Virtuālās grāmatas

 
Tuvojoties Latvijas simtgadei, Naujenes tautas bibliotēka aicināja visus, mazus un lielus, Naujenes pagasta iedzīvotājus, iestāžu vadītājus, darbiniekus un citādi Naujenes pagastam piederīgus cilvēkus piedalīties Vēlējumu grāmatas tapšanā. Naujenes tautas bibliotēka apkopoja visus iesūtītos Naujenes pagasta cilvēku vēlējumus Latvijai vienā virtuālā izdevumā.


Lasīt šeit:

”Simts vēlējumi Latvijai”

      
Naujenes tautas bibliotēka 2016.gadā sāka veidot virtuālo grāmatu ciklus, tie  veltīti Naujenes pagasta radošiem cilvēkiem   
(novadniekiem, dzejniekiem, rakstniekiem, māksliniekiem, amatniekiem, fotogrāfiem un tt.) , grāmatās tiek apkopoti viņu radošie darbi, fotogrāfijas, informācija, dati, fakti un publikācijas.

Naujenes pagasta dzejnieku darbi
apkopoti virtuālo grāmatu ciklā
"Dzeja vieno mūs"
Naujenes tautas bibliotēkas
virtuālo grāmatu cikla
"Dzeja vieno mūs" 
1. grāmata

Lasīt šeit: Stepanidas Milosevičas dzejas un prozas krājums


Naujenes tautas bibliotēkas
virtuālo grāmatu cikla
"Dzeja vieno mūs" 
 2. grāmata                   Lasīt šeit:
Naujenes tautas bibliotēkas
virtuālo grāmatu cikla
"Dzeja vieno mūs" Naujenes tautas bibliotēkas
virtuālo grāmatu cikla
"Dzeja vieno mūs" 
 4. grāmata                  Lasīt šeit:

Naujenes tautas bibliotēkas
virtuālo grāmatu cikla
"Dzeja vieno mūs" 
5. grāmata


                  Lasīt šeit:
Naujenes pagasta rakstnieku darbi 
apkopoti virtuālo 
grāmatu ciklā "Proza vieno mūs"Naujenes tautas bibliotēkas
virtuālo grāmatu cikla
"Proza vieno mūs" 
1. grāmata                Lasīt šeit:Naujenes pagasta fotogrāfu darbi
apkopoti virtuālo grāmatu ciklā "Fotomāksla vieno mūs"


https://issuu.com/naujenestautasbiblioteka/docs/nez.nauj.izstade?e=23601894/34927783Naujenes tautas bibliotēkas virtuālo grāmatu cikla"Fotomāksla vieno mūs"1.grāmata

Naujenes pagasta mākslinieku darbi tiks apkopoti virtuālo grāmatu ciklā "Māksla vieno mūs"
Naujenes pagasta amatnieku darbi tiks apkopoti virtuālo grāmatu ciklā "Amatniecība vieno mūs"

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru