trešdiena, 2019. gada 4. septembris

Grāmata ar autogrāfu

Naujenes tautas bibliotēkas krājumā sastopas grāmatas ar autoru autogrāfiem, kuri apmeklēja bibliotēku vai arī dāvināja savas grāmatas bibliotēkai, bibliotēkas darbiniekiem vai lietotājiem, mēs apkopojam šīs grāmatas virtuālajā izstādē "Grāmata ar autogrāfu jeb pievienoto vērtību"Autogrāfi vienmēr ir augsti vērtēti, tos saglabā arhīvos, muzejos, kolekcionē. 
Kas ir autogrāfs? 
No letonika.lv 
                                                 autogrāfs
Izcelsme - skatīt auto.. + sengrieķu graphein ‘rakstīt’.
1. Paraksts, pašrocīgs ieraksts, it īpaši ievērojama cilvēka paraksts.
2. Teksts autora rokrakstā.

Bibliotēkā grāmatas ar ierakstiem nonāk pa dažādiem ceļiem. Autori grāmatas ar ierakstiem dāvina draugiem, lasītājiem vai bibliotēkai. Mums tās atdāvināja bijušie īpašnieki vai viņu mantinieki, kuri vēlējās, lai šīs grāmatas būtu pieejamas visiem bibliotēkas lietotājiem.

Naujenes tautas bibliotēkai dāvinātas  grāmatas ar pašu autoru ierakstiem un parakstiem
 • Paša vecāka grāmata ar autora autogrāfu un ierakstu Naujenes tautas bibliotēkas krājumā ir 
                          Ēvalda Vilka "Lāga zēni", 1966.g. 
Autora ieraksts:
 "Līdz ar šo grāmatiņu pie lasītājiem iet arī autora visa laba vēlējums un cerības, ka saites starp literatūru un tās cienītājiem kļūs arvien ciešākas"  (Ēvalds Vilks)
Pārbaudīt pieejamību

 • Autors personīgi uzdāvināja bibliotēkai grāmatu
Виктория Гришина "Психология в стихах или занимательная психология",  1996.г.
Autora ieraksts:

" На память коллективу библиотеке от автора. Да храним вас всех Бог!" (Виктория Гришина,  12.02.2003.) 
Pārbaudīt pieejamību
 • Autors personīgi uzdāvināja bibliotēkai grāmatu, kad apmeklēja bibliotēku Dzejas dienu ietvaros 2000.gada 15.septembrī. 
Роальд Добровенский "Райнис и его братья ", 2000.г.
Autora ieraksts:"Науенской библиотеке и ее читателям, таким прекрасным и разным. ( Автор Роальд Добровенский, 15.09.2000.)
Pārbaudīt pieejamību

 • Autors personīgi uzdāvināja bibliotēkai grāmatu, bibliotēkas apmeklējuma laikā.
Тамара Трутько "Сибирский надлом", 2005.г.
Autora ieraksts:"Науенской библиотеке от автора"   (Тамара Трутько)

 • Autors personīgi uzdāvināja bibliotēkai grāmatu, bibliotēkas apmeklējuma laikā.

Egīls Dambis "Mīlestības lietus", 2013.g.

Autora ieraksts:"Nebēdājiet, ja līst lietus, varbūt, ka reizē ar viņu no debesīm nāk Dieva svētība un plūst mīlestība. Naujenes tautas bibliotēkai no autora"   (Egīls Dambis, 18.09.2013. Naujene) • Autors, novadnieks personīgi uzdāvināja bibliotēkai grāmatu, bibliotēkas apmeklējuma laikā.
Staņislavs Ružāns "Nīcgales zeme un ļaudis kopsaimniekošanas laikos", 2013.g.
Autora ieraksts: "Naujenes pagasta tautas bibliotēkai dāvinājums." (Autors, novadnieks Staņislavs Ružāns, 2013.g. 23. jūlijā)
 • Autore personīgi uzdāvināja bibliotēkai grāmatu, Daugavpils novada 14. Grāmatu svētku laikā, pēc tikšanās ar rakstnieci Naujenes Kultūras centrā 2015.gada 7. augustā.

Monika Zīle "Vārdotājas brīvdienas", 2014.g.
Autora ieraksts: Monikas Zīles paraksts


 • Autors, novadnieks personīgi uzdāvināja bibliotēkai grāmatu, pēc grāmatas prezentācijas un tikšanās ar bibliotēkas lietotājiem.

