu sakārtojusi Margareta Dumpe ; A. Liepiņa. "Latviešu tautas tērps - latviešu kultūras piemineklis": [3.]-4. lpp. - Hamilton : izdevējas: DV Kanadas vanadzes, 1991. - 32 lpp., [8] lpp. krās. il. : il. ; 28x22 cm. - Vāka tituls. [7.]. Rūjiena [un] Valmiera : Valmieras un Rūjienas novadu tautas tērpi.
Pārbaudīt pieejamību
Latvju novadu tērpi
: Smiltenes un Alūksnes novadu tautas tērpi / materiālus savākušas Toronto kopas vanadzes M.Dumpes vadībā ; foto L.Treimane ; Austras Liepiņas iev. "Latviešu tautas tērps - latviešu kultūras piemineklis", 3.-4.lpp. - Hamiltona, Ontario : DV Kanadas vanadzes, 1992. - 34 lpp., [4] lp. il. : il., kartosh. ; 28 cm.
Garokalna, Daina
Latvju sargājošās un spēka zīmes
Grāmata ir rosinājums iepazīt zīmes un izvēlēties tās, kuras kalpos, vai nu konkrētajai tā brīža vajadzībai vai arī kļūs par savējo turpmākajā dzīvē. Saulīte - gaišumam un harmonijai, Ugunskrusts - enerģijai un aizsardzībai, Māras zīme - veselībai un auglībai, Jumis - labklājībai ... Ar domām jācenšas pieslēgties zīmes enerģētikai. Īsto katram pateiks priekšā intuīcija.
Pārbaudīt pieejamību
                           Grasmane, Maruta
Latviešu tautas tērpi. Raksti. Izšūšana
"Cilvēki cits citu sastop dziesmās, dejās, rakstos. Visi, kas iegriezušies "Senajā klētī", ir jutuši dziļu prieku un lepnumu par mūsu tautas lielo bagātību - tautas tērpiem. Bagātīgā, prasmīgi un rūpīgi darinātā Latvijas novadu tautas tērpu kolekcija rada cieņu un apbrīnu gan katrā latvietī, gan cittautietī. Šajā grāmatā Maruta Grasmane ir apkopojusi savu pedagoģes un rokdarbnieces pieredzi, kā arī materiālus par "Senajā klētī" sakrāto pūru. Šis ir gan reprezentabls izdevums, kurā atainots visu 19 etnogrāfisko novadu tautas tērpu krāšņums, gan arī praktiska rokasgrāmata. Mākslinieki Arta un Jānis Jauarāji."
Pārbaudīt pieejamību

Ieteikumi latviešu tautas tērpu valkātājiem 
/ sast. Aija Jansone, Dagmāra Prīberga ; red. Elita Priedīte ; H. Brigenes zīm. ; fotogr.: Ainars Meiers, Imants Prēdelis, Rihards Seilis. - [Rīga] : Valsts tautas mākslas centrs, 2002. - 32 lpp. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.: 32.lpp. 1.burtn.Tautastērps. Kā komplektēt tautas tērpus. Vīriešu tautas tērpi. Sieviešu galvassegas. - Latvija
Pārbaudīt pieejamību


Jansone, Aija
Ieteikumi latviešu tautas tērpu valkātājiem
/ c: Aija Jansone, Anete Karlsone ; red. Elita Priedīte ; pēcv. sarakst. Dagmāra Prīberga ; fotogr. Uldis Muzikants, Ainars Meiers. - [Rīga] : Valsts tautas mākslas centrs, 2003. - 32 lpp. : il., ģīm. ; 30 cm. - Bibliogr.: 32.lpp. 2.burtn. Tautastērps. Villaines. Jostas un prievītes. Apavi un kāju āvumi. - Latvija.
Pārbaudīt pieejamību

Ieteikumi latviešu tautas tērpu valkātājiem 
/ proj. vad. Linda Rubena. - [Rīga] : Valsts tautas mākslas centrs, 2005. - 32 lpp. : il., ģīm.
3.burtn. Tautastērps. Kā komplektēt tautas tērpus bērniem. - Latvija.

Pārbaudīt pieejamību

Jansone, Aija
Latviešu tradicionālais tautastērps un tā valkāšanas tradīcijas 
/ Aija Jansone ; redaktore Elita Priedīte ; angļu valodā tulkoja Zinta Uskale ; mākslinieces: Gundega Muzikante, Vanda Voiciša ; zīm.: Anita Nikoluškina ; uz 1. un 4. vāka Johana Kristofa Broces zīm. ; foto: Uldis Muzikants, Anna Pilsuma. - Rīga : Nemateriālā kultūras mantojuma valsts aģentūra, 2009. - 63, [1] lpp. : il. - Bibliogr.: 55. lpp. - Kopsav. angļu val.ISBN 9789934803581
Pārbaudīt pieejamību


Kraukle, Daina
Latviešu rakstu zīmes
Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja speciāliste Daina Kraukle skaidro latviešu rotājošo rakstu nozīmi un semantiku. Autores skaidrojumi palīdzēs orientēties un mācīs lasīt ornamentus latviešu cimdu, zeķu, segu, jostu un pūra lāžu rakstos.Lai šī grāmata rada interesi par latviešu tautas bagāto kultūru.Līdzsvara meklēšana nosaka pati daba ar četriem gadalaikiem, kas šūpo mūs kā šūpoles. Daba veido un ārda formas, kuras tāpat kā ceļa zīmes caur pārmaiņām ved uz stabilitāti.Ar zīmju valodu, kurās iemājo simboli, mēs vēlamies kādam kaut ko pateikt. Tā jau ir šifrētā valoda, un ir jābūt atslēgai , lai to saprastu.Viena tāda zīmju sistēma ir latviskais ornaments, kura pamatā ir visvienkāršākās rakstu zīmes, tomēr tās tiek kuplinātas un sakārtotas bezgalīgos veidos.Pamazām mainoties mūsu tautas pasaules uztverei, ornamenta maģiskā nozīme tiek piemirsta un virsroku gūst raksta rotājošā funkcija.


Krūmiņa, Inese
Zīme. Raksts. Nozīme
Lasi jostās ierakstītos stāstus! Raksti pats savējos, izmantojot latviešu rakstu zīmes! Ar zīmēm un rakstiem ir līdzīgi kā ar modernajām tehnoloģijām: informācija tiek saglabāta un nodota tālāk kodētā veidā. Lai datus atšifrētu, ir jāzina kods. Arī latvju raksti ir informācija, bet zīmes - kods. Rakstus var "lasīt", ja pazīst zīmes un tām atbilstošos tēlus. Savukārt tēli jāmeklē latviešu tautas pasakās, dainās un ticējumos. Grāmatu vēl jo neparastāku dara tās īpašai pielikums: divrūtiņu raksta tīkls un vairāki raksta kodi. Izmēģini tos un redzēsi, kā zīmes atdzīvojas, mainās un veido dažādus raksta motīvus!
Pārbaudīt pieejamību


Latviešu tautas tērpi
: Latvian Nacional Costumes = Латышская народная одежда / Latvijas Vēstures muzejs ; [sast.: Zīle Bremze, Velta Rozenberga, Ilze Ziņģīte ; teksta aut. Velta Rozenberga ; fotogr. Leons Balodis ; māksl. Alnis Mitris ; zīm. Aina Alksne-Alksnīte, Ilze Ziņģīte ; rec. Mirdza Slava ; tulk. angļu val. Maija Jurkāne ; tulk. krievu val. Ludmila Neimiševa]. - Rīga : Jāņa sēta, 1995. - 317, [1] lpp. : il., fotogr., reprod. - Teksts paral. latv., angļu, krievu val.1.grām. Vidzeme. Saturs: Vidzemes novada tautastērpi ; Rietumvidzemes tautastērpi ; Ziemeļvidzemes tautastērpi ; Lielvārdea tautastērpi ; Piebalgas tautastērpi ; Krustpils tautastērpi ; Austrumvidzemes tautastērpi ; Cimdi, lentes, lakati ; Jostas ; Rotaslietas ; Apavi.ISBN 9984508072.


Latviešu tautas tērpi 
: Latvian National Costumes = Латышская народная одежда / Latvijas Vēstures muzejs ; [sast.: Z.Bremze, V.Rozenberga, I.Ziņģīte ... [u.c.] ; teksta aut. Velta Rozenberga ; fotogr. Leons Balodis ; māksl. Alnis Mitris ; zīm. Aina Alksne-Alksnīte, Ilze Ziņģīte]. - Rīga : Jāņa sēta, 1997. - 398, [1] lpp. : il. - Teksts paral. latv., angļu, krievu val. 2.grām. Kurzeme : latviešu un lībiešu tērpi. Saturs: Kurzemes tautastērpi ; Ornaments Kurzemes tautastērpos ; Kuldīgas novada tautastērpi ; Alsungas novada tautastērpi ; Ventspils novada tautastērpi ; Ziemeļkurzemes novada un lībiešu tautastērpi ; Austrumkurzemes novada tautastērpi ; Dienvidkurzemes novada tautastērpi ; Rotaslietas ; Jostas ; Lakati ; Apavi. ISBN 9984070549.
Pārbaudīt pieejamību


Latviešu tautas tērpi 
: Latvian national costumes= Латышская народная одежда / sast.: Zīle Bremze ... [u.c.] ; Latvijas Vēstures muzejs ; teksta aut.: Vija Bandere, Ilze Ziņģīte ; fotogr.: Leons Balodis. - Rīga : Latvijas Vēstures muzejs, 2003. - 366 lpp. : il. + pielikumā 57 piegrieztņu lapas. - Kopsav. angļu, krievu val. 3.sēj. Zemgale. Augšzeme. Latgale.Saturs: Zemgales tautastērpi ; Augšzemes tautastērpi ; Latgales tautastērpi. ISBN 9984948536.
Pārbaudīt pieejamību
Latviešu tautas tērpu vēsture
/ red. - [faks. izd.]. - Rīga : Antēra, 2007. - 192 lpp., [15] iel. lpp. : il. ; 30 cm. - Faksimilizdevums no 1936. g. izd.
ISBN 9984719456.Tautastērps - Latvija. Latvieši - Apģērbs - Vēsture.

Pārbaudīt pieejamību


Latvju raksti 
: tautas māksla uzvalkos, audumos, būvēs, podniecībā utt. pēc materiāliem valsts un privātos krājumos [3 sējumos] = Ornement letton : art vestimentaire, textile, architectural, ceramique etc. d'apres des documents officiels et prives / māksl. konsult. Laimonis Šēnbergs. - Rīga : Latvijas grāmata, 1990 (Paris). - 56 lpp. : [49] lapas il. - Sagat. pēc izd.: Latvju raksti, Rīga : Valstpapīru spiestuves izd., (1924.-1931.). - Teksts latv., franču val. [1. sēj.]. Tautas apģērbi un apģērbu daļas Kurzemē un Zemgalē. Latvieši.
Pārbaudīt pieejamnību

 


Latvju raksti
 : tautas māksla uzvalkos, audumos, būvēs, podniecībā u.t.t. pēc materialiem valsts unprivatos krājumos 3 sējumos = Ornement Letton : art vestimentaire, textile, architectural, ceramique etc. d`apres des documents officiels et prives / māksl. konsultants Laimonis Šēnbergs ; apg. galv. red. Jānis Peters. - Jauns izd., pār-publ. no 1924.-1931.g.izd. - Rīga : Valstspapīru spiestuves izdevums, 1990 (Paris). - 259 lppp., dal. pag. : [173] lp. il., il. - Teksts paral. latv. un fr. val. 2. sēj. Tautas apģērbi un apģērbu daļas Vidzemē, Latgalē, un Augšzemē. Latvieši. 
Pārbaudīt pieejamību


Latvju raksti
: tautas māksla uzvalkos, audumos, būvēs, podniecības u.t.t. : pēc materialiem valsts un privatos krājumos : 3 sējumos = Ornement letton = Art vestimentaire, textile, architectural, ceramique etc. = d'Apres des documents officiels et prives / māksl. konsultants Laimonis Šēnbergs ; apg. galv. red. Jānis Peters. - Jauns izd., pār-publ. no 1924.-1931.g.izd. - Rīga : Valstspapīru spiestuves izdevums, 1990. - ill. : [200] lpp. - teksts latv., franču val.3. sēj. Lauku celtniecība, istablietas, trauki u.c.
Tautastērps. Rotājumi un ornamenti - Tēmas, motīvi.

Pārbaudīt pieejamībuNovadu Tērpi 

: 15 burtnīcās= Zemgale / Sar. E. Kivicka un A. Karnups ; Il. Ed. Dzenis. - Rīga : Latvijas Lauksaimniecības kamera, 1990. - 30 lpp. : Il. - (Novadu Tērpi ; 1. burtnīca. Zemgale).
Pārbaudīt pieejamību


Novadu Tērpi
: 15 burtnīcās= Kuldīga, Venspils, Alsunga / Sar. E. Kivicka un A. Karnups ; Il. Ed. Dzenis. - Rīga : Latvijas Lauksaimniecības kamera, 1990. - 36 lpp. : Il. - (Novadu Tērpi ; 2. burtnīca. Kuldīga, Ventspils, Alsunga).
Pārbaudīt pieejamību


Novadu Tērpi
 : 15 burtnīcās= Kurzeme / Sar. E. Kivicka un A. Karnups ; Il. Ed. Dzenis. - Rīga : Latvijas Lauksaimniecības kamera, 1990. - 38 lpp. : Il. - (Novadu Tērpi ; 3. burtnīca. Kurzeme).
Pārbaudīt pieejamību


Novadu Tērpi
: 15 burtnīcās= Krustpils / Sar. E. Kivicka un A. Karnups ; Il. Ed. Dzenis. - Rīga : Latvijas Lauksaimniecības kamera, 1991. - 28 lpp. : Il. - (Novadu Tērpi ; 4. burtnīca. Krustpils).
Pārbaudīt pieejamību


Novadu Tērpi
 : 15 burtnīcās= Latgale / Sar. E. Kivicka un A. Karnups ; Il. Ed. Dzenis. - Rīga : Latvijas Lauksaimniecības kamera, 1990. - 40 lpp. : Il. - (Novadu Tērpi ; 5. burtnīca. Latgale).
Pārbaudīt pieejamību

 

Novadu Tērpi
 : 15 burtnīcās= Vidzemes vidiene - Cēsis, Piebalga / Sar. E. Kivicka un A. Karnups ; Il. Ed. Dzenis. - Rīga : Latvijas Lauksaimniecības kamera, 1991. - 48 lpp. : Il. - (Novadu Tērpi ; 6. burtnīca. Vidzemes vidiene - Cēsis, Piebalga).
Pārbaudīt pieejamību


Novadu Tērpi 
: 15 burtnīcās= Jaunlatgale, Lielvārde / Sar. E. Kivicka un A. Karnups ; Il. Ed. Dzenis. - Rīga : Latvijas Lauksaimniecības kamera, 1991. - 32 lpp. : Il. - (Novadu Tērpi ; 7. burtnīca. Jaunlatgale, Lielvārde).
Pārbaudīt pieejamību


Novadu Tērpi
: 15 burtnīcās= Augšzeme, Rīga / Sar. E. Kivicka un A. Karnups ; Il. Ed. Dzenis. - Rīga : Latvijas Lauksaimniecības kamera, 1991. - 47 lpp. : Il. - (Novadu Tērpi ; 8. burtnīca. Augšzeme, Rīga).
Pārbaudīt pieejamību

Novadu Tērpi 
: 15 burtnīcās= Zemgale, Vidzeme, Latgale, Augšzeme / Sar. E. Kivicka un A. Karnups ; Il. Ed. Dzenis. - Rīga : Latvijas Lauksaimniecības kamera, 1991. - 56 lpp. : Il. - (Novadu Tērpi ; 9. burtnīca. Zemgale, Vidzeme, Latgale, Augšzeme).
Pārbaudīt pieejamību


Novadu Tērpi : 15 burtnīcās= Valmiera, Limbaži, Rūjiena / Sar. E. Kivicka un A. Karnups ; Il. Ed. Dzenis. - Rīga : Latvijas Lauksaimniecības kamera, 1991. - 20 lpp. : Il. - (Novadu Tērpi ; 10. burtnīca. Valmiera, Limbaži, Rūjiena).
Pārbaudīt pieejamību

 

Novadu Tērpi 
: 15 burtnīcās= Ziemeļkurzeme - Talsi, Tukums, Dundaga, Pope / Sar. E. Kivicka un A. Karnups ; Il. Ed. Dzenis. - Rīga : Krūklis, 1991. - 20 lpp. : Il. - (Novadu Tērpi ; 11. burtnīca. Ziemeļkurzeme - Talsi, Tukums, Dundaga, Pope).
Pārbaudīt pieejamību


Novadu Tērpi
 : 15 burtnīcās= Skrunda, Kandava, Kabile / Sar. E. Kivicka un A. Karnups ; Il. Ed. Dzenis. - Rīga : Krūklis, 1991. - 27 lpp. : Il. - (Novadu Tērpi ; 12. burtnīca. Skrunda, Kandava, Kabile).
Pārbaudīt pieejamību


Novadu Tērpi 
: 15 burtnīcās= Smiltene, Alūksne / Sar. E. Kivicka un A. Karnups ; Il. Ed. Dzenis. - Rīga : Krūklis, 1991. - 22 lpp. : Il. - (Novadu Tērpi ; 13. burtnīca. Smiltene, Alūksne).
Pārbaudīt pieejamību

 

Novadu Tērpi 
: 15 burtnīcās= Sakaleja, Aizpute / Sar. E. Kivicka un A. Karnups ; Il. Ed. Dzenis. - Rīga : Krūklis, 1991. - 24 lpp. : Il. - (Novadu Tērpi ; 14. burtnīca. Sakaleja, Aizpute).
Pārbaudīt pieejamību

 


Novadu Tērpi
 : 15 burtnīcās= Nīca, Bārta, Rucava, Virga / Sar. E. Kivicka un A. Karnups ; Il. Ed. Dzenis. - Rīga : Krūklis, 1991. - 29 lpp. : Il. - (Novadu Tērpi ; 15. burtnīca. Nīca, Bārta, Rucava, Virga).
Pārbaudīt pieejamību


Reizniece, Ilga
Rokasgrāmata folkloras mācīšanā
/ Ilga Reizniece. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2006. - 144 lpp. - Ieteicamā lit.: 142. lpp.Dainas, mīklas, teikas un pasakas, rotaļas, tautastērps. Folklora no rudens līdz vasarai. Stāsti par seniem laikiem. Rīga latviešu folklorā. Ieskats latviešu mitoloģijā. Joka pasakas un anekdotes.
ISBN 9984375099

Pārbaudīt pieejamību


Siliņa, Elza
Latviešu tautas tērpu valkāšanas tradīcijas 
/ Elza Siliņa ; foto Ainars Meiers. - 2., papild. izd. - Rīga : E.Melngaiļa Tautas mākslas centrs, 1991. - 63 lpp. : il.
Tautastērps. Kurzeme (Latvija). Zemgale (Latvija). Vidzeme (Latvija). Latgale (Latvija). Sēlija (Latvija).

Pārbaudīt pieejamību


Ja, Jūs meklējat informāciju interneta resursos varat izmantot saiti   http://www.katramsavutautasterpu.lv/ 
„Katram savu tautastērpu” ir projekts, kas stāsta par latviešu tautastērpa izcelšanos, komplektēšanas un valkāšanas tradīcijām.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru