trešdiena, 2020. gada 17. jūnijs

Naujenes tautas bibliotēkas lietotāju ievērībai!!!!


Naujenes tautas bibliotēkas un tās struktūrvienību   lietotāju ievērībai

Sākot ar 2020.gada 25. jūniju, Naujenes tautas  bibliotēka un tās filiāles atgriežas pie ierastā darba laika un samazina ierobežojumus apmeklētāju apkalpošanā, tomēr daži ierobežojumi joprojām būs. Lūdzam iepazīties ar jauno kārtību.

·        Maksimālais lasītāju uzturēšanās laiks bibliotēkā – 30 minūtes. Studenti mācību nolūkos bibliotēkā varēs uzturēties līdz 3 stundām, ievērojot 2 metru distanci.

·        Maksimālais lasītāju skaits vienā bibliotēkas telpā  – 2 cilvēki, ievērojot 2 metru distanci. Ja bibliotēku vienlaicīgi vēlēsies apmeklēt vairāk nekā 6 cilvēki, bibliotēkas darbinieki aicinās pārējos uzgaidīt ārpus bibliotēkas telpām.

·        Lasītavā uz vietas varēs lasīt  lasītavas grāmatas, bet lietotājam jāveic roku  apstrādi ar dezinfekcijas līdzekli. Periodiskos izdevumus var ņemt uz mājām.

·        Bibliotēkas lietotāju  datori paredzēti tikai noteiktu darbu veikšanai (e-pastu sūtīšana, sludinājumu caurlūkošana, rēķinu samaksa internetbankā, utml.), nevis izklaidei. Lai ievērotu drošu attālumu, darbam būs pieejami 2 datori un būs jāievēro 30 minūšu uzturēšanās laiks bibliotēkā,  lietotājiem pirms darba ar datoru jāveic roku dezinfekcija.

·        Bērnu nodaļā izmantojama tikai vajadzīgo grāmatu sameklēšanai. Galda spēles un rotaļlietas nebūs pieejamas.

·        Lai izvairītos no drūzmēšanās un liekas uzkavēšanās bibliotēkā, aicinām grāmatas rezervēt jau iepriekš caur elektronisko katalogu. (ja ir saņemti autorizācijas dati – lietotājvārds un parole, lai saņemtu zvaniet tālr.  65450246 vai rakstiet biblioteka@naujene.lv

·        Bibliotēkā joprojām nenotiks lieli publiskie pasākumi (vairāk par 10 dalībnieku).

·        Bibliotēka patur tiesības neapkalpot un lūgt atstāt bibliotēkas telpas apmeklētājus ar elpošanas ceļu slimību pazīmēm, kā arī apmeklētājus ar paaugstinātu ķermeņa temperatūru. Tāpat arī bibliotēka lūdz ievērot klepošanas un šķaudīšanas higiēnu, aizliekot priekšā elkoni.

Notiks arī regulāra telpu, virsmu, inventāra un grāmatu dezinfekcija, kā arī regulāra telpu vēdināšana, atverot logus. Nodotās grāmatas tiks ievietotas 72 st. ilgā karantīnā pirms atkārtotas ievietošanas fondā. Vairākās vietās bibliotēkā ir izvietoti roku dezinfekcijas līdzekļi apmeklētājiem.


Naujenes tautas bibliotēkā

(Daugavas iela 31A, Krauja, Naujenes pagasts)

Lietotāju apkalpošana Abonementā, Lasītavā, Bērnu nodaļā

notiks pirmdien, otrdien, ceturtdien, piektdien

laikā no 9.00 līdz 20.00.

sestdien no 9.00-15.00

Pusdienu pārtraukums no 12.00-13.00

Tālr. uzziņām 65450246, biblioteka@naujene.lv

 

NTB Vecstropu apkalpošanas punktā (no 4.07.2020.)

(18. Novembra ielā 392, c. Vecstropi, Naujenes pagasts)

Lietotāju apkalpošana notiks

 trešdien  no 15.00 līdz 20.00

 piektdien  no 14.00 līdz 20.00

 sestdien  no 10.00 līdz 15.00

Tālr. uzziņām  65457127, vecstropuap@inbox.lv


 Naujenes tautas bibliotēkas Lociku filiālē

(Muzeja ielā 6, c Lociki, Naujenes pagasts)

Lietotāju apkalpošana Abonementā notiks

pirmdien, otrdien, ceturtdien no 13.00 līdz 18.00

Tālr. uzziņām  65445206, gordina_ta@inbox.lv


NTB Naujenes apkalpošanas punkts

(Vecpils iela 6-2, Naujene, Naujenes pagasts)

Lietotāju apkalpošana notiks

Otrdien no 11.00-17.00

Tālr. uzziņām 65450246, biblioteka@naujene.lv

 


 Ikvienam, kurš vēlas izmantot jauno attālinātas reģistrēšanās pakalpojumu, jāaizpilda tiešsaistes anketa .

Naujenes tautas bibliotēka aicina lietotājus izmantot attālinātos pakalpojumus un resursus:

·        bibliotēkas elektronisko katalogu https://naujene.biblioteka.lv, lai izmantotu virtuālos resursus,

·         e-grāmatu bibliotēku www.3td.lv , lai lasītu elektroniskās grāmatas -  paroles piekļuvei var saņemt pa tālr. 65450246 vai rakstot uz biblioteka@inbox.lv

·         izmantot informacionālo  datu bāzi www.letonika.lv , lai mācītos vai lasītu grāmatas -  paroles piekļuvei var saņemt pa tālr. 65450246 vai rakstot uz biblioteka@inbox.lv

·        Izmantot Kultūras ministrijas (KM) sagatavotos e-resursus https://www.km.gov.lv/lv/kultura/kultura-timekli/ekultura-digitalie-resursi-un-e-pakalpojumi , kuri piedāvā cilvēkiem ārkārtējās situācijas laikā visdažādākās kultūras norises izbaudīt virtuāli, savukārt kultūras jomā pieejamos e-pakalpojumus saņemt attālināti, iestādes klātienē neapmeklējot.

 

Oficiālā informācija par vīrusu COVID-19 un valstī ieviesto ārkārtējo situāciju:

·        Informācija par epidemioloģisko situāciju valstī pieejama Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā www.spkc.gov.lv.

·        saites uz Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietni https://arkartassituacija.gov.lv,

·        Ministru kabineta rīkojumu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu https://mk.gov.lv/lv/aktualitates/par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu,

·        aktuālo Kultūras ministrijas informāciju https://www.km.gov.lv/lv/ministrija/aktualais-par-covid-19

 

Lūdzam sekot aktuālajai informācijai

bibliotēkas emuārā, kā arī sociālajos tīklos Facebook un Naujenes pagasta mājas lapā

pirmdiena, 2020. gada 15. jūnijs

Virtuālā izstāde

Virtuālā izstāde
"Ai, bagāta Jāņu diena,
  Kā mēs tevi vadīsim?"


Naujenes tautas bibliotēka šajā virtuālajā izstādē apkopoja dažāda veida informāciju un avotus par Līgo svētku un Jāņu dienas svinēšanu. Šeit Jūs atradīsiet atbildes uz Jūsu jautājumiem no dažādiem avotiem - sākot ar datubāzēm, interneta resursiem, grāmatām un beidzot ar periodiku un bibliotēkas tematiskām mapēm!

ceturtdiena, 2020. gada 11. jūnijs

Darba laiks jūnijā

Naujenes tautas bibliotēkas
darba laiks jūnijā

(Daugavas iela 31A, Krauja,
Naujenes pagasts, Daugavpils novads, tālr. 65450246, biblioteka@naujene.lv ) • no 11.-12.jūnijam - 9.00 – 17.00
 • 13.jūnijā – 9.00 - 15.00
 • no 15.-19.jūnijam - 9.00 - 17.00
 • no 20.-24.jūnijam - bibliotēka nestrādā
 • no 25.-26.jūnijam - 9.00 - 20.00
 • 27.jūnijā - 9.00 - 15.00
 • no 29.-30.jūnijam – 9.00-20.00
(pusdienu pārtraukums no 12.00-13.00)
                                                    

                                                       Līksmus Līgo svētkus!!! 


Naujenes tautas bibliotēka atsāka lietotāju apkalpošanu klātienē, nodrošinot bibliotēkas pamatpakalpojumus, ievērojot visus sanitārā protokola prasības. Sākot ar 2020.gada 25. jūniju, bibliotēka atgriežas pie ierastā darba laika un samazina ierobežojumus apmeklētāju apkalpošanā, tomēr daži ierobežojumi joprojām būs.otrdiena, 2020. gada 2. jūnijs

Naujenes tautas bibliotēkas Naujenes apkalpošanas punkts gaida savus lasītājus!!!!!


Naujenes tautas bibliotēka paziņo, ka iestājoties ārkārtas situācijas atvieglojumiem, no 2020. gada 2. jūnija Naujenes tautas bibliotēkas NAUJENES APKALPOŠANAS PUNKTS pakāpeniski atsāk lietotāju apkalpošanu klātienē, nodrošinot bibliotēkas pamatpakalpojumus, ievērojot visus sanitārā protokola prasības. Vairāk informācijas bibliotēkas emuārā 

NTB  NAUJENES APKALPOŠANAS PUNKTA 
darba laiks
(Vecpils iela 6-2, Naujene, Naujenes pagasts)
otrdienās  no 11.00 līdz 17.00.

Tālr. uzziņām 65450246, biblioteka@naujene.lv

piektdiena, 2020. gada 15. maijs

Virtuālā izstāde « Mārim Rungulim 70 »


2020.gada 16. maijā vienam no latviešu populārākajam bērnu un pusaudžu dzejniekam, rakstniekam, žurnālistam un redaktoram Mārim Rungulim aprīt 70 gadi. Par godu rakstnieka jubilejai, Naujenes tautas bibliotēka izveidoja virtuālo izstādi, kurā apkopoja informāciju avotus no dažādām datu bāzēm, interneta resursiem par rakstnieku, tā biogrāfiju un literāriem darbiem.

trešdiena, 2020. gada 13. maijs

Bibliotēka būs atvērta no 18. maijaNaujenes tautas bibliotēkas un tās struktūrvienību  lietotāju ievērībai   Naujenes tautas bibliotēka paziņo, ka iestājoties ārkārtas situācijas atvieglojumiem,  no 2020. gada 18. maija  Naujenes tautas bibliotēka pakāpeniski  atsāk lietotāju apkalpošanu klātienē, nodrošinot bibliotēkas pamatpakalpojumus, ievērojot visus sanitārā protokola prasības:
 • Maksimālais lasītāju uzturēšanās laiks bibliotēkā – 30 minūtes. Studenti mācību nolūkos bibliotēkā varēs uzturēties līdz 3 stundām, ievērojot 2 metru distanci.
 • Maksimālais lasītāju skaits vienā bibliotēkas telpā  – 2 cilvēki, ievērojot 2 metru distanci. Ja bibliotēku vienlaicīgi vēlēsies apmeklēt vairāk nekā 6 cilvēki, bibliotēkas darbinieki aicinās pārējos uzgaidīt ārpus bibliotēkas telpām.
 • Lasītavā uz vietas varēs lasīt  lasītavas grāmatas, lietotājam jābūt ar sejas aizsegu (sejas masku) un veiktu roku  apstrādi ar dezinfekcijas līdzekli. Periodiskos izdevumus varēs ņemt uz mājām.
 • Bibliotēkas lietotāju  datori paredzēti tikai noteiktu darbu veikšanai (e-pastu sūtīšana, sludinājumu caurlūkošana, rēķinu samaksa internetbankā, utml.), nevis izklaidei. Lai ievērotu drošu attālumu, darbam būs pieejami 2 datori, jāievēro 30 minūšu uzturēšanās laiks bibliotēkā,  lietotājiem pirms darba ar datoru jāveic roku dezinfekcija.
 • Bērnu nodaļā izmantojama tikai vajadzīgo grāmatu sameklēšanai. Galda spēles un rotaļlietas nebūs pieejamas.
 • Lai izvairītos no drūzmēšanās un liekas uzkavēšanās bibliotēkā, aicinām grāmatas rezervēt jau iepriekš caur elektronisko katalogu. (ja ir saņemti autorizācijas dati – lietotājvārds un parole, lai saņemtu zvaniet tālr.  65450246 vai rakstiet biblioteka@naujene.lv
 • Bibliotēkās joprojām nenotiks nekādi publiskie pasākumi.
 • Bibliotēka patur tiesības neapkalpot un lūgt atstāt bibliotēkas telpas apmeklētājus ar elpošanas ceļu slimību pazīmēm, kā arī apmeklētājus ar paaugstinātu ķermeņa temperatūru. Tāpat arī bibliotēka lūdz ievērot klepošanas un šķaudīšanas higiēnu, aizliekot priekšā elkoni.
Lai pasargātu viens otru no inficēšanās, bibliotēkas ievēros sanitārās drošības noteikumus. Abonementā ir uzstādīti aizsargstikls, bibliotekāri lietos sejas maskas un gumijas cimdus. Notiks arī regulāra telpu, virsmu, inventāra un grāmatu dezinfekcija, kā arī regulāra telpu vēdināšana, atverot logus. Nodotās grāmatas tiks ievietotas 72 st. ilgā karantīnā pirms atkārtotas ievietošanas fondā. Vairākās vietās bibliotēkā būs izvietoti roku dezinfekcijas līdzekļi apmeklētājiem.

     ·    Naujenes tautas bibliotēkā

(Daugavas iela 31A, Krauja, Naujenes pagasts)
Lietotāju apkalpošana Abonementā, Lasītavā, Bērnu nodaļā
notiks pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien, piektdien
laikā no 9.00 līdz 17.00.
Pusdienu pārtraukums no 12.00-13.00
Tālr. uzziņām 65450246, biblioteka@naujene.lv

   ·    NTB Vecstropu apkalpošanas punktā

(18. Novembra ielā 392, c. Vecstropi, Naujenes pagasts)
Lietotāju apkalpošana notiks
 trešdien  no 15.00 līdz 20.00
 piektdien  no 14.00 līdz 20.00
 sestdien  no 10.00 līdz 15.00
Tālr. uzziņām  65457127, vecstropuap@inbox.lv

·    Naujenes tautas bibliotēkas Lociku filiālē
(Muzeja ielā 6, c Lociki, Naujenes pagasts)
Lietotāju apkalpošana Abonementā notiks
pirmdien, otrdien, ceturtdien no 13.00 līdz 18.00
Tālr. uzziņām  65474268, gordina_ta@inbox.lv

·    NTB Naujenes apkalpošanas punkts
 atsāk savu darbu 2.jūnijā, lietotājus grāmatu apmaiņas jautājumā
 lūdzam zvanīt pa tālr. 65450246.

Ikvienam, kurš vēlas izmantot jauno attālinātas reģistrēšanās pakalpojumu, jāaizpilda tiešsaistes anketa .

Naujenes tautas bibliotēka aicina lietotājus izmantot attālinātos pakalpojumus un resursus:
·        bibliotēkas elektronisko katalogu https://naujene.biblioteka.lv, lai izmantotu virtuālos resursus,
·         e-grāmatu bibliotēku www.3td.lv , lai lasītu elektroniskās grāmatas -  paroles piekļuvei var saņemt pa tālr. 65450246 vai rakstot uz biblioteka@inbox.lv
·         izmantot informacionālo  datu bāzi www.letonika.lv , lai mācītos vai lasītu grāmatas -  paroles piekļuvei var saņemt pa tālr. 65450246 vai rakstot uz biblioteka@inbox.lv
·        Izmantot Kultūras ministrijas (KM) sagatavotos e-resursus https://www.km.gov.lv/lv/kultura/kultura-timekli/ekultura-digitalie-resursi-un-e-pakalpojumi , kuri piedāvā cilvēkiem ārkārtējās situācijas laikā visdažādākās kultūras norises izbaudīt virtuāli, savukārt kultūras jomā pieejamos e-pakalpojumus saņemt attālināti, iestādes klātienē neapmeklējot.

Oficiālā informācija par vīrusu COVID-19 un valstī ieviesto ārkārtējo situāciju:
·        Informācija par epidemioloģisko situāciju valstī pieejama Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā www.spkc.gov.lv.
·        saites uz Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietni https://arkartassituacija.gov.lv,
·        Ministru kabineta rīkojumu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu https://mk.gov.lv/lv/aktualitates/par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu,
·        aktuālo Kultūras ministrijas informāciju https://www.km.gov.lv/lv/ministrija/aktualais-par-covid-19

Lūdzam sekot aktuālajai informācijai
bibliotēkas emuārā, kā arī sociālajos tīklos Facebook un Naujenes pagasta mājas lapā

pirmdiena, 2020. gada 11. maijs

Virtuāla izstādē «Atkritumi. Kur? Kādi? Kā? - apsaimniekošana, šķirošana, izglītošana»

Naujenes tautas bibliotēka pirms Lielās Talkas, kura šogad ņemot vērā paaugstinātās drošības apstākļus un pašreiz noteikto sociālās distancēšanās aicinājumu, tiek organizēta 2020.gada 16.maijā, lielāku uzsvaru liekot uz individuālo talkošanu, izveidoja virtuālu izstādi «Atkritumi. Kur? Kādi? Kā? - apsaimniekošana, šķirošana, izglītošana» , kurā bibliotēka apkopoja atkritumu apsaimniekošanai noderīgo, aktuālo informāciju no interneta resursiem, datu bāzēm, Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitāliem resursiem un Daugavpils novada bibliotēku kopkatalogā esošiem izdevumiem.

otrdiena, 2020. gada 21. aprīlis

Naujenes tautas bibliotēkas "Bibliotēku nedēļas 2020" e-aktivitātes


Naujenes tautas bibliotēkas

 e-aktivitātes “BIBLIOTĒKU NEDĒĻAS 2020” ietvaros


                                   20.04.2020.
E-konkursa "Apceļo Naujenes pagastu kopā ar Nauji un Jeni" rezultāti. Pieejams: https://naujenesbibliotekasbernunodala.blogspot.com/2020/04/e-konkursa-apcelo-naujenes-pagast-kopa.html
                  23.04.2020.
Virtuāla izstāde veltīta “Meža un dārza dienām”. Pieejams: https://naujenestautasbibliotka.blogspot.com/2020/04/virtuala-izstade-veltita-meza-un-darza.html


Naujenes tautas bibliotēka aicina lietotājus izmantot attālinātos pakalpojumus un resursus:Lūdzam sekot aktuālajai informācijai bibliotēkas emuārā,
 kā arī sociālajos tīklos Facebook un 

Virtuāla izstāde veltīta “Meža un dārza dienām”

Virtuāla izstāde veltīta 

“Meža un dārza dienām”
Atnāca pavasaris, dārza un meža uzkopšanas darbi ir klāt, neskatoties uz laika apstākļiem! Dārzā un mežā darāmo darbu saraksts var būt visai garš! Sēklu krājumu pārskatīšana, dēstu audzēšana, dobju plānošana un citi darbiņi………. 

   Naujenes tautas bibliotēka apkopoja virtuālajā izstādē, dārza un meža darbu veikšanai aktuālo informāciju no datu bāžu, periodisku izdevumu un interneta resursu piedāvājumiem.
Naujenes tautas bibliotēkas
veidotās virtuālās izstādes - skatīties šeit!

ceturtdiena, 2020. gada 9. aprīlis

Informācija bibliotēkas lietotājiem!


Atjaunots 09.04.2020.
Cien. Naujenes tautas bibliotēkas lietotājs

Naujenes tautas bibliotēka paziņo, ka sakarā ar izsludināto un pagarināto ārkārtas situāciju valstī un pieaugot COVID-19 izplatībai no 2020. gada 18. marta līdz 12. maijam tiek atcelti visi paredzētie pasākumi un grāmatu pieņemšana un izsniegšana nenotiek, bibliotēka lietotājiem ir slēgtaVisu izsniegumu lietošanas termiņš automātiski pagarināts līdz 12. maijam.
                          Tālr. uzziņām 65450246 vai rakstiet uz biblioteka@inbox.lv

Ikvienam, kurš vēlas izmantot jauno attālinātas reģistrēšanās pakalpojumu, jāaizpilda tiešsaistes anketa .

Naujenes tautas bibliotēka aicina lietotājus izmantot attālinātos pakalpojumus un resursus:
·        bibliotēkas elektronisko katalogu https://naujene.biblioteka.lv, lai izmantotu virtuālos resursus,
·         e-grāmatu bibliotēku www.3td.lv , lai lasītu elektroniskās grāmatas -  paroles piekļuvei var saņemt pa tālr. 65450246 vai rakstot uz biblioteka@inbox.lv
·         izmantot informacionālo  datu bāzi www.letonika.lv , lai mācītos vai lasītu grāmatas -  paroles piekļuvei var saņemt pa tālr. 65450246 vai rakstot uz biblioteka@inbox.lv
·        Izmantot Kultūras ministrijas (KM) sagatavotos e-resursus https://www.km.gov.lv/lv/kultura/kultura-timekli/ekultura-digitalie-resursi-un-e-pakalpojumi , kuri piedāvā cilvēkiem ārkārtējās situācijas laikā visdažādākās kultūras norises izbaudīt virtuāli, savukārt kultūras jomā pieejamos e-pakalpojumus saņemt attālināti, iestādes klātienē neapmeklējot.
Lūdzam sekot aktuālajai informācijai bibliotēkas emuārā, kā arī sociālajos tīklos Facebook un Naujenes pagasta mājas lapā

Oficiālā informācija par vīrusu COVID-19 un valstī ieviesto ārkārtējo situāciju:
·        Informācija par epidemioloģisko situāciju valstī pieejama Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā www.spkc.gov.lv.
·        saites uz Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietni https://arkartassituacija.gov.lv,
·        Ministru kabineta rīkojumu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu https://mk.gov.lv/lv/aktualitates/par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu,
·        aktuālo Kultūras ministrijas informāciju https://www.km.gov.lv/lv/ministrija/aktualais-par-covid-19


Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
 Sekojiet tālākai bibliotēkas informācijai!