Staņislavs Ružāns "Naujenes atmiņu stāsti", 2014.g.

Autora ieraksts: "Naujenes  tautas bibliotēkai no autora" (Autors, novadnieks Staņislavs Ružāns, 2014.g. 19. novembrī)

 • Autors, novadnieks personīgi uzdāvināja bibliotēkai grāmatu, bibliotēkas apmeklējuma laikā.
Маргарита Лабонарская  "Байки от Гоши, 2015.g.
Autora ieraksts: "Библиотеке от автора"  (Маргарита Лабонарская, 2015.г.25.11.)

 • Autors, novadnieks personīgi uzdāvināja bibliotēkai grāmatu, bibliotēkas apmeklējuma laikā

                                          Staņislavs Ružāns 

"Nīcgales Pabērzu-Vanagu dzimtas laiks 1795-2015", 2016.g.

Autora ieraksts: "Naujenes tautas bibliotēkai no autora. "(Autors, novadnieks Staņislavs Ružāns, 2016.g. 21. jūlijā)

 • Autors, novadnieks personīgi uzdāvināja bibliotēkai grāmatu, bibliotēkas apmeklējuma laikā
             Staņislavs Ružāns 
"Atceroties studiju laiku", 2016.g.
Autora ieraksts: "Naujenes tautas bibliotēkai no autora" (Autors, novadnieks Staņislavs Ružāns, 2016.g. 21. jūlijā)
 • Autors, novadnieks personīgi uzdāvināja bibliotēkai grāmatu, bibliotēkas apmeklējuma laikā
             Stepanida Miloševiča  
"Draudzīga ģimenīte", 2017.g.
Autora ieraksts: "Науенской Народной библиотеке п. Крауя, от автора (Степанида Милошевич, 2017.г. 29. 11.)

Pārbaudīt pieejamību

 • Vienas no dzejas krājumā publicēto dzejoļu autores dāvinājums bibliotēkai.

Людмила Идзане "Русло" альманах, стихи с 128 по 131 с.
Autora ieraksts: "Библиотеке п. Крауя. С наилучшими пожеланиями и ув.   (Людмила Идзане, 06.11.2018.)                               

Naujenes tautas bibliotēkai atdāvinātas  grāmatas ar autoru ierakstiem un parakstiem

Naujenes pagasta novadniecei, ilggadējai Naujenes pagasta padomes priekšsēdētājai (1987-2009), bibliotēkas lietotājai Vasilisai Pudovkinai, grāmatu autoru personīgi  uzdāvinātas grāmatas, kuras viņa atdāvināja Naujenes tautas bibliotēkai:
 • Алексей Гузик " Сказки Динабургской крепости", 2000.г.
Autora ieraksts: "Василисе от автора с уважением!  (Алексей Гузик, 27.03.2000.)


 • " Динабург - 1", 2000.г.

Autora ieraksts:"Василисе от составителя с уважением! (Алексей Гузик, .04.12.2000.) • " Динабург - 2", 2001.г.
Autora ieraksts:"Василисе Михайловне от составителя и автора с уважением! (Алексей Гузик, .08.07.2001.)
 • " Динабург - 3"Думкi пра Беларусь, 2001.г.
Autora ieraksts:"Василисе Михайловне от составителя и автора с уважением! (Алексей Гузик, .08.07.2001.)
Pārbaudīt pieejamību
 • Ģertrūde Zeile "Gleznas", 2002.g.
Autora ieraksts: "Ļ. cien. Pudovkinas k-dze, paldies ka atnācāt!"  ( ar cieņu Gērtrūde Zeile, 2002.18.10.)

                                                                                                 Naujenes tautas bibliotēkas vadītājai Diānai Čiževskai, grāmatu autoru personīgi  uzdāvinātas grāmatas, kuras viņa atdāvināja Naujenes tautas bibliotēkai:
 •  Степанида Милошевич " Мы растём", 2006.г
Autora ieraksts: "Диана, спасибо за сотрудничество"   (Степанида Милошевич) • Autors, novadnieks personīgi uzdāvināja grāmatu, pēc grāmatas prezentācijas un tikšanās ar bibliotēkas lietotājiem.

Staņislavs Ružāns "Daugavas loku Ružānu / Ružu - Konušu dzimtas raksti", 2009.g.
Autora ieraksts: "Diānai Čiževskai pateicība par atbalstu šīs grāmatas veidošanā un iespiešanā "   (Autors, novadnieks Staņislavs Ružāns, 2009.g. 10. jūnijā)


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru