Virtuālās grāmatas

 
Tuvojoties Latvijas simtgadei, Naujenes tautas bibliotēka aicināja visus, mazus un lielus, Naujenes pagasta iedzīvotājus, iestāžu vadītājus, darbiniekus un citādi Naujenes pagastam piederīgus cilvēkus piedalīties Vēlējumu grāmatas tapšanā. Naujenes tautas bibliotēka apkopoja visus iesūtītos Naujenes pagasta cilvēku vēlējumus Latvijai vienā virtuālā izdevumā.


Lasīt šeit:

”Simts vēlējumi Latvijai”

      
Naujenes tautas bibliotēka 2016.gadā sāka veidot virtuālo grāmatu ciklus, tie  veltīti Naujenes pagasta radošiem cilvēkiem   
(novadniekiem, dzejniekiem, rakstniekiem, māksliniekiem, amatniekiem, fotogrāfiem un tt.) , grāmatās tiek apkopoti viņu radošie darbi, fotogrāfijas, informācija, dati, fakti un publikācijas.

Naujenes pagasta dzejnieku darbi
apkopoti virtuālo grāmatu ciklā
"Dzeja vieno mūs"

Naujenes tautas bibliotēkas
virtuālo grāmatu cikla
"Dzeja vieno mūs" 
1. grāmata

Lasīt šeit: Stepanidas Milosevičas dzejas un prozas krājumsNaujenes tautas bibliotēkas
virtuālo grāmatu cikla
"Dzeja vieno mūs" 
 2. grāmata


                   Lasīt šeit:

Naujenes tautas bibliotēkas
virtuālo grāmatu cikla
"Dzeja vieno mūs" 
 3. grāmata

Naujenes tautas bibliotēkas
virtuālo grāmatu cikla
"Dzeja vieno mūs" 
 4. grāmata

                  Lasīt šeit:
Naujenes tautas bibliotēkas
virtuālo grāmatu cikla
"Dzeja vieno mūs" 
5. grāmata

                  Lasīt šeit:

Naujenes tautas bibliotēkas
virtuālo grāmatu cikla 
"Dzeja vieno mūs"
6. grāmata

Lasīt šeit:
Lilijas Voronovas dzejas krājumsNaujenes pagasta rakstnieku darbi 
apkopoti virtuālo 
grāmatu ciklā "Proza vieno mūs"
Naujenes tautas bibliotēkas
virtuālo grāmatu cikla
"Proza vieno mūs" 
1. grāmata


                Lasīt šeit:Naujenes pagasta fotogrāfu darbi
apkopoti virtuālo grāmatu ciklā "Fotomāksla vieno mūs"

https://issuu.com/naujenestautasbiblioteka/docs/nez.nauj.izstade?e=23601894/34927783Naujenes tautas bibliotēkas virtuālo grāmatu cikla"Fotomāksla vieno mūs"1.grāmata


Naujenes tautas bibliotēkas virtuālo grāmatu cikla"Fotomāksla vieno mūs"2.grāmata
                   Lasīt šeit:
          Virtuālā fotogrāfiju  kolekcija"Grāmatas dzīves  zelta mirkļi"


Naujenes pagasta mākslinieku darbi tiks apkopoti virtuālo grāmatu ciklā "Māksla vieno mūs"
Naujenes pagasta amatnieku darbi tiks apkopoti virtuālo grāmatu ciklā "Amatniecība vieno mūs"

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana