Virtuālās grāmatas

Naujenes tautas bibliotēka 2016.gadā sāka veidot virtuālo grāmatu ciklus, tie būs veltīti Naujenes pagasta radošiem cilvēkiem ( novadniekiem, dzejniekiem, rakstniekiem, māksliniekiem, amatniekiem, fotogrāfiem un tt.) , grāmatās tiks apkopoti viņu radošie darbi, fotogrāfijas, informācija, dati, fakti un publikācijas.

Naujenes pagasta dzejnieku darbi tiks apkopoti virtuālogrāmatā ciklā "Dzeja vieno mūs"
Naujenes tautas bibliotēkas
virtuālo grāmatu cikla
"Dzeja vieno mūs" 
1. grāmata

Lasīt šeit: Stepanidas Milosevičas dzejas un prozas krājums

Naujenes tautas bibliotēkas
virtuālo grāmatu cikla
"Dzeja vieno mūs" 
 2. grāmata                   Lasīt šeit:
Naujenes tautas bibliotēkas
virtuālo grāmatu cikla
"Dzeja vieno mūs" Naujenes tautas bibliotēkas
virtuālo grāmatu cikla
"Dzeja vieno mūs" 
 4. grāmata


                  Lasīt šeit:

Naujenes pagasta rakstnieku darbi 
tiks apkopoti virtuālo 
grāmatā ciklā "Proza vieno mūs"Naujenes tautas bibliotēkas
virtuālo grāmatu cikla
"Proza vieno mūs" 
1. grāmata                Lasīt šeit:


Naujenes pagasta fotogrāfu darbi 
tiks apkopoti virtuālo
grāmatu ciklā "Fotomāksla vieno mūs"


https://issuu.com/naujenestautasbiblioteka/docs/nez.nauj.izstade?e=23601894/34927783Naujenes tautas bibliotēkas virtuālo grāmatu cikla"Fotomāksla vieno mūs"1.grāmata

Naujenes pagasta mākslinieku darbi tiks apkopoti virtuālo grāmatu ciklā "Māksla vieno mūs"
Naujenes pagasta amatnieku darbi tiks apkopoti virtuālo grāmatu ciklā "Amatniecība vieno mūs"

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